Romeo Alexandrescu
– compozitor, muzicolog, critic muzical –
(n. 17.06.1902 Constanţa – m. 21.01.1976 Braşov)

     Studiile muzicale le-a început la Bucureşti (1919-1923), luînd lecţii particulare cu Muza Ghermani-Ciomac (pian) şi Mihail Jora (armonie, contrapunct, forme muzicale) obţinînd diploma de echivalenţă la Cons. din Bucureşti (1923), după care s-a perfecţionat la École nor¬male de musique din Paris (1925-1930) cu Nadia Boulanger (pian, contrapunct) şi Paul Dukas (compoziţie). Paralel cu studiile muzicale a urmat Facultatea de Litere din Bucureşti (1919-1922).
     
     Profesor de pian la Cons. particular Egizzio Massini din Bucureşti (1932-1934), profesor de teorie-solfegiu la Cons. Pro-Arte din Bucureşti (1936-1939), consilier artistic al Fil. din Bucureşti (1939-1945). A susţinut recitaluri de pian şi concerte în ţară şi peste hotare, la diverse posturi de radio (Italia, 1937; Cehoslovacia, 1938; Bulgaria, 1941). A fost cenzor al Soc. Comp. Rom. din Bucureşti (1930-1944), membru al Comitetului de lectură al Op. Rom. din Bucureşti (1936-1939), a susţinut emisiuni radiofonice. A scris eseuri, evocări, articole, cronici muzicale, recenzii, în Muzică şi Poezie, Muzica, Rampa, Universul literar, Armonia (Botoşani), Musical Courier (New York, 1936-1940), Le Monde Musical (Paris, 1936-1939), La Revue Musicale (Bruxelles, 1937-1939), Gazette Musicale (Paris, 1937-1939) etc. A redactat prefeţe la diverse volume de critică muzicală (Emanoil Ciomac) şi traduceri (Jacques Chailley).
     
     A fost distins cu Menţiunea I onorifică (1925), Menţiunea I (1928) şi Premiul III de compoziţie George Enescu (1940).

     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Trio pentru 2 viori şi pian (1923);
     • Trio pentru 3 violoncele (1930);
     • Cântec de leagăn şi romanţă (1934), vioară şi pian;
     • Larghetto cantabile (1956), violoncel şi pian;
     • Piesă lirică (1956), violoncel şi pian;
     • Piesă de concert pentru harpă (1961), în Album de piese, Bucureşti, 1964;
     • Piesă lirică (1960), violoncel şi pian;
     • Baladă pentru harpă (1962).
     
     MUZICĂ PENTRU PIAN
     • Suită mică nr. 1 pentru pian (1924);
     • Suita nr. 2 pentru pian (1925);
     • Suita nr. 3 pentru pian (1927);
     • Nocturnă pentru pian (1930);
     • Cântec pentru pian (1930);
     • Sonata în do diez minor (1930);
     • Muzicuţa (1934);
     • Allegretto rustico (1939), în Album de piese de compozitori români contemporani, Bucureşti, 1966;
     • Allegro de concert (1942);
     • Studiu pentru pian (1943);
     • Sonatina I pentru pian (1956), Bucureşti, 1959;
     • Trei piese uşoare pentru pian la patru mâini (1957), Bucureşti, 1958;
     • Sonatina a II-a pe teme populare pentru pian (1958), Bucureşti, 1962;
     • Piesă lirică pentru pian (1960);
     • Piesă pentru pian (1961);
     • Mică suită de dansuri pentru pian (1964);
     • Două piese (Preludiu şi Menuet) pentru pian (1967), dedicate Nadiei Boulanger;
     • Patru miniaturi (1969).
     
     MUZICOLOGIE
     • Claude Debussy. Viaţa şi opera, Bucureşti, ediţia I, 1962; ediţia II, 1967;
     • Maurice Ravel. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1964;
     • Gabriel Faure. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1968;
     • Spicuiri critice din trecut, Bucureşti, 1970;
     • Paul Dukas. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1971.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni