Gheorghe Dumitrescu
– compozitor –
(n. 15.12.1914 Oteşani - Vâlcea – m. 20.02.1996 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Seminarul Teologic din Râmnicu Vâlcea (1926-1934), continuându-le la Conservatorul din Bucureşti (1934-1941) ca Victor Gheorghiu (teorie-solfegiu), Mihail Jora (armonie, contrapunct, compoziţie), Dimitrie Cuclin (compoziţie), Constantin Brăiloiu (istoria muzicii, folclor), Constantin Lazăr (dirijor orchestră), Silvio Florescu (vioară) şi Ştefan Popescu (dirijat cor). După o scurtă perioadă de violonist în orchestra Teatrului Naţional din Bucureşti (1935-1940), Dumitrescu a devenit compozitor şi dirijor al aceleiaşi instituţii (1940-1946), apoi compozitor la Ansamblul Doina al Armatei din Bucureşti, încheindu-şi cariera ca profesor de armonie la Academia de Muzică din Bucureşti (1951-1979). A cules, a notat şi a prelucrat folclor. A scris articole, studii şi cronici în Muzica, România Liberă, Scânteia, Contemporanul etc.
     
     A întreprins călătorii de documentare în URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia, Italia, Bulgaria, Franţa, Polonia, Germania. A fost distins cu Premiul de compoziţie Paul Ciuntu (1941), Premiul Robert Cremer (1942), Premiul II, II şi I de compoziţie George Enescu (1942, 1943, 1946), Ordinul Muncii clasa II (1952), Premiile Române (1956, 1961), Premiul Pelicanul Alb al Festivalului de film de la Mamaia (1964), Premiile Uniunii Compozitorilor (1969, 1977, 1979), Ordinele 23 August, clasa III (1964) şi clasa II (1979), Ordinul Meritul Cultural, clasa I (1969).

     MUZICĂ DE TEATRU
     • Mioriţa, opus 30, balet-oratoriu, 1947;
     • Ion Vodă cel Cumplit, opus 37, dramă muzicală în 4 acte, 6 tablouri, 1955;
     • Decebal, opus 41, tragedia muzicală în 4 acte, 8 tablouri, 1957;
     • Răscoala, opus 48, dramă muzicală populară în 4 acte, 6 tablouri, 1959;
     • Fata cu garoafe, opus 53, operă cu 4 acte, 8 tablouri, 1961;
     • Meşterul Manole, opus 103, operă-legendă în 4 acte, 7 tablouri, 1970;
     • Geniu pustiu, opus 112, operă în 4 acte, 8 tablouri, 1973;
     • Vlad Ţepeş, opus 118, dramă muzicală în 4 acte, 10 tablouri, 1974;
     • Orfeu, opus 133, operă în 4 acte, 8 tablouri, 1978;
     • Luceafărul, opus 141, balet-operă în 4 tablouri, 1979;
     • Marea iubire, opus 143, operă în 4 acte, 7 tablouri, 1982;
     • Prometheu, opus 157, tragedie lirică în 4 acte, 8 tablouri, 1985;
     • Mihai-Viteazul, opus 158, dramă lirică istorică în 4 acte, 9 tablouri, 1986;
     • Avram Iancu, opus 160, dramă muzicală populară în 4 acte, 9 tablouri, 1986;
     • Voievodul Gelu, opus 161, tragedie lirică în 4 acte, 7 tablouri, 1987;
     • Mesia - Jertfa supremă, opus 162, operă-oratoriu în 4 acte, 10 tablouri, 1988;
     • Osiris, opus 168, operă sacră în 4 acte, 8 tablouri, 1991;
     • Făt-Frumos, opus 171, operă mitologică în 4 acte, 8 tablouri, 1992.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     • Tudor Vladimirescu, opus 32, frescă istorică în 3 acte, 36 tablouri, 1952;
     • Menumerut, opus 35, cantată, 1953;
     • Cantata solemnă, opus 49, 1960;
     • Radu Anghel, opus 62; baladă, 1962;
     • Griviţa noastră, opus 64, oratoriu, 1962;
     • Zorile de aur, opus 67, oratoriu, 1964;
     • Din lumea cu dor în cea fără de dor, opus 79, oratoriu, 1966;
     • Pământ zdrobit, opus 88, oratoriu, 1967;
     • Zburătorul de larg, opus 98, poem, 1969;
     • Liturghia solemnă a Sf. Ioan Gură de Aur, opus 107, 1970;
     • Soarele neatârnării, opus 129, oratoriu, 1976;
     • Marea trecere, opus 140, oratoriu scenic, 1981;
     • Memento mori, opus 155, oratoriu, 1984;
     • Scara vieţii, opus 170, oratoriu dramatic, 1991;
     • Recviem, opus 173, 1994.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ
     • Poem psaltic, opus 7, 1940;
     • Poem rustic, opus 8, 1940;
     • Poem trist, opus 10, 1941;
     • Poem vesel, opus 11, 1941;
     • Poemul amurgului, opus 12, 1941;
     • 4 suite simfonice, 1941-1965;
     • 11 simfonii, 1945-1993.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Două sonate pentru pian, 1938, 1941;
     • Sonata pentru violoncel şi pian, opus 3, 1939;
     • Sonata pentru vioară şi pian, opus 2, 1940;
     • Cvintet de coarde cu pian, opus 9, 1940.
     
     MUZICĂ CORALĂ
     • Şase coruri de dor, opus 13, pentru cor mixt, versuri populare, 1941;
     • Şapte coruri, opus 19, pentru cor bărbătesc, versuri populare, 1942;
     • Nouă cântece olteneşti, opus 21, pentru cor mixt/bărbătesc, versuri populare, 1943;
     • Cinci coruri de alean, opus 24, pentru cor mixt/bărbătesc, versuri populare, 1943;
     • Zimbrul Maramureşului, opus 33, cantata pentru cor bărbătesc, 1951;
     • Pe-un picior de plai, opus 42, cantată pentru cor mixt şi pian, versuri de Cicerone Theodorescu, 1957;
     • Suită sătească, opus 51, pentru solişti, cor mixt şi pian, versuri de Cicerone Theodorescu, 1960;
     • Visul lui Bălcescu, opus 57, cantată pentru cor mixt şi pian, versuri populare, 1961;
     • Comorile străbunicilor daci, opus 65, cantată pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu, 1963;
     • Iancu Jianu, opus 69, baladă pentru cor mixt şi pian, versuri populare, 1964;
     • Târgul de la Tismana, opus 72, tablou coregrafic/coral pentru voci mixte şi pian, versuri populare, 1965;
     • Ruinele Târgoviştei, opus 77, cantată pentru cor mixt şi pian, versuri de Vasile Cârlova, 1966;
     • Asaltul de la Griviţa, opus 82, cantată pentru cor mixt şi pian, versuri de V. Alecsandri, 1967;
     • Iancu de Hunedoara, cantată pentru cor mixt şi pian, 1970;
     • Liturghia solemnă, opus 107, pentru solişti şi cor mixt, 1970;
     • Columna infinitului, opus 127, suită pentru cor mixt în 4 părţi, versuri de Ioan Meiţoiu, 1976;
     • 25 madrigale pe versuri de Mihai Eminescu, opus 137, 1978;
     • Pe Argeş în sus, opus 146, triptic coral de madrigale pentru voci mixte, versuri de Toma Biolan, 1982;
     • Omagiu lui Horea, opus 54, trei suite corale pentru voci mixte şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu, 1980;
     • Patru coruri de sărbătoare, opus 156, pentru voci mixte, versuri de V. Tulbure, I. Meiţoiu, V.G. Cozma, 1984.
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     • Şase madrigale pentru voce şi pian, opus 4, versuri de H. Heine, 1939;
     • Cinci poeme pe versuri de Lucian Blaga, opus 15, 1941;
     • Şase lieduri pe versuri de George Bacovia, opus 39, 1956;
     • Mioriţa, opus 40, baladă, 1956;
     • Trei cântece pe versuri de Tudor Arghezi, opus 43, 1957;
     • Cântec pe versuri de Octavian Goga, pentru voce şi pian, opus 46, 1958.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999


Muzicieni