Dimitrie Cantemir
– domnitor al Moldovei (1683, 1710-1711), cărturar umanist, compozitor, interpret şi teoretician –
(n. 26.10.1673 Silişteni-Fălciu - Vaslui – m. 21.08.1723 Dimitrovka, Rusia)

     Studiile muzicale le-a început în Iaşi (1691-1693) cu Ieremia Cacavelas (muzica bizantină, muzica gregoriană, greaca veche şi sIavona), continuîndu-Ie la Constantinopol cu Kîemani Ahmed şi Angeli (teoria muzicii turceşti, kemânce, tanbur), Meletie de Alba (filosofia şi muzica antică grecească). A întreprins investigaţii de etnografie, folclor şi organologie muzicală. A susţinut concerte la kemânce, ney şi tanbur. A definitivat sistemul de notaţie muzicală cu "ebced" (litere arabe) impunîndu-l scrierii muzicii clasice turceşti. Stăpînind unsprezece limbi străine, la loc de frunte situîndu-se limbile orientale (persană, arabă, tătară, turcă osmanlîie şi otomană) a cules şi a publicat izvoare documentare inedite cu privire la cultura musulmană, istoria muzicii turceşti. A fost membru la Societas Regia Berolinensis din Berlin. A inventat un „instrument matematic” capabil să măsoare înălţimea sunetelor temperate şi non-temperate, spre a echivala sistemul muzical oriental cu cel european („Instrumentul, fără nici o întrebuinţare a coardei, ci cu ajutorul unui compas gradat, sloboade tonuri întregi şi jumătăţi de tonuri şi altele, care se pot arăta ochiului care priveşte”).

     MUZICOLOGIE
     Introductionem in musica turcica, idiomate moldavi (Introducere în muzica turcească, în moldoveneşte) (1711-1720?). Lucrare pierdută.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     Kitâb-i ilmu'l musiki alâ vechi'l hurufât (Cartea ştiinţei muzicii cu ajutorul literelor) (1695-1700?), în: Dimitrie Cantemir. Cartea ştiinţei muzicii, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1973, idem în: Kantemiroglu, Kitâbu ilmi'l Musiki alâ vechi'l hurufât, Istanbul, Tura Yayinlari, 1976-1985.
     
     ANTOLOGII MUZICALE
     Kantemiroglu sau Kantemiroglu Mecmu'asî (Culegerea de melodii a fiului lui Cantemir) (1695-1700?) - (Cuprinde 345 peşrevuri şi 36 sâz sema'îsi de Hasan Djan, Nefîrî Behra, Tatar Khan, Derviş Omer Serif, Sah Murad, Osman Paşa, Solakzade, Kanbosu Mehmed Celebi, Zurnazen Ibrahim Agha, Edirmei Ahmed, Kutb-i Nagy, Muzaffer, Harum Yahudi, Baba Ferruh, Zakir, Mustakim Agha, Kul Mehmed, Melekdjian, Mehmed Ali şi Dimitrie Cantemir - 36 piese originale: 1 beste, 2 aksak semâ'î, 11 saz semâ'îsi şi 22 peşrevuri. Transcrieri în notaţie modernă de Rauf Yekta, Suphi Ezgi, Tllat Bey, Halil Can, Iacob Ciortea, H. Sadetin Arel ş.a.). 43 piese de Dimitrie Cantemir transcrise în notaţia europeană (portativ) în : Cartea ştiinţei muzicii, op.cit. 1973, p.305-408.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989


Muzicieni