Tiberiu Olah
– compozitor şi muzicolog –
(n. 26.12.1927 Arpăşel - Bihor – m. 02.10.2002 Târgu Mureş)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. din Cluj (1946-1949) cu Max Eisikovits (armonie, contrapunct, compoziţie), Gheorghe Halmoș (pian), Iuliu Mureșianu (teorie-solfegiu), continuându-le la Cons. P.I. Ceaikovski din Moscova (1949-1954) cu Evghenii O. Messner (compoziție), Dmitri Rogal-Levitzky (orchestrație), Evghenii R. Galubev (contrapunct). A făcut studii de muzică electronică la Siemens din Munchen (1966) și a participat la Internationale Ferienkurse fiir Neue Musik din Darmstadt (1967, 1968, 1970, 1974) susţinute de Gyorgy Ligeti (estetică muzicală), Erhard Karkoschka (analiza formelor), Gunter Becker (instrumentație), Christoph Caskel (practica percuției în compoziție), Saschko Gavriloff, Siegfried Palm și Aloys Kontarsky (interpretare muzicală).
     
     Asistent (1954-1958), lector (1958- 1974) și profesor-asociat (1974-2001) la catedra de compoziție a Cons. București, compozitor în rezidență invitat în cadrul Berliner Kunstlerprogramm din Berlinul de Vest (1969-1970). Bursă de documentare și cercetare la DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) în Germania Federală (1978-1979). A susținut conferințe, referate, comunicări științifice în țară și peste hotare (Germania, SUA, Franța).A realizat emisiuni de radio și televiziune. A publicat studii, articole, interviuri, cronici în Muzica, Studii de Muzicologie, Contemporanul, România Literară, Flacăra, Tribuna României, Tribuna (Cluj), Melos (Mainz). A fost distins cu Premiile internaționale de compoziție ale Festivalurilor Tineretului de la București (1953) și Moscova (1957), Premiul Academiei Române (1965), Premiul pentru muzica de film „Pelicanul Alb” (1966), Premiul internațional al discului Koussewitzky (SUA, 1967), Ordinul Muncii cls. III (1966) și Ordinul Meritul Cultural cls. III (1967), Premiul Uniunii Compozitorilor (1974-1981) și Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor (1993), Premiul internațional al filmului de la Moscova etc.

     MUZICĂ DE TEATRU: Geamgiii din Toledo (1959), parodie de operă pentru păpuși; Tragedia omului (1965), muzică de scenă la piesa lui Madach; Troienele (1966), muzica de scenă la piesa lui Euripide/Sartre; Mioriţa (1967), muzică de scenă la piesa lui Valeriu Anania; PaROdiSSINIana (1973), glumă muzicală pe un duet de Rossini, pentru violoncel, contrabas și bandă magnetică / 2 violoncele și 2 contrabași.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: Cantata pentru cor de femei, două flaute, instrumente de coarde și percuție (1956), pe texte populare ceangăiești, traducere de Nina Cassian, p.a. București, 22 XII 1957, Orch. Cinematografiei, Edgar Cosma. București, Edit. Muzicală, 1960, idem Moscova, Edit. Muzâka, 1964; Prind visele aripi (1959), cantată pentru cor mixt și orchestră, versuri de Maria Banuș, p.a. București, VIII 1959, Orch. Cinematografiei, Mircea Cristescu (EDC 1010): Lumina lui Lenin (1959), cantată pentru cor bărbătesc și orchestră de coarde, versuri de Nina Cassian, în: Muzica, București, Supl. nr.4, 1960; O stâncă se înalță (1959), cantată pentru cor mixt și orchestră, versuri de Maria Banuș; Constelația omului (1960), oratoriu pentru recitator, voce înaltă, cor mixt și orchestră, versuri de Vladimir Maiakovski, traducere de Cicerone Theodorescu, p.a. 3 VI 1961, Fil., Mircea Cristescu, în: Muzica, București, 17, nr.II, XI 1967 (fragment), București, Edit. Muzicală, 1973.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: Mică suită (1954); Simfonia I (1956). București, Edit. Muzicală, 1964, p.a. Cluj, X 1962, Fil., Mircea Cristescu; Luchian (1957), suită simfonică extrasă din muzica filmului documentar omonim; Coloana inflnită (1962), omagiu lui Constantin Brâncuși (piesa nr.1 a ciclului), poem simfonic pentru orchestră mare, p.a. București, 1 VII 1965, Orch. RTV, Iosif Conta. București, Edit. Muzicală, 1966 (ECE 0211), idem Paris, Edit. Salabert, 1969; Poarta sărutului (1965), omagiu lui Brâncuși (piesa nr.4), poem pentru orchestră mare. Paris, Edit. Salabert, 1969; Spaţiu și ritm (1965), omagiu lui Brâncuși (piesa nr.3), studiu pentru 3 grupuri de percuție, p.a. Bonn - Germania, 4 X 1971, Bonner Schlagzeugensemble, Volker Wangenheim. Mainz, Edit. Schott's Sohne, 1968; 5 Piese pentru orchestră (1966); Masa tăcerii (1968), omagiu lui Brâncuși (piesa nr.5), p.a. Iași, V 1971, Fil., Ion Baciu. Paris, Edit. Salabert, 1969; Translații I (1968), 16 instrumente de coarde și bandă magnetică / 3 orchestre de coarde, 48 instrumente, p.a. Paris, VII 1970, Ars Nova, ORTF, Marius Constant (Disc Erato STU 70.630). Paris, Edit. Salabert, 1969; Simfonie pentru coarde (1970), transcripție pentru orchestră a Cvartetului de coarde (1951); Mihai Viteazul (1971), suită simfonică din muzica de film omonimă, p.a. București, 21 VIII 1977, Orch. RTV, Iosif Conta; Crescendo (1972), piesă pentru orchestră: Evenimente 1907 (1972), p.a. București, 6 XII 1972, Orch. RTV, Ion Baciu; Translații II (1973), orchestră de coarde și 16 suflători de lemn, p.a. București, 26 III 1974, Orch. Iosif Conta; Translații III (1973), grup suflători; Timpul memoriei / The Times of Memory (1973), "in the memory Nathalie and Serge Koussewitzky", pentru flaut, oboi, clarinet, fagot, vioară, violă, violoncel, 2 piane, bandă magnetică şi fluiere distribuite instrumentiștilor, p.a. New York, 4 XII 1974, Chamber Music Society of the Lincoln Center, Gerard Schwarz. Paris, Edit. Salabert, 1982; Harmonie I/ Armonii '75 (1975), orchestră simfonică, p.a. București, XI 1975, Orch. RTV, Emil Simon. București, Edit. Muzicală, 1983; Armonii II (1976), suflători și percuție, p.a. Cluj, XII 1977 Fil., Emil Simon; Armonii III (1978) orchestră simfonică, p.a. Cluj, V 1979, Fil., Emil Simon; Armonii IV (1981), concert pentru 23 instrumente, p.a. Berlinul de Vest, V 1981, SFB; Simfonia a II-a (1987) p.a. București, 1988, Fil., Horia Andreescu; Simfonia a III-a „Metamorfoze pe tema Sonatei Lunii” (1989); Symphonia concertante per flauto, clarineto e archi (1990); Obelisco per Wolfgang Amadeus (1991), saxofon și orchestră, p.a. Bucureşti 23 V 1991, Orch. RTV, Cornel Dumbrăveanu; Simfonia giocoso, p.a. București, 30 V 1997, Ludovic Bacs.
     
     MUZICĂ DE FILM: Avalanșa (1959, regia Gheorghe Turcu); Străzile au amintiri (1961, Manole Marcus); Pisica de mare (1963, Gheorghe Turcu); Comoara de Vadul Vechi (1964, Victor Iliu); Sărutul (1964, Lucian Bratu); Răscoala (1965) - Mircea Mureșan); Castelanii (1966) Gheorghe Turcu); Meandre (1966, Mircea Săucan); Zodia fecioarei (1966, Manole Marcus); Luchian (1967); Zile de vară (1967, Ion Niță); Răutăciosul adolescent (1969, Gheorghe Vitanidis); Umbră și lumină (1969); Mihai Viteazul (1970, Sergiu Nicolaescu); Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte / Moartea lui Ipu (1971, Sergiu Nicolaescu); Decolarea (1971, Timotei Ursu); Printre colinele verzi (1971, Nicolae Breban); Puterea și adevărul (1971, Manole Marcus); Lupul mărilor (în colaborare cu Hans Posegga) (1972, Alecu Croitoru și Wolfgang Staude); Răzbunarea (în colaborare cu Hans Posegga) (1972, Sergiu Nicolaescu și Wolfgang Staude); Dincolo de nisipuri (1973, Radu Gabrea); Trecătoarele iubiri (1973, Malvina Urșianu); Nemuritorii (în colaborare cu Nicolae Covaci) (1974, Sergiu Nicolaescu); Pe aici nu se trece (1975, Doru Năstase); Oaspeți de seară (1976, Gheorghe Turcu); Cale lungă (1976, Adrian Petringenaru); Osânda (1976, Sergiu Nicolaescu); Războiul de lndependenţă (1977, Doru Năstase, Sergiu Nicolaescu și Gheorghe Vitanidis), serial de televiziune; Vlad Țepeș (1978, Doru Năstase); La răscrucea marilor furtuni (1980, Mircea Moldovan); Munţi în flăcări (1980, Mircea Mureșan); Convoiul (1981, Mircea Mureșan); Cine iubește și lasă (1982, Gheorghe Turcu); Bocet vesel (1983, Mircea Moldovan); Eroii n-au vârstă / Fata din St. Florilor (1984, Mihai Constantinescu și Dan Mironescu), serial de televiziune; Horea (1984, Mircea Mureșan); Vulcanul stins (1987, George Cornea).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: Sonatina pentru pian (1950), București, ESPLA, 1953, idem Moscova, Edit. Muzâka, 1981; Adagio și Allegro pentru vioară și pian (1951); Cvartet de coarde (1951); Trio pentru clarinet, vioară și pian (1954); Sonatina pentru vioară și pian (1955, rev. 1963). București, Edit. Muzicală, 1965, idem în: Piese pentru violină și pian de compozitori români. București, Edit. Muzicală, 1966, idem București, Litogr. Cons., 1978; Sonata nr.1 pentru clarinet solo (1963), omagiu lui Brâncuși (piesa nr.2). București, Edit. Muzicală, 1964, idem Moscova, Edit. Muzâka, 1968, idem Paris, Edit. Salabert, 1969, idem București, Litogr. Cons. 1979 (ECE 0389); Perspective (1969), piesă pentru 13 instrumente: flaut, clarinet, oboi, corn, trompetă, trombon, vioară, violă, violoncel, 2 contrabași și 3 percuționiști. Paris, Edit. Salabert, 1970; Sonata pentru violoncel solo (1970). Paris, Edit. Salabert, 1979; Invocaţii I (1971), clarinet, vioară, violă, violoncel, pian, 4 fluiere, armonică, 2 clopote distribuite la 5 instrumentiști. Bucmești, Edit. Muzicală, 1978; Echinocții II (1975), flaut, vioară, pian și alte instrumente ad libitum, transcripție după Echinocții I; Invocații II (1975), aceeași componenţă ca Invocaţii I, plus flaut; Invocații III (1976), versiune grafică după Invocații I; Echinocţii III (1976), voce fără text, 2 flaute, 2 oboi, 2 clarinete, 2 fagoți, harpă și cvintet de coarde; Sonata pentru flaut solo (1978). Paris, Edit. Salabert, 1979, idem în: Repertoriu instrumental III, piese pentru flaut de compozitori români, București, Edit. Muzicală 1980; Metamorfoze pe un capriciu de Paganini (1980), flaut și 2 contrabași; Sonata nr.2 pentru clarinet solo / Rime pentru revelația timpului (1982); Concert nocturn (1983), saxofon alto, clarinet bas, vibrafon și marimbafon; Sonata pentru violoncel, percuție și bandă magnetică (1988), percuția alcătuită din vibrafon, marimbafon și glockenspiel; Incontri spaziali (1989), percuție, viori, marimbafon, glockenspiel, trianglu; Peripeții cu trisonuri majore (1992), cvintet de suflători; Concordiae (1995), coarde și suflători (nefinisat).
     
     MUZICĂ CORALĂ: Să visăm (1954), cor mixt, versuri de Nina Cassian; Sub steagul slăvit (1958), cor mixt și pian, versuri de Nina Cassian, în: Puternică, liberă, pe soartă stăpână. București, Edit. Muzicală, 1959; Fericire (1962), cor mixt a cappella, versuri de Maria Banuș; Partidul (1962), odă pentru cor mixt, versuri de Tiberiu Utan; E chipul tău (1962), cor pentru 3 voci egale, versuri de Tiberiu Utan, în: Cântece și madrigale. Coruri pentru voci egale de compozitori români. Ed. de Petru Simionescu. București, Edit. Muzicală, 1966; Patru madrigale / Madrigali concertanti (1964), cor mixt, versuri de Tiberiu Utan. București, Edit. Muzicală, 1969 (Cuprinde: Pasărea măiastră; Crinul; Dragoste, dragoste; Strigătură); Țara lui Făt-Frumos (1964), cor mixt a cappella, versuri de Tiberiu Utan; Timpul cerbilor (1973), simfonie corală, cor mixt pentru 15 voci și bandă magnetică, refrene poetice din colinde. București, Edit. Muzicală, 1976.
     
     MUZICOLOGIE: Unele probleme actuale ale muzicii de film, în: Muzica, București, 9, nr.9, IX 1959; Muzica grafică sau o nouă concepție despre timp și spațiu. Însemnări despre perioada preserială a lui Webern, în: Muzica, București, 19, nr.9, IX 1969, idem traducere germană, sub titlul Weberns vorserielles Tonsystem, în: Melos Neue Zeitschrift for Musik, Mainz, nr.1-2, 1975; Folclor și esență, național și universal, în: Muzica, București, 24, nr.5, V 1974; Pe tema experimentului în muzică: istoricitate și contemporaneitate, în: Muzica, București, 25, nr.10 (277), X 1975; Nota-simbol și unele principii de coordonare în „Sonata pentru pian” de Bela Bart6k, în: Bela Bart6k și muzica românească. Ed. îngrijită de Francisc Laszlo. București, Edit. Muzicală, 1976; Poliheterofonia lui Enescu. O nouă metodă de organizare a materialului sonor, în: Muzica, București, 32, nr.1-2 (352-353), 1982; Une nouvelle methode d'organisation du materiau sonore (la "polyheterophonie" d 'Enesco) , în: Muzica, București, 33, nr.4 (367), IV 1983; Cine sunt urmașii lui Enescu [Anchetă], în: Flacăra, București, 34, nr.27 (1568), 5 VII 1985; „Nota-simbol” de geneză tonală în „Simfonia neterminată” de Schubert, în: Muzica, București, 9, nr.3 (35), 1998.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.7, 2004


Muzicieni