Ioan D. Chirescu
– compozitor, dirijor şi profesor –
(n. 05.01.1889 Cernavodă – m. 25.03.1980 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucureşti (1910-1914), cu D.G. Kiriac (teorie-solfegiu, armonie, dirijat coral), Ion Nonna Otescu (armonie), Alfonso Castaldi (contrapunct) şi Dimitrie Dimitriu (pian), perfecţionându-se la Schola Cantorum din Paris (1922-1927) cu Vincent d'Indy (fugă, compoziţie, orchestraţie, dirijat, istoria formelor muzicii dramatice) şi Guy de Lioncourt (contrapunct). Paralel a urmat Facultatea de Teologie din Bucureşti, obţinând licenţa în 1914.
     
     Dirijor de cor la Biserica Enei din Bucureşti (1910-1912), la bisericile „Visarion” şi „Cuibul cu barză” din Bucureşti (1916-1918); profesor suplinitor de muzică la Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti (1916-1918), la Gimnaziul „Al. Donici”, Şcoala Secundară de Fete, Şcoala Profesională de Fete şi Şcoala Normală „Nicu Gane” din Fălticeni (1918-1922), la Liceul „Gheorghe Şincai” din Bucureşti (1922-1927); dirijor de cor la Societatea „Carmen” din Bucureşti (1927-1950); profesor suplinitor (1927-1928), profesor de teorie-solfegiu (1928-1964), director (1950-1955), profesor emerit consultant (1964-1974) la Conservatorul Bucureşti, director artistic şi dirijor de corla Biserica „Domniţa Bălaşa” din Bucureşti (1928-1976), profesor de solfegiu comparat la Academia de muzică religioasă din Bucureşti (1933-1939). A susţinut conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare (Franţa - 1926), emisiuni de radio şi televiziune.
     
     A scris studii, articole, cronici, în „Muzica”, „Cercetări de muzicologie”, „Contemporanul”, „Cultura”, „Îndrumătorul cultural”, „Scânteia”, „Munca”, „Scânteia tineretului” etc. A fost membru la Societe francaise de musicologie din Paris (1926). A întreprins culegeri de folclor, a transcris şi a prelucrat melodii populare. A făcut parte din jurii naţionale şi internaţionale de concursuri muzicale. A întreprins turnee - artistice ca dirijor de cor... peste hotare (Polonia, Franţa). A condus numeroase formaţii corale de amatori (Corul Capelei Române din Paris), cursuri de perfecţionare a dirijorilor de coruri.
     
     A fost distins cu Premiul de Stat, clasa I (1955), Titlul de „Maestru emerit al artei” (1954), Ordinul Muncii, clasa I (1955), Ordinul „Steaua României”,clasa V (1955), Ordinul „Steaua României”, clasa IV (1959), Titlul de „Artist al poporului” (1959); Diploma de Onoare a Consiliului Mondial al Păcii (1959), Titlul de „Profesor emerit” (1962), Ordinul „Meritul cultural”, clasa I (1967), Ordinul „Steaua României”, clasa I (1969), Ordinul 󈯏 august”, clasa I (1974) şi Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor (1980).

     MUZICĂ SIMFONICĂ
     • Allegro simfonic (1927), pentru orchestră mare, primă audiţie, Bucureşti, 24 ianuarie 1934, Filarmonică, Ion Nonna Otescu.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Coral variat (1923), pentru pian solo;
     • Allemanda (1924), pentru pian solo;
     • Sonată în do minor pentru pian (1925), monopartită;
     • Temă cu variaţiuni (1926), pentru pian solo.
     
     MUZICĂ CORALĂ
     • Cântecul cucului (1919), prelucrare pentru cor mixt, versuri populare, „Biblioteca corală poporană” nr. 7, Bucureşti, 1921; idem Bucureşti, 1946;
     • Bulgăraş de ghiaţă (1919), prelucrare pentru cor mixt, versuri populare, în Miniaturi corale, Bucureşti, 1944;
     • În grădina lui Ion (1919), prelucrare pentru cor mixt, versuri populare, în „Revista muzicală” nr. 1, Bucureşti, 1928; idem (În livada lui Ion), în Repertoriul de Mihail Valeriu, Ploieşti, 1943;
     • Foaie verde bobule (1920), prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • 5 Cântece pentru copii (1920), pentru cor la unison (cuprinde: Puii - versuri de I.U. Soricu; Secerătorii. - Sevast Dimitriu; Păstoraşul - I.U. Soricu; Noi vom fi soldaţi - George Coşbuc, în Cântece româneşti pentru şcoala primară, Bucureşti, 1943; Dor de sat - P. Dulfu, în Cântece româneşti... ibidem);
     • Viorica (1920), pentru trei voci egale, versuri populare;
     • Hora noastră (1921), pentru trei voci egale, I. Dragoslav, în Miniaturi corale, Bucureşti, 1943;
     • Primăvara ne-a sosit (1921), pentru trei voci egale, versuri de I. Sbiera, în Miniaturi corale, Bucureşti, 1943;
     • Lunca mea (1921), pentru trei voci egale, versuri populare, în Miniaturi corale, Bucureşti, 1943;
     • Tu es Petrus (1923), motet pentru cor mixt;
     • 8 Cântece pentru copii (1923), pentru cor la unison cu pian, autori români diferiţi, în „Lumea copiilor”, Bucureşti, 1924;
     • Trei cântece de stea din Dobrogea (1925), pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti, 1935;
     • Pluguşorul (1926), pentru solist şi cor mixt, versuri populare, în Miniaturi corale, Bucureşti, 1943;
     • Greu e dorul (1929), pentru trei voci egale (mixt), versuri populare;
     • Toamna (1930), triptic pentru două voci egale, versuri de Ion Tassu şi M. Biciulescu;
     • Fecioara astăzi (1931), condac pentru cor mixt;
     • Bine-ai venit, făclie (1931), pentru două voci bărbăteşti, versuri de Vasile Militaru;
     • Iarna (1931), pentru două voci egale, în Cântece şcolare de M. Sâmbotin, Râmnicu Sărat, 1931;
     • Lele roşie la obraz (1932), pentru cor mixt (bărbătesc), versuri populare după Vasile Alecsandri;
     • Mândruliţă de la Ramna (1932), pentru cor mixt, versuri populare;
     • La Sfânta Marie Mare (1932), pentru cor mixt, versuri populare;
     • Cântec de leagăn (1933), pentru trei voci egale, versuri populare, în Miniaturi corale, Bucureşti, 1944;
     • Mama (1933), pentru solist şi cor bărbătesc (trei voci egale), versuri de... G. Roiban, în Carte de cântece pentru clasa IV de G. Breazul, Bucureşti,1934;
     • Răspunsuri liturgice (1934), după A. Pann, pentru cor mixt;
     • Pre tine te lăudăm (1934), pentru cor mixt;
     • Cuvine-se cu adevărat (1935), după I. Popescu-Pasărea, pentru cor mixt;
     • 4 Cântece pentru copii (1935), pentru cor la unison (cuprinde: Frumoasă eşti o pară - versuri de P. Dulfu; Trăiască România - versuri din cartea de clasa IV-a; Oşteanul şi drapelul - George Coşbuc; Cloşca - Elena Farago), în Cântece româneşti pentru şcoala primară, Bucureşti, 1943;
     • Hai leliţo-n deal la vie (1935), pentru cor mixt, versuri populare;
     • Citinele-citioară (1937), colind pentru cor mixt, versuri populare, în Miniaturi corale, Bucureşti, 1944;
     • Colo'n umbra pomilor (1937), colind pentru solo şi cor mixt, versuri populare;
     • Răsună codrul (1939), pentru două voci egale, versuri de I.U. Soricu, în Cântece româneşti pentru şcoala primară, Bucureşti, 1943;
     • Avântul nostru (1939), canon pentru două voci;
     • Axion la 21 noiembrie (1939), pentru cor mixt;
     • Masă rotilată (1940); colind pentru cor mixt, versuri populare;
     • Rugăciune (1940), pentru cor mixt, versuri de Mihai Eminescu;
     • Ardealul (1942), pentru solo, cor bărbătesc şi pian, versuri de M. Rădulescu şi Radu Costăchescu;
     • Luminândă (1943), pentru cor mixt;
     • Miniaturi corale, Bucureşti, 1944;
     • Liturghia în Sol major (1944), pentru cor mixt;
     • Concert religios (1945), în două părţi pentru cor mixt;
     • La Tismana-ntr-o grădină (1945), pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti, 1956;
     • Strein lucru (1946), axion pentru cor mixt;
     • Rai de taină (1946), axion pentru cor mixt;
     • Stea frumoasă luminoasă (1946), pentru cor mixt, versuri de I. Tassu şi M. Biciulescu;
     • Se ivi o veste bună (1946), pentru cor mixt şi pian, versuri de Nicolae Nasta;
     • Drum la deal (1946), pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti, 1956;
     • Ostaşii muncii (1946), pentru cor mixt, versuri de I.U. Soricu, Bucureşti, 1956;
     • Frunză verde, foaie fragă (1946), pentru cor mixt, versuri populare;
     • Mândră, mândruliţa mea (1945), pentru solo şi cor mixt, versuri populare,Bucureşti, 1955;
     • 3 Cântece pentru copii (1947), pentru cor la unison cu pian (cuprinde: Plouă - versuri de Ştefan Tita, Cântecul pionierilor - Sanda Movilă şi Cântecul copilăriei - Ion Serebreanu);
     • Slăvim o viaţă nouă (1947), pentru cor mixt şi pian, versuri de A. Pascali, Bucureşti, 1955;
     • Lumina se întinde (1947), pentru soli şi cor mixt. Bucureşti, 1955;
     • Colinda leului (1947), pentru cor mixt, versuri populare;
     • Binevesteşte pământule (1948), axion pentru cor mixt;
     • Popor, ţine frânele (1948), pentru cor mixt şi pian, versuri de A. Toma;
     • Hora lui 1 mai (1949), pentru cor mixt, versuri de Titel Constantinescu, Bucureşti, 1956;
     • Axion la 25 decembrie (1948), pentru cor mixt;
     • Doruleţ-doruleţule (1948), pentru cor mixt (trei voci egale), versuri populare, Bucureşti, 1955 (România Cantat - A tempo 1);
     • Fruntea sus (1948), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Hora păcii (1949), pentru cor mixt, versuri de Emil Popescu-Jianu;
     • Cântecul partizanilor păcii (1949), pentru cor mixt şi pian, versuri de Emil Gonciu, Bucureşti, 1955;
     • Rodica (1949), pentru cor mixt, versuri după Vasile Alecsandri, Bucureşti;
     • Mărioară păr gălbui (1949), pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti, 1955;
     • Slăvim un gând de pace (1949), pentru cor mixt, versuri de A. Pascali;
     • Multe ţări, multe surori (1949), pentru cor mixt şi pian, versuri de Dumitru Corbea;
     • Axion la 6 ianuarie (1950), pentru cor mixt;
     • Ospătând la cină (1950), pentru cor mixt;
     • Cântă frate (1950), pentru cor mixt, versuri de Mihnea Gheorghiu, în „Muzica” nr. 1, Bucureşti, 1950;
     • Răscumpăratu-ne-ai (1950), pentru cor mixt;
     • Mare bucurie-n ţară (1951), pentru cor mixt şi pian, versuri de Dumitru Corbea, în „Muzica” nr. 3-4, Bucureşti, 1951;
     • Am pus cetină şi floare (1951), pentru cor mixt, versuri de Petra Duţu, în „Cultura poporului”, Bucureşti, 1951;
     • Crucii tale (1951), pentru cor mixt;
     • Viteazul pandur (1951), pentru solo, cor bărbătesc şi pian, versuri de Dumitru Corbea, Bucureşti, 1955;
     • Învierea ta (1951), pentru cor mixt;
     • Grâu, grâuşor (1951), pentru cor mixt, versuri de Ion Serebreanu, Bucureşti, 1955;
     • Patrie, draga mea (1952), pentru cor mixt cu pian, versuri de Veronica Porumbacu;
     • Măreţ pământ al patriei iubite (1952), pentru cor mixt şi pian, versuri de Eugen Frunză, Bucureşti, 1955;
     • Armată a păcii (1952), pentru cor bărbătesc şi pian;
     • Vom apăra ce-am cucerit (1952), pentru cor mixt şi pian, versuri de Corneliu Leu, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1952;
     • Fost-a fost, aici în sat (1952), pentru solo, cor mixt şi pian, versuri de Veronica Porumbacu, Bucureşti, 1955;
     • Foaie verde, foi lipan (1952), pentru cor mixt, versuri populare, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1952;
     • Bădişor cu pene-n clopu (1952), pentru cor mixt, versuri de Letiţia Papu, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1952;
     • Năvălesc holde în pârg (1952), pentru cor mixt, versuri de Petre Sălcudeanu, Bucureşti, 1955;
     • Cântec pentru Republică (1953), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vasile Iosif;
     • Sub al păcii stindard (1953), pentru cor mixt şi pian, versuri de Maria Banuş, în „Muzica” nr. 3, Bucureşti, 1953; idem Bucureşti, 1955;
     • Ţară dragă (1954), pentru cor mixt, versuri de Păuna Răzvan;
     • Tractoristul (1954), pentru cor mixt, versuri de Dumitru Corbea, Bucureşti, 1955;
     • Stă bunicul şi citeşte (1954), pentru cor de copii la unison, versuri de Ştefan Tita, în „Muzica”, Bucureşti, supliment nr. 6, 1954;
     • Ţesătoarea (1954), pentru cor de copii la unison, versuri de Ştefan Tita, în „Muzica”, Bucureşti, supliment nr. 6, 1954;
     • Azi cântă ţara-n sărbătoare (1954), pentru cor mixt şi pian, versuri de Mihnea Gheorghiu, Bucureşti, 1955;
     • Pomul libertăţii (1954), pentru cor mixt, versuri de Demostene Botez, în „Muzica”, Bucureşti, de fee, pentru mandolină, Napoli, 1954; idem Bucureşti, 1955;
     • Voi ce-aţi făcut? (1954), pentru cor mixt şi pian, versuri de Demostene Botez, Bucureşti, 1955;
     • Marş grăniceresc (1954), pentru două voci bărbăteşti, versuri de Maria Banuş;
     • Ale noastre, ale voastre (1954), pentru cor de copii la unison, versuri de Ştefan Tita, în „Muzica”, Bucureşti, supliment nr. 6, 1954;
     • Coruri, Bucureşti, 1955 (cuprinde: Dorule-doruleţule, Mândră, mândruliţa mea, La Tismana-ntr-o grădină, Mărioară, păr gălbui, Rodica, Hora lui 1 mai, Pomul libertăţii, Cântă frate, Grâiu, grâuşor, Tractoristul, Năvălesc holde în pârg, Cântecul prieteniei, Mare bucurie-n ţară, Măreţ pământ al patriei iubite, Azi cântă ţara-n sărbătoare, Viteazul pandur, Fost-a fost, aici în sat, Voi ce-aţi făcut?, Cântecul partizanilor păcii, Sub al păcii stindard);
     • În libertate (1955), pentru cor bărbătesc şi pian, versuri de Demostene Botez;
     • Patria (1955), pentru solo, cor mixt, şi pian, versuri de Constantin Titus, Bucureşti, 1955;
     • Cântecul holdelor (1955), pentru cor mixt, versuri populare, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1955;
     • Oaste din popor (1955), pentru cor bărbătesc şi pian, versuri de Jean Gheliuc;
     • Cântecul prieteniei (1955), pentru cor mixt, versuri de Eugen Jebeleanu, Bucureşti, 1955;
     • Trăiască partidul (1955), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ştefan Tita;
     • Tu drag partid muncitoresc (1955), pentru cor mixt şi pian, versuri de A. Toma, în „Muzica”, supliment nr. 11, Bucureşti, 1955;
     • Lumină lină (1956), pentru cor mixt;
     • La o margine de drum (1956), pentru cor mixt cu solişti (cor mixt a cappella), versuri de Maria Banuş, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1956;
     • Prietenia noastră (1956), pentru cor mixt şi pian, versuri de Emil Gonciu;
     • Pentru tine patrie scumpă (1956), pentru cor mixt, versuri de Hemrich Simonis, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1956;
     • Cântec de 1 mai (1956), pentru cor mixt, versuri de Mihai Beniuc;
     • Slăvită fie munca pe pământ (1956), pentru două voci egale (cor mixt), versuri de Ioan Meiţoiu, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1956;
     • Grădina (1956), pentru cor de copii la unison, în „Muzica”, Bucureşti, supliment nr. 10, 1956;
     • Cântec de Festival (1957), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna, în „Muzica”, supliment nr. 7, 1957;
     • Hora colectiviştilor (1957), pentru cor mixt, versuri de Valeriu Bora;
     • Fata din Carpaţi (1957), pentru cor mixt, versuri de Dumitru Corbea;
     • La cuptorul de topit (1957), pentru cor mixt, versuri de Dumitru Corbea, în „Muzica”, supliment nr. 11, Bucureşti, 1957;
     • Lucă, bade Lucă (1957), pentru cor mixt, versuri populare, în „Cultura populară”, Bucureşti, 1957;
     • De tine se bucură (1958), pentru cor mixt;
     • La luptă şi unire (1958), pentru cor mixt şi pian, versuri de Valeriu Bora;
     • Republică, draga mea (1958), pentru cor mixt, solist şi pian, versuri de Veronica Porumbacu, în „Muzica”, supliment nr. 12, Bucureşti, 1958;
     • Foaie verde, foi de fag (1958), pentru cor mixt, versuri de Valeriu Bora;
     • Dobrogea de aur (1958), pentru cor mixt şi pian, versuri de Radu Boureanu, Bucureşti, 1958;
     • Ce frumoasă-i munca azi (1958), pentru cor mixt, versuri de Constantin Salcia, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1958;
     • Pentru pace luptăm (1958), pentru cor mixt şi pian, versuri de Constantin Salcia, Bucureşti, 1958;
     • Ale noastre, ale voastre, 31 de coruri la unison cu acompaniament de pian, pe versuri de Ştefan Tita, Bucureşti, 1959 (cuprinde: Ale noastre, ale voastre, Grădina, Iarna, Primăvara, Vara, Toamna, Ţesătoarea, Moara, Plouă, Învăţătura, Stă bunicul şi citeşte, Plevuşcă, Maşina; Dormi, copilul mamei drag, Zori de zi, Moţată, Piu... piu, Cine mişcă după uşă, Corabia, Hii, căluţule! Ied... ied, Tractorul, Lină, Gârla, Cioca-boca, Trenul, Cinematograful, Albinele, Noapte bună;
     • Cântec peste zări şi ape (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Nicolae Nasta, Bucureşti, 1959;
     • Republică, măreaţă vatră (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Eugen Jebeleanu, în „Muzica” nr. 11-12, Bucureşti, 1963;
     • Cântec de primăvară (1959), pentru cor mixt, versuri de Constantin Salcia;
     • Roşii trandafiri (1959), pentru cor mixt, versuri de Maria Banuş;
     • Trăiască republica (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Eugen Frunză;
     • Horea (1959), pentru cor mixt, versuri de Valeriu Bora;
     • Oţelarii la cuptoare (1959), pentru două voci şi pian, versuri de Traian Iancu;
     • Sub roşii stindarde (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Eu ştiu o zi (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Nicolae Nasta;
     • De prin iarbă, de prin flori (1959), pentru două voci egale, versuri de Maria Fabian, în Te iubim tinereţe, Bucureşti, 1960;
     • Ne cheamă albastrul din zare (1959), vals pentru cor mixt (trei voci) şi pian, versuri de Nicolae Nasta;
     • Cu fruntea sus (1959), pentru două voci egale, versuri de G. Moraru;
     • Cântec tineresc (1959), pentru cor de copii la unison, versuri de G. Moraru;
     • Lui Gheorghe Lazăr (1959), pentru două voci egale;
     • Daţi mâna, popoare (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Constantin Salcia;
     • Sub stema ţării (1959), pentru cor mixt, versuri de Constantin Salcia;
     • Prind visele aripi (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Maria Banuş;
     • Se trezesc ogoarele (1959), pentru cor mixt, versuri de Constantin Salcia;
     • Două mrene dunărene (1959), pentru cor mixt, versuri de Cicerone Theodorescu;
     • Partid, soare de mai (1960), pentru trei voci egale şi pian, versuri de Tiberiu Utan, Bucureşti, 1960;
     • Să-nălţăm un cântec (1960), pentru cor mixt, solo de bariton şi pian, versuri de Eugen Jebeleanu, în „Muzica” nr. 10, Bucureşti, 1960;
     • Lan de aur cât o mare (1960), pentru cor mixt, versuri de Maria Bănuş, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1960;
     • Mai bogat să creştem lanul (1960), pentru cor mixt, versuri de Constantin Salcia;
     • De-o vârstă cu Republica (1960), pentru trei voci egale, versuri de Eugen Jebeleanu, Bucureşti, 1961;
     • Patria suntem noi (1960), pentru trei voci egale, versuri de G. Moraru;
     • Albi porumbei, gingaşi porumbei (1960), pentru trei voci egale, versuri de Tiberiu Utan, Bucureşti;
     • Laminoriştii (1960), pentru cor mixt şi pian, versuri de Constantin Ghiban, Bucureşti, 1962;
     • Partidului erou (1960), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Serebreanu, în „Muzica” nr. 4, Bucureşti, 1961;
     • Să-nălţăm un cântec fraţi (1960), pentru cor mixt şi pian, versuri de Eugen Jebeleanu, Bucureşti;
     • Vreau să ai copilărie (1961), pentru trei voci şi pian, versuri de Veronica Porumbescu;
     • Ecouri din mină (1961), pentru cor mixt, versuri de Maria Banuş;
     • Spuneţi voi, e chiar bursuc? (1961), pentru cor de copii la unison, versuri de Demostene Botez, Bucureşti;
     • Partid, pavăza mea (1961), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna, în Cântecul prietenul nostru, Bucureşti, 1984;
     • Iubite-voi Doamne, pentru cor mixt cu solo (Tabor 7246);
     • Pentru pace (1961), pentru cor mixt, solist şi pian, versuri de Cicerone Theodorescu;
     • Întâi mai, bine-ai venit! (1961), armonizare pentru cor mixt şi pian, versuri populare;
     • Partidului, luceafăr şi steag (1961), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ştefan Tita;
     • Prietenia noastră (1961), pentru cor mixt şi pian, versuri de Emil Gonciu;
     • Tu, drag partid muncitoresc (1961), pentru cor mixt şi pian, versuri de A. Toma;
     • Trăiască republica (1961), pentru cor mixt şi pian, versuri de Eugen Frunză;
     • Pentru pace (1961), pentru cor mixt şi solist, versuri de Cicerone Theodorescu;
     • Om cu om (1962), pentru cor mixt a cappella, versuri de Maria Banuş;
     • Sub al păcii, falnic steag (1962), pentru cor mixt, versuri de Camil Baltazar;
     • Zboară azi un cântec nou (1962), pentru cor mixt şi pian, versuri de Teodor Bratu;
     • Pace vrem şi cer curat (1962), pentru cor mixt şi pian, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1962;
     • Ziditori ai lumii noi (1962), pentru cor mixt şi pian, versuri de Camil Baltazar;
     • Anii tineri, plini de floare (1962), pentru trei voci egale şi pian, versuri de Emil Gonciu;
     • Republică, iubită ţară (1962), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Horea;
     • Griviţa de jar (1963), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu, Bucureşti, 1964;
     • Coruri pentru pionieri şi tineret, Bucureşti, 1963 (cuprinde: Planorul, Albi Porumbei, gingaşi porumbei, E primăvară iar, Toamnă, Vine-ntâi mai, ama, Fata din Carpaţi, Ecouri sub stele, În livada lui Ion, Întâi mai, bine-ai venit!, Cântecul cucului, Rodica, La Tismana-n-tr-o grădină, Doruleţ, Doruleţule, Lunca mea, Cântecul copilăriei, Patria, Cravate roşii purtăm, Cântecul Palatului Pionierilor, De prin iarbă, de prin flori, Răsună codrul, Vacanţă dragă, ai venit!, Anii tineri, plini de floare, Partid, soare de mai, De-o vârstă cu Republica, Vreau să ai copilărie, Dobrogea de aur, Griviţa de jar, Cântec tineresc, Ziditori ai lumii noi, Drag mi-e câmpul şi izvorul, Pace vrem şi cer curat şi Ne cheamă albastrul din zare);
     • Cocorul (1964), pentru cor mixt, versuri de Cicerone Theodorescu;
     • Ţara mea înfloritoare (1964), pentru cor mixt şi pian, în „Muzica” nr. 4, Bucureşti, 1967;
     • În zori (1964), canon pentru două voci egale, versuri de Georgeta Moraru, în Cântece şi madrigale, Bucureşti, 1966;
     • Din zare-n zare (1964), pentru cor mixt, versuri de Ion Brad, 1965;
     • La cuptorul de topit (1964), pentru trei voci egale, versuri de Dumitru Corbea, în Cântece şi madrigale, Bucureşti, 1966;
     • Patrie sfântă (1966), pentru cor mixt şi pian, versuri de Maria Banuş, în „Muzica” nr. 4, Bucureşti, 1966;
     • Sub gorunul Ţebei (1966), pentru cor mixt şi pian, versuri de Tiberiu Utan;
     • Sfânt, pentru cor mixt;
     • Cântec eroilor neamului (1967), pentru cor mixt şi pian, versuri de Petre Ghelmez, în „Muzica” nr. 8, Bucureşti, 1967;
     • Pe Câmpia Libertăţii (1967), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Eroicul 1907 (1967), pentru cor mixt, în „Muzica” nr. 3, Bucureşti, 1967;
     • Pe dealul cu stânjenei (1968), colind pentru cor mixt, versuri populare;
     • Românie, braţ de fier (1969), pentru cor mixt;
     • Eroilor cântare le cântăm (1969), pentru cor mixt;
     • Bătrân locaş, de strajă la hotar (1969), pentru cor mixt;
     • Partid, părinte iubitor (1969), pentru cor pe două voci egale, versuri de Petre Ghelmez;
     • Hondai, leroloi (1969), pentru cor mixt, colind pe versuri populare;
     • Doarme, doarme (1969), pentru cor mixt, colind pe versuri populare;
     • Trei Crai de la răsărit (1969), pentru cor mixt, cântec de stea pe versuri populare;
     • În seara de Sfânt Vasile (1969), pentru cor mixt, colind pe versuri populare;
     • Aghios, Aghios (1969), pentru cor mixt, colind pe versuri populare;
     • Liturghia psaltică după glasul al V-lea (1969), pentru cor mixt, tipărită în extras în „Glasul bisericii”, Bucureşti, 1972;
     • Locuri dragi din anii tinereţii (1970), pentru cor pe două voci egale, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Cântec de victorie (1970), pentru cor mixt, versuri de Demostene Botez;
     • Cântec de zori (1970), pentru cor mixt, versuri de Mariana Dumitrescu;
     • Frumoasă ţară, dulce Românie (1970), pentru cor mixt şi pian, versuri de Adrian Păunescu şi Nichita Stănescu;
     • Sub flamura luminii (1970), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Liturghia psaltică după glasul al VIII-lea (1970), pentru cor mixt, tipărită în extras în „Glasul bisericii”, Bucureşti, 1972;
     • Hâda (1970), pentru cor mixt, versuri populare;
     • Creşti pădure! (1970), pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Cinstire ţie, patrie (1970), pentru cor mixt şi pian, versuri de Victor Tulbure;
     • Sub imn te preaslăvim, iubită ţară (1970), pentru cor mixt, versuri de Alexandru Andriţoiu şi Ion Horea;
     • Liber, stăpân pe soarta sa poporul (1970), pentru cor mixt, versuri de Radu Boureanu;
     • Laudă ţie, în veci Românie! (1970), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ştefan Augustin Doinaş;
     • Şcoală dragă, părintească vatră (1971), pentru două voci egale, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Izvorul bucuriei (1971), cor pentru două voci egale, versurile de Mihaela Monoranu, în „Lumea copiilor” nr. 10, Bucureşti, 1971;
     • Ziua învierii (1971), chinonic pentru cor mixt, tipărit în extras în „Glasul bisericii”, Bucureşti, 1972;
     • Axion la 25 decembrie (1971), pentru cor mixt, tipărit în extras în „Glasul bisericii”, Bucureşti, 1972;
     • Cântecul sondorilor (1971), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Axion la Sfânta Maria (1971), pentru cor mixt, tipărit în extras în „Glasul bisericii”, Bucureşti, 1972;
     • Cu toate popoarele lumii (1971), pentru cor mixt, versuri de Vlacu Bârna;
     • Românie (1971), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Studenţie dragă (1971), pentru cor mixt, versuri de Ion Socol;
     • Coruri, vol. II, Bucureşti, 1971 (cuprinde: Frunză verde, foaie fragă, La Sfânta Maria Mare, Mândruliţă de la Ramna, La cuptorul de topit, Mult mi-e dragă Dobrogea, Sub gorunul Ţebei Horea, Fata din Carpaţi, Cântec de leagăn, Pârâuş, apă vioaie, Ecouri sub stele, Cocorul, Patrie, măicuţa mea, Cântec peste zări şi ape, Partid, pavăza mea, Partid al luptei pentru fericire, Spre slava ta, partid biruitor, Zi de august, Din zare în zare, Cântec de august, Înalţă-te frumoasă ţară, Cântare ţării, Cântecul amintirii, Fii slăvită, Românie, patrie sfântă, Pe Câmpia Libertăţii, Dobrogea de aur, Republică, măreaţă vatră);
     • Drag pământ al ţării mele (1972), pentru două voci egale, versuri de Valeria Boiculesi;
     • Viitorul suntem noi (1972), pentru două voci egale, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Românie, plai de glorie (1972), pentru două voci egale (cor mixt) şi pian, versuri de Mihai Negulescu, în „Cutezătorii” nr. 46, Bucureşti, 1972; idem în Patria mea, frumoasă Românie, Bucureşti, 1972; idem în Cântecul, prietenul nostru, Bucureşti, 1984;
     • 14 Tropare şi Condace praznicare (1972), pentru cor mixt;
     • Eu mă duc, codrul rămâne (1972), pentru cor mixt, versuri populare;
     • Legământ (1972), pentru două voci bărbăteşti, versuri de Jean Gheliuc;
     • Nava noastră-i România (1972), pentru cor bărbătesc şi pian, versuri de Jean Gheliuc, în Te apăr şi te cânt, patria mea! Bucureşti, 1972; idem în „Muzica” nr. 10, Bucureşti, 1972; idem în „Viaţa militară” nr. 11, 1972;
     • Stegarului ţării (1972), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Steaguri, luminoase steaguri (1972), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Toată ţara-n sărbătoare (1972), pentru cor mixt, versurile cuprinse în raportul prezentat de Nicolae Ceauşescu la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român, Bucureşti, iulie 1972, în „Muzica” nr. 11, Bucureşti, 1972; idem în Două cântece patriotice, Bucureşti, 1972;
     • Fântâna Mariei Tănase (1972), pentru cor mixt şi solo, versuri de Petre Pascu;
     • Te-cânt, plaiul meu străbun (1972), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Imn ţării (1972), pentru cor mixt şi pian, versuri de Adrian Păunescu;
     • Ne-ngemănezi, sublimă tinereţe (1973), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol;
     • De-aş avea;
     • Stelele-n cer (1973), pentru două voci egale, versuri de Mihai Eminescu;
     • Ce-ţi doresc eu ţie (1973), pentru trei voci egale, versuri de Mihai Eminescu;
     • Răsună marşul - studenţiei noastre (1973), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol;
     • Condacul Sfântului Elefterie (1973), pentru cor mixt;
     • Adusumi-am aminte (1973), pentru cor mixt;
     • Plâng şi mă tânguiesc (1973), pentru cor mixt;
     • La patruzeci şi opt (1973), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna;
     • E una ţara (1973), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Iubită mamă, ţara mea (1973), pentru cor mixt (bărbătesc), versuri de Ion Melinte;
     • Partidul, puternic şi viteaz tribun (1973), pentru cor mixt (bărbătesc), versuri de Ion Melinte;
     • Să-nflorească România (1973), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Gărzi, lângă dragostea ţării (1973), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol;
     • Suntem gata pentru ţară (1973), pentru cor mixt (bărbătesc), versuri de Jean Gheliuc;
     • În augustul liberator (1973), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Numele ţării (1973), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • În Augustul cel Mare (1973), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Tinereţe fericită (1973), pentru două voci egale, versuri de Ion Melinte;
     • Un cântec mai presus de toate (1974), pentru cor mixt, versuri de Corneliu Şerban;
     • Ţară nouă, Românie (1974), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Cu Bună-dimineaţa (1974), triptic pentru cor mixt, versuri populare (cuprinde: Să fie de bine, Să trăiţi şi să trăim, Bună dimineaţa la Moş Ajun);
     • Front al unităţii socialiste (1974), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Niciodată nu vom trece (1975), pentru cor mixt şi pian, versuri de Jean Gheliuc;
     • Partea mea de dăruire (1975), pentru cor mixt şi pian, versuri de Dragoş Vicol;
     • Cântecul străinătăţii (1975), pentru cor mixt, versuri de G. Creţianu;
     • Românu-n veci nu piere! (1975), pentru cor mixt şi pian, versuri de Gr. Tăutu;
     • Odă lui Mihai Viteazul (1975), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Mândră zi de unu mai (1975), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna;
     • De-aş avea (1975), pentru două voci egale, versuri de Mihai Eminescu;
     • Stelele-n cer (1975), pentru două voci egale, versuri de Mihai Eminescu;
     • Ne-am ridicat în Augustul cel Mare (1976), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna.
     
     CULEGERE DE CÂNTECE
     • Colecţie de coruri, voci egale, mixte şi bărbăteşti (în colaborare cu G. Breazul), Craiova, 1937;
     • Prohodul Domnului nostru Isus Hristos, de I.D. Chirescu şi G. Breazul, Craiova, 1937;
     • Repertor coral pentru şcoli, Craiova.
     
     EDIŢII CRITICE
     • D.G. Kiriac. Opere alese, Bucureşti, 1955 (în colaborare cu G. Breazul);
     • Ion Vidu. Coruri alese, ediţie pentru şcolari, transcripţie pentru două şi trei voci egale, Bucureşti, 1962;
     • Coruri de compozitori români înaintaşi, transcripţie pentru două şi trei voci egale, Bucureşti, 1963;
     • D.G. Kiriac. Cântece şi coruri pentru copii, Bucureşti, 1967.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989


Muzicieni