Tudor JARDA
- compozitor şi profesor -
(n. 11.02.1922 Cluj – m. 14.08.2007 Cluj-Napoca)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Cluj/Timişoara (1941-1945,1945-1948) cu Traian Vulpescu (teorie-solfegiu), Mihail Andreescu-Skeletty (armonie, contrapunct, compoziţie), George Simonis (istoria muzicii), Dumitru Cărbunescu (trompetă), Augustin Bena şi Lucian Surlaşiu (ansamblu coral şi dirijat), Anton Ronai (dirijat orchestră). A urmărit cursurile de filosofie de la Universitatea din Cluj, avându-i ca profesori pe Lucian Blaga, D. D. Roşca şi Liviu Rusu.
     
     Trompetist în orchestra Operei Române din Cluj (1945-1948), profesor de armonie la Cons. Cluj (1949-1984), secretar al Filialei Uniunii Compozitori lor din Cluj (1954-1957), profesor şi şef de catedră la Institutul Pedagogic din Târgu-Mureş (1967-1972), director al Operei Române din Cluj (1975-1981). A întreprins culegeri de folclor în corn. Leşul Ilvei, jud. Năsăud (1952), apoi în bazinul Someşul-Mare (1955), în Ţara Oaşului, Maramureş, Bihor, notând şi prelucrând cântece populare, conducând formaţii corale ţărăneşti şi ansambluri de trişcari. A scris articole, studii, eseuri în Muzica, Contemporanul, (ftunk (Cluj), etc. A fost distins cu titlul Ordinul Muncii, cls. III (1959), cu titlul de Artist Emerit (1964), cu Ordinul Meritul Cultural, cls. IV-a (1969) şi premiul Uniunii Compozitori lor (1964).

     MUZICĂ DE TEATRU:
     • Neamul Șoimăreștilor (1956), operă în 3 acte (6 tablouri și un prolog), libretul de Ilie Badea după romanul lui Mihail Sadoveanu, prem. Cluj, 1 XI 1959, Opera Română, Lucian Surlașiu;
     • Cocoșelul neascultător (1959), piesă pentru copii, libretul de Ion Lucian (muzica în colaborare cu Paul Hurmuzescu), prem. Cluj, III 1960;
     • Pădurea vulturilor (1960, rev. 1964), operă într-un act, libretul de Corneliu Rusu și Pompiliu Gâlmeanu, prem. Cluj, 9 V 1961, Opera Română, Tudor Jarda;
     • Dreptul la viață (1965), alegorie lirică în 2 acte și un prolog, libretul de Daniel Drăgan, prem. Cluj, 20 VIII 1984, Opera Română, Lucian Surlașiu; Irinca (1968), balet cu cor în 3 acte (8 tablouri), libretul de Isidor Râpă și Ion Căpușeanu după o baladă maramureșeană, prem. 1970, Baia Mare, Ansb. de cântece, Tudor Jarda;
     • Cu țurca (1969), tablou-coral coregrafie, libret de Tudor Jarda, prem. Târgu-Mureș, 1969, Ansb. de Cântece, Szalman Lorant;
     • Luceafărul de ziuă (1978), balet cu cor în 3 acte (variantă revizuită a baletului Irinca), libretul de Isidor Râpă și Ion Căpușeanu, prem. Cluj, VI 1979, Opera Română, Tudor Jarda;
     • Priveliștile lumii (1984), balet;
     • Înger și demon (1988), operă în 4 acte, libretul de Nicolae Pârvu și Tudor Jarda după poemul lui Mihai Eminescu, prem. Cluj, VII 1989, Opera Română, Gheorghe Victor Dumănescu.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: Cantata oțelarior (1957), cor mixt, cor de copii și orchestră, versuri de 1. Gurghianu; Cantata „Industria sârmei” (1957), cor mixt și orchestră , versuri de I. Gurghianu; Suita nr. I pentru solist, cor mixt și orchestră populară (1959), versuri populare; Suită din Năsăud (1959), pentru solist, cor mixt și orchestră populară, versuri populare; Ion al Saftei (1969), pentru solist, cor mixt și orchestră, versuri populare.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: Simfonia l-a în la minor (1951), p.a. Cluj, XI 1951, Orch. Operei Române, Constantin Bugeanu; Concert pentru flaut și orchestră (1952), p.a. București, V 1952, Orch. Studio-Radio; Simfonia a II-a (1975), p.a. Oradea, 15 II 1997Jil; Simfonia a III-a (1984).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: Trio pentru oboi, violoncel și pian (1943); Trei piese mici pntru pian; Suită pentru pian (1950).
     
     MUZICĂ CORALĂ: Horia (1951), poem coral, versuri de Vlaicu Bârna; A găinii (1953), cântec de nuntă pentru solist, cor mixt și fluier, versuri populare; Cântecul țapinarilor (1953), cor bărbătesc și pian/ orch. populară, versuri populare; Hai lajoc (1954), cor mixt, versuri populare; Mă dusei la târg la moți (1954), cor mixt, versuri populare, în : Cântece din toată țara. București, ESPLA, 1955; Pe-o margine de pământ (1955), cor mixt, versuri populare; Colo-n sus pe munte verde (1956), baladă pentru 2 soliști, cor mixt și fluier, versuri populare; Suita l-a bihoreană (1957), cor mixt, versuri populare; Suita II-a bihoreană (1957), cor mixt, versuri populare; Suita 111- a bihoreană (1958), cor mixt, versuri populare; Trei cântece de pe Mureș (1958), cor mixt, versuri populare, Târgu-Mureș, Edit. Casa Regională a Creației Populare, 1959 (Cuprinde: Curge Mureșul la vale; Mândră-i floarea de mușcată; Foaie verde toporaș); Când vii bade (1958), cor mixt, versuri populare; Patria (1959), cor mixt, versuri de Radu Boureanu; Suită pentru solo, cor mixt și orchestră populară (1959), versuri populare; Cântecul petroliștilor (1960), cor mixt, versuri de Pompiliu Gâlmeanu; Cântecul minerilor (1960), cor mixt, versuri de Pompiliu Gâlmeanu; Conștiința vremii noi (1961), cor mixt, versuri de Mihai Gavrilă. Cluj, Edit. Casa Regională a Creației Populare, 1961; Coruri pe versuri populare . București, Edit. Muzicală, 1964 (Cuprinde: Du-te dor, pe vale seacă; Dusu-s-o bădița dus; Mărita-m-aș, m ărita; Foicică de ciper; Cucule, cucuț bălan; S-ar ține mândra de lume; Pentru tine, mândră hăi; Cine nu știe ce-i dorul; Trimite, bade, trimite; Cântecul și jocul miresei; .'Mândru-i spicul grâului; Nuntă țărănească; Pârâuț de lângă moară; Și-acela-i voinic voinic); Dorul (1965), triptic pentm cor de femei; La poartă la Țăligrad (1965), colind pentm voci de femei; Suită din Făgăraș (1967), cor bărbătesc și pian/orch. populară; De-o vârstă cu Republica (1968), cor mixt, versuri de Ion Cocora, în: De-o vârstă cu Republica. Cluj, Edit. Casa Regională a Creației Populare, 1968; Cântec festiv (1968), cor mixt, versuri de Teodor Mihălaș. Cluj, Edit. Casa Regională a Creației Populare, 1968; Noi înflorim odată cu țara (1999), cor pe voci egale și pian/orch., versuri de A. Ionescu; 10 Coruri de pe Someș ( 1969), coruri mixte, versuri populare (Cuprinde: Foaie verde de măr dulce; Cât trăiești ba de pe lume; Mărită-te mândrulucă; Badea-i dus și eu m-oi duce; Cântec de pahar; Năfrănuță-n conu ' mesei; Cântă, cântă cucule; Hop țup, țup; De trei zile cucu' vine; Haide, hai murguț mai tare); 3 Colinde pentru cor mixt, versuri populare (Cuprinde: Pomuț răzmuratu; La casa de peste drum; Bun gând ș-o gânditu); Partidului, cor mixt, versuri de Negoiță Irimie, în: Cântecul, prietenul nostru. Antologie îngrijită de Ştefan Andronic. București, Edit. Muzicală, 1984; Patria, cor mixt, versuri de George Țărnea, în: Victorii în August. Cântece patriotice. București, ICED, 1984; Liturghia 1991), pentru cor mixt/cor pe voci egale.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: Hi, murgule (1944), voce și pian, versuri de G. Ciolacu; Somnoroase păsărele (1944), voce și pian, versuri de Mihai Eminescu; Doina (1945), voce ș i pian, versuri de Șt. O. Iosif; La fereastră-nspre livadă (1950), voce și pian, versuri de Ș t. O. Iosif; Curge Som eșul la vale (1950), voce și pian, versuri de Dumitru Micu; Cântec de leagăn (1950), voce ș i pian, versuri de Vasile Grunea; Adie vântul lin (1951), voce și pian, versuri de Șt. O. Iosif; Donca (1952), voce și pian, versuri de Maria Banuș ; Somnul lui Corbea (1956), voce și pian, versuri de Șt. O. Iosif; Novăceștii (1956), voce ș i pian, versuri de Șt. O. Iosif; Cântec (1956), voce și pian, versuri de Șt. O. Iosif; Doină (1961), voce și pian, versuri populare.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: Curs de armonie. București, Edit. Didac., 1963 (în colaborare cu Celestin Cherebețiu și Erwin Junger).

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.4, 2001


UCMR