Vasile DONOSE
- muzicolog şi compozitor -
(n. 04.06.1929 Valea Lungă - Vaslui – m. 30.12.2017 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Şcoala Normală „Costache Negri” din Galaţi (1942-1950) cu Xantopol Spiru (vioară) şi Ion Voicu (teorie-solfegiu), continuându-le la Conservatorul din Bucureşti (1950-1955), cu George Breazul (teorie-solfegiu istoria muzicii), Ion Dumitrescu şi Gheorghe Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Andrei Tudor şi Constantin Bugeanu (istoria muzicii), Alexandru Paşcanu (citire de partituri), Ion Vicol şi Dumitru D. Botez (dirijat coral), Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel (folclor), Octav Cristescu (canto auxiliar), Mircea Basarab (orchestraţie), Cornelia Antonescu (pian), Alexandru Trifu (pedagogie) şi Nicolae Moraru (estetică). A urmat Facultatea de Filosofie a Academiei „Ştefan Gheorghiu” (curs seral) din Bucureşti (1962-1965), obţinând doctoratul.
     
     Dirijor de cor la Uzinele „Timpuri noi” din Bucureşti (1953-1955); metodist (1955-1957) şi director (1957-1959) la casa Regională a Creaţiei Populare din Bucureşti; redactor muzical (1959-1964), director artistic (1964-1966) şi redactor şef adjunct (1966-1969) la Radiodifuziunea Română, redactor şef al emisiunilor muzicale la Televiziunea Română (1969-1972), redactor şef şi director al emisiunilor şi formaţiilor muzicale la Radioteleviziunea Română (1972-1978), consilier şi director artistic la Agenţia Română de Impresariat Artistic - ARIA (1978-1982) şi director la Teatrul satiric-muzical „Constantin Tănase” din Bucureşti (1982-1999).
     
     Este vicepreşedinte al Uniunii Interpreţilor din Bucureşti (1997). A scris articole, studii, cronici şi recenzii în „Muzica”, „Studii de muzicologie”, „Sovietskaia Muzîka” (Moscova), „Contemporanul”, „Flacăra”, „România literară”, „Viaţa studenţească”, „Săptămâna”, „Tomis” (Constanţa), „Luceafărul”, „Îndrumătorul cultural”, „Apărarea patriei”, „Scânteia”, „România liberă”, „Scânteia tinerelului”, „Viaţa nouă” (Galaţi), „Drum nou” (Braşov), „Magazin”, „Muncă”, „Ramuri” (Craiova), „Steagul roşu” etc.
     
     A susţinut emisiuni de radio şi televiziune, conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice (Varşovia - 1974, Edinburg - 1969, Augsburg - 1974, Budapesta - 1975, Moscova - 1976, 1984, 1985, Stuttgart - 1977). A făcut parte din jurii naţionale şi internaţionale de concursuri muzicale, de radio şi televiziune (Irlanda - 1971, 1976; Ungaria - 1973, 1975; URSS - 1976; Italia - 1973; Franţa - 1974; şi Cehoslovacia - 1976). A întreprins călătorii de documentare în Belgia, Italia, R.F.Germania, Polonia, URSS, Cehoslovacia, Bulgaria etc. Este membru în Comitetul Internaţional de Muzică Populară (1969). A realizat documentarul radiofonic George Enescu or the Poetry of Man (1967, în colaborare).
     
     A fost distins cu Ordinul „Meritul cultural”, clasa V-a (1969), şi clasa II-a (1976), Medalia de argint a oraşului Russe, Bulgaria (1973), Ordinul Muncii, clasa III-a (1974), Medalia jubiliară „Bedrich Smelana” din Praga (1975), Medalia oraşului Lucca, Italia (1976).

     MUZICOLOGIE (VOLUME)
     
     • Sinteze estetice, Bucureşti, 1988;
     • Imaginarul real, Bucureşti, 1990.
     
     
     MUZICOLOGIE (STUDII)
     
     • Puncte de vedere. Umanismul - trăsătură fundamentală a artei autentice, în „Muzica” nr. 3, Bucureşti, 1972;
     • Cultura muzicală ca identitate spirituală a poporului român, în „Muzica” nr. 12, Bucureşti, 1984;
     • Muzica secolului XX (limbaj, gândire, sensibilitate, comunicare), în Evoluţia artei şi exigentele receptării, Bucureşti, 1986;
     • Idei estetice afirmate în gândirea componistică şi muzicologică românească, în Istoria gândirii estetice româneşti, Bucureşti, 1986;
     • Idei estetice, orientări şi personalităţi ale muzicii secolului XX, în „Muzica” nr. 10, Bucureşti, 1987;
     • Muzica - dimensiune specifică a culturii româneşti contemporane; în „Studii muzicologice” nr. 20, Bucureşti, 1987;
     • Prospecţiuni estetico-muzicale, în Estetica şi moralitatea, Bucureşti, 1998.
     
     
     LUCRĂRI DE REDACTARE
     
     • Repertoriu pentru orchestre populare. Culegere de piese pentru formaţii de amatori, Bucureşti, 1959 (în colaborare cu Liviu Ionescu).
     
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     
     • Două madrigale pentru soprană şi orchestră de cameră (1982), Pace pe versuri de Constantin Săbăreanu şi Românie, ţară cu nume de doină pe versuri de Nicolae Dragoş, Bacău, 4 iunie 1982, Orchestra simfonică, Mircea Cristescu;
     • Glorie, ţie (1985), cantată pentru cor mixt, bariton şi orchestră, versuri de Ştefan Tita şi Pavel Pereş, Bucureşti, 23 august 1985, Formaţiile RTV, Iosif Conta;
     • Omagiu (1985), poem pentru cor mixt, cvartet vocal şi orchestră, versuri de Pavel Pereş, primă audiţie, Bucureşti, 19 iulie 1985, Formaţiile RTV, Paul Popescu.
     
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ
     
     • Ţară de cânturi, ţară de dor (1981), trei madrigale pentru orchestră de coarde (cuprinde: Linişte, Puţine cuvinte, Ţară), Constanţa, 12 iunie 1981, Orchestra Simfonică, Paul Staicu;
     • 3 Poeme dobrogene (1983), pentru orchestra de coarde, Braşov, 3 februarie 1984, Filarmonică, Ilarian Ionescu-Galaţi.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ
     
     • Sondorii (1958), pentru cor mixt şi pian versuri de Crişan Constantinescu, în Patrie, pământ de aur, Bucureşti, 1961; idem în Cântecul, prietenul nostru, Bucureşti, 1984;
     • Cântec de leagăn (1959), madrigal pentru cor de femei, versuri de Vasile Donose;
     • Muncitori şi ţărani (1961), pentru cor mixt, versuri de Vasile Donose, în Cântare oamenilor muncii, Bucureşti, 1972;
     • Patrie, pământ de împliniri (1964).pentru cor mixt, versuri de Ion Ruşi;
     • Plai de ţară strămoşească (1967), pentru cor mixt şi pian orchestră versuri de Viorel G. Cozma;
     • Stema ţării (1965), pentru cor pe cor pe voci egale, versuri de Nicuşor Constantinescu;
     • Cântare patriei (1968), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Ruşi, în Elogiu Republicii, Bucureşti, 1972; idem în Lunca Siretului, Galaţi, Centrul de îndrumare a Creaţiei Populare (1973), Partid, brav stegar (1970), pentru cor mixt, versuri de Vasile Donose;
     • Sub flamuri de partid (1972), pentru cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Constantin Săbăreanu, în Ţara de mâine, Bucureşti, 1976;
     • Trăiască România (1972), pentru cor mixt, versuri de Vasile Donose, în Republică, mândria noastră, Bucureşti, 1972;
     • Cântec ostăşesc (1972), pentru cor bărbătesc pe voci egale, versuri de Ion Ruşi, în Te apăr şi te cânt, patria mea, Bucureşti, 1972;
     • Aripi româneşti (1974), pentru cor bărbătesc, versuri de Ion Rus, în Te apăr şi le cânt, patria mea, Bucureşti, 1974;
     • Frunzuliţă verde de stejar (1974), pentru cor bărbătesc pe voci egale, versuri de Ion Rus, în Te apăr şi te cant, patria mea, Bucureşti, 1974;
     • Comunist şi student (1974), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Dan Fruntelată, în Vitează ţară, Bucureşti, 1975;
     • Purtători de torţă vie (1975), pentru cor mixt, versuri de Ion Segărceanu;
     • Chemare zorilor (1975), pentru cor mixt, versuri de Ion Segărceanu, în Cântecul, prietenul nostru, Bucureşti, 1984;
     • Tinereţea-i torţă vie (1975), pentru cor mixt, versuri de Ion Segărceanu, în Cântecul, prietenul nostru, Bucureşti, 1984;
     • Vom fi mereu prezenţi (1975), pentru cor mixt, versuri de Vasile Donose;
     • Tinereţe, la mulţi ani (1975), pentru cor mixt, versuri de Vasile Donose, în Cântece pentru tineret, Bucureşti, 1976;
     • Cântă ţara, ca vioara (1975), pentru cor mixt, versuri de Vasile Donose;
     • Slavă ţie, plai gorjan (1976), pentru cor mixt, versuri de Ion Socol, în Slavă ţie, plai gorjan, Târgu Jiu, 1976;
     • Cinste vouă, mâini de aur (1976), pentru cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Vasile Donose, în Noi construim. Cântece patriotice, revoluţionare şi muncitoreşti, Bucureşti, 1976;
     • Tu, ţară care ne-ai născut (1977), pentru cor mixt, versuri de George Lesnea, în 4 martie 1977. Secunde tragice, zile eroice, Iaşi, 1977;
     • Viilor de aur ne aşteaptă (1977), pentru cor mixt, versuri de Ion Budescu, în Flamura neatârnării, Bucureşti, 1977; idem în Eroii din veac, Bucureşti, 1977;
     • Moldovă, mai tânără eşti (1978), pentru cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Ştefan Tita, în Plaiuri moldovene, Botoşani, 1978;
     • Cântec de mină (1978), pentru cor mixt, versuri de Constantin Săbăreanu, în Coruri de compozitori români contemporani, Bucureşti, 1978;
     • Voi oameni (1986), pentru cor pe voci egale, versuri de Vasile Donose;
     • Altare de fraţi (1986), pentru cor mixt, versuri de Corneliu Balaban;
     • A patriei cinstire (1986), pentru cor mixt, versuri de Victor Niţă;
     • Românie, plai de soare (1987), versuri de Vasile Donose;
     • Cântec pentru liniştea lumii (1987), pentru cor mixt, versuri de Mihai Cruceanu Bucureşti, oraş erou (1987), pentru cor mixt şi pian (orchestrau, versuri de Lucian Avramescu;
     • Ţara e puterea (1987), pentru cor mixt, versuri de Ion Stoica.
     
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     
     • Spre cerul ţării (1985), pentru voce şi pian, versuri de Aurel Storin;
     • Pacea planetei (1986), pentru voce şi pian, versuri de Ion Stoica;
     • Cântece de dragoste (1987), ciclu de lieduri pentru voce şi pian, versuri de Ion Stoica (cuprinde: Mă chiamă iar, Lumini şi umbre, Timpul iubirii, Reverie);
     • Spre stele (1987), pentru voce şi pian, versuri de Ion Stoica;
     • Trei lieduri pe versuri de Mihai Eminescu (1994), pentru mezzosoprană şi pian (cuprinde: Doina, Când amintirile, Peste vârfuri);
     • Trei lieduri pe versuri de Ion Petrache (1994), pentru mezzosoprană şi pian (cuprinde: Cui?, Romanţa prietenilor, Ceas);
     • Trei lieduri pe versuri de Milliade Nenoiu (1994), pentru mezzosoprană şi pian (cuprinde: Pe un fotoliu, Te du, Logodna).
     B I B L I O G R A F I E
     
     Popovici, Doru. Muzica corală românească, Bucureşti, Edit.MuzicaIă, 1966. Cosma, Viorel. Muzicieni români, Lexicon, Bucureşti, Edit.MuzicaIă, 1970; Radu, R. Ce înseamnă muzică, în: Contemporanul, Bucureşti , nr.41, 8 X 1971; Reporter. Muzica. De vorbă cu muzicologul Vasile Donose despre stagiunea RTV, în: Săptămâna, Bucureşti, nr.99, 27 X 1972; Magdin, Petre. Cîntecul patriotic, instrument pretios de educaţie a tineretului, în: Scînt. Tin., Bucureşti , 28, nr. 7303, 9 XI 1972; Concursuri de creaţie si emisiuni de sinteză, în: Inf. Buc., Bucureşti, 20, nr.6005, 18 XII 1972; Gheorghiu Renée. Mişcarea corală românească şi concursul „Cântarea Patriei”, în: Îndr.Cult. , Bucureşti, 26, nr.4 (304), 1973; Popovici, Doru. Concertele dezbatere, în: Rom.Lib., Bucuresti, 3 VII 1973; Starck, Alexandru. Concursul naţional de muzică uşoară Mamaia' 73. Cine a cistigat, în:Inf.Buc., Bucureşti, 20, nr.6187, 23 VII, 1973; Dumitrescu, Iancu. Muzica. Fişe de cronică, în: Săptămâna, Bucureşti , nr.219, 14 II 1975; Vartolomei, Luminita. Dezbaterile! Contemporanului, în: Contemporanul, Bucuresti, 25 VI 1975; Vartolomei, Luminiţa. Dezbaterili! Contemporanului, în: Contemporanul, Bucureşti, 17 X 1975; Pinter, Lajos. Az uj zene es hozonsege, în: A Het, Bucureşti, 21 V 1976; Staicovici lanca. Un repertoriu menit să contribuie la educarea etică şi estetică a publicului larg. Formaţiile muzicale ale Radioteleviziunii în noua stagiune, în: Inf.Buc. , Bucureşti, 24, nr.7216, 25 XI 1976; Dumitrescu, Iancu. Permanenţe, în: Săptămâna, Bucureşti, nr.316, 24 XII 1976; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. Dicţionar de muzică, Bucureşti, Edit.Ştiinţ., Encicl.. 1979; Dumitrescu Iancu. Schiţe de idei, în: Săptămâna, Bucureşti, nr.529, 23 I 1981; Stoian, Nicolae. Festivalul naţional „Cântarea României". Marcante progrese calitative in mişcarea artistica de amatori. Opinii despre calitatea şi actualitatea repertoriului, nivelul formatiilor muzicale, in: Scînteia, Bucureşti. 50, nr.12093, 10 VII 1981; Sava, Iosif şi Rusu, Petru. Istoria muzicii universale în date, Bucureşti, Edit.Muzicală, 1983; Sava, Rodica. Generoasele resurse ale identităţii creatoare (II), în: Muzica, Bucureşti, 34, nr.3(378), 1984; Ursulescu, Octavian. Dezbaterile Contemporanului, în: Contemporanul, Bucureşti, 3 VIII 1984;Revista - un spectacol de actualitale politică. În planul apropiat al artei angajate, în: Contemporanul, Bucureşti, nr.33, 10 VIII 1984;D.P. Medalion Vasile Donose, în: Săptămîna, Bucureşti, nr.20 (753), 17 V 1985; Stefănescu, Mircea M. Cântecul revolutionar şi patriotic românesc, Bucureşti, Edit.MuzicaIă, 1985; Popovici, Doru. Unitate în varietate, în: Săptămâna, Bucureşti, nr.6 (791), 7 II 1986; Creţu, Viorel. Muzică. Idei contemporane; în: Luceafărul, Bucureşti, 28, nr.15 (1248), 12 IV 1986; Popescu, Mihai. Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti. Supliment, Bucureşti, Edit.MuzicaIă, 1987;Cojocaru, Liana. Idei în dialog. Creatie şi angajare, în: Tomis, Constanţa, 23, nr.l, 1 I 1988; Creţu, Viorel. Idei contemporane, în: Luceafărul, Bucureşti, 12 IV 1988; Popovici, Doru. Sinteze estetice, în: Contemporanul Bucureşti, 20 V 1988; Tudor, Vadim Corneliu. Sinteze estetice, în: Săpămâna, Bucureşti 28 (917), 15 VII 1988; Cosma, Viorel. Lucrări de popularizare a muzicii, în: Informatia, Bucureşti, 23 VIII 1988; Tănase Alexandru. Filosofie şi cultură. Estetica muzicală, în: Rum.Lit., 21, nr.31 , 28 VII 1988; Petrescu, Dinu. Cartea de artă. Vasile Donose: O invitaţie la dialog, în: Cronica, laşi, 33 (1176), 12 VIII 1988; Constantinescu, Marian. Cartea de Artă. Tradiţia creatoare, în: Scint. Tin., Bucureşti , 13 VIII 1988; Leahu, Alexandru. Recenzii. Vasile Donose - "Sinteze estetice", în: Muzica, Bucureşti , nr.8, 1988; Gheciu, Radu. Muzică. Musicologia militans, în: Rom.Lit., Bucureşti, 21, nr.37, 8 IX 1988; Ţăranu. Cornel. Cartea de muzică. Vasile Donose: Sinteze estetice, în: Tribuna, Cluj, nr.38, 22 IX 1988; Brumaru, A.I. Muzică și filosofie, în: Astra, Braşov, nr.9, 1988; Storin, Aurel. Vasile Donose: Sinteze estetice, în: Tomis, Constanta, 23 X 1988; Sava, Iosif. Vasile Donose. Sinteze estetice, în: Ateneu, Bacău, 25, nr. IO (227), X 1988; Sturza, Mihaela. Oglindă în faţa oglinzii, în: Argeș, Piteşti, 24, nr.l (208) , 1 1989; Cretu, Viorel. Perspectiva autenticităţii, în: Luceafărul, Bucureşti, 25 II 1989; Popovici, Fred. Consemnări. „Sinteze estetice" de Vasile Donose. Secolul XX în muzică, în: Trib.Rom., Bucureşti , 18, nr.384, 15 III 1989; Andriescu, Anca Ioana. O carte despre muzică şi dincolo de ea. Vasile Donose. Sinteze estetice. Edit.MuzicaIă, 1988, în: Viaţa Stud., Bucureşti, 33, nr.27 (1259), 5 VII 1989; Marian, Marin . „Sinteze estetice”, în: Contemporanul, Bucureşti, 15 III 1989; Popovici, Doru . Imaginarul real, în: Universul Bucureşti, 11 I 1991; Bănică, George. Privitor ca la teatru. „Cui nu-i Place Cabaretu” (interviu), în: Phoenix, Bucureşti, nr.11 , 1991; R.T. Cred că va trebui să învăţăm să facem bani• - interviu cu Dl. Vasile Donose, directorul Teatrului C. Tănase, în: Telefax Magazin, Bucureşti, nr.16, 1992; Airinei, Irina. Magnetic show în micul Paris... interviu cu Vasile Donose, director al Tearului C. Tănase, în: Azi, Bucureşti, 15 X 1992, Popa, Costin. Proiecte ambiţioase la Teatrul Casino „Victoria”, în: Melos, Bucureşti, 3, nr.12 (33), 1992 şi nr.1 (34), 1993 şi nr.2 (35), 1993; Tutilă, Marilena. Cu domnul Vasile Donose, directorul Teatrului C. Tănase despre... Şansele umorului în tranziţie, în: Europa, Bucureşti, 5 IX 1993; Sava, Iosif. Vasile Donose. Radiofonistul, în: Spect.Muz., Bucureşti , 12 IV 1995; Popovici, Doru. Aniversări. Vasile Donose, în: Act.Muz., Bucureşti, 10, nr.226, (1), VIII 1999.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR