Dan VOICULESCU
- compozitor, muzicolog şi profesor -
(n. 20.07.1940 Saschiz - Mureş – m. 29.08.2009 Bucureşti)
  
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Cluj, secţiile pian (1958-1963) şi compoziţie (1958-1964), cu Sigismund Toduţă (compoziţie, fugă), Magda Kardos (pian), Liviu Comes şi Cornel Ţăranu (armonie, forme muzicale), Max Eisikovits (contrapunct), Wilhelm Demian şi Jodál Gábor (orchestraţie), Gheorghe Merişescu şi Romeo Ghircoiaşiu (istoria muzicii), Ioan Radu Nicola şi Traian Mârza (folclor). A urmat stagii de perfecţionare la Veneţia (1968) cu Virgilio Mortari, la STAATLICHE HOCHSCHULE FÜR MUSIK din Köln (1971-1972) cu Karlheinz Stockhausen (compoziţie) şi H. U. Kumpert (muzică electro­nică) şi Cursurile Internaţionale de Muzică Nouă de la Darmstadt (1972, 1978). Este doctor în mu­zicologie (stilistică muzicală) al Conservatorului din Cluj (1983), cu teza ASPECTE ALE POLIFONIEI SECOLULUI XX.
     Preparator (1963), asistent (1967), lector (1972), conferenţiar (1980) şi profesor universitar (din 1990) la Academia de Muzică GH. DIMA din Cluj-Napoca (1963-2000) şi la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (din 2000). A fost redactor-editor al volumelor anuale LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE (nr. 8-21) ale Academiei de Muzică GH. DIMA din Cluj-Napoca şi preşedinte al Fundaţiei SIGISMUND TODUŢĂ din Cluj-Napoca (1995-2000). A susţinut cursuri de măiestrie (în România, Republica Moldova şi Italia), confe­rinţe, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice. A scris studii, articole, cronici în MUZICA, CONTEMPORANUL, TRIBUNA, FĂCLIA (Cluj), LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE (Cluj) etc. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (din 1965). A fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1972, 1974, 1975, 1976, 1978, 1995), cu Ordinul MERITUL CULTURAL cls. II (1972), cu Premiul GEORGE ENESCU al Academiei Române (1984) şi Premiul EMINESCU (1989).

     MUZICĂ DE TEATRU: CÂNTĂREAŢA CHEALĂ (1993), operă comică de cameră, libretul după Eugène Ionesco, p.a. Cluj, 12 IV 1995, Adrian Moraru.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: CANTATA PATRIEI (1977), bariton, cor mixt şi orchestră, versuri de Alecu Russo. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984 (ST-ECE 02039).
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: DIVERTISMENT PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1962); SIMFONIA OSTINATO (1963), p.a. Tg. Mureş, 965, Fil., Vlad Plopeanu; VIZIUNI COSMICE (1968), p.a. Cluj, 1968, Fil., Grigore Iosub; BLOCURI (1969); STĂRI (1969), 3 piese pentru orchestră; MUZICĂ PENTRU COARDE (1971). p.a. Cluj, 1972, Fil., Mircea Cristescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1973 (ST-ECE); PIESE PENTRU ORCHESTRĂ (1973); SUITA DIN CODEX CAIONI (1996), orchestră de coarde.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATINA PENTRU OBOI ŞI PIAN (1963). Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1994; FABULE (1963), 5 piese pentru pian. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1970; idem, Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1993; PICCOLA SONATA PENTRU FLAUT SOLO (SONATA NR. 1) (1964). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1968; idem, Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1993 (ST-ECE 01459); DIALOGURI (1965), 5 piese pentru pian. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1993; idem, Trossingen/ Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1993; SONATA PENTRU PIAN (1965); CROCHIURI (1968), 5 piese pentru pian; SONANŢE (1968), pian. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1971; idem, în: PIESE PENTRU PIAN DE COMPOZITORI ROMÂNI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; idem, Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1998; SPIRALE (1968), 3 piese pentru pian; SONATA PENTRU CLARINET SOLO (1976). Cluj, Litogr. Conservatorului, 1977; idem, în: REPERTORIU ROMÂNESC PENTRU CLARINET. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1982; idem, Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1998; RIBATTUTA (1976), violă. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1977; idem, Trossingen/ Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1994; SONATA NR. 2 PENTRU FLAUT SOLO (1979), în: REPERTORIU ROMÂNESC PENTRU FLAUT. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1980; idem, Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1997; FIORITURI (1982), vioară şi pian. Cluj, Edit. Conservatorului, 1988; SONATA NR. 3 PENTRU FLAUT SOLO (1984). Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1994; TOCCATA (1985), xilofon, trianglu, crotale şi cinel suspendat; FLORI (1985), două toace; TOCCATA PIANO (1989). Cluj, Edit. Conservatorului, 1990; idem, Trossingen/ Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1995; SCHIŢE CU INTERPRETARE LIBERĂ (1987), oboi. Cluj, Edit. Conservatorului, 1990; idem, Trossingen/Ger­mania, Edit. Gentner-Hartmann, 1993; SEMNALE (1990), trombon; SONATA NR. 4, CU MIŞCARE SCENICĂ, PENTRU FLAUT SOLO (1989). Cluj, Edit. Conservatorului, 1990; idem, Trossingen/Germa­nia, Edit. Gentner-Hartmann, 1994; DESCÂNTEC (EXORCISME) (1991), corn; TOCCATA ARMONICA (1991), pian. Cluj, Edit. Conservatorului, 1992; idem, Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1997; SONATA SEMPLICE (NR. 5) PENTRU FLAUT SOLO (1992). Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1998; SONATA PENTRU OBOI SOLO (1997). Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1998; MEDITAŢIE PENTRU CHITARĂ (1998); CADENŢĂ LA UN CONCERT IMAGINAR DE MOZART (1999), pian; ENUNŢURI (2000), 32 aforisme pentru pian; 3 BAGATELE LEGATE (2003), 3 fagoţi; SONATA NR. 7 PENTRU FLAUT SOLO (2003); TRILEME (2003), septet instrumental; TOCCATA PENTRU O MÂNĂ (TOCCATA QUARTA) (2004). Cluj, Edit. Arpeggione, 2005; CANONICA (24 CANOANE PENTRU PIAN) (2004). Cluj, Edit. Arpeggione, 2005.
     
     MUZICĂ CORALĂ: CÂNTECELE TOAMNEI (1962), 3 coruri pentru voci egale, versuri de George Bacovia (Cuprinde: ALEAN; ÎN GRĂDINĂ; TOAMNĂ); PARTID, PĂRINTE IUBITOR (1963), cor pentru voci egale şi pian, versuri de Tiberiu Utan, în: SUNTEM AL ŢĂRII VIITOR. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1968; ÎNCHINARE (1963), cor mixt, versuri de Dan Deşliu; SĂ FII PARTIDULUI OŞTEAN (1963), cor mixt, versuri de Mihai Beniuc. Cluj, Edit. Casei Creaţiei Populare, 1968; 23 AUGUST (1964), cor mixt, versuri de Rusalim Mureşanu. Tg. Mureş, Edit. Casei Creaţiei Populare, 1965; ÎN FRUNTE E PARTIDUL (1964), cor mixt, versuri de Vladimir Ciocov. Tg. Mureş, Edit. Casei Creaţiei Populare, 1965; TINEREŢE (1965), cor mixt şi pian, versuri de Ion Cocora, în: ÎN ZBOR SPRE MÂINE. Cluj, Edit. Casei Creaţiei Populare, 1966; SUITA ARDELEANĂ (1966), cor mixt şi orchestră populară (Cuprinde: CÂNTEC DE CLACĂ; CÂNTEC DE DRAGOSTE; CÂNTEC DE JOC); HOI LERUNDA, DOMNUL BUNU (1968), colindă pentru cor mixt, versuri populare; PATRU CÂNTECE POPULARE (1970-1971), pentru cor mixt, în: CORURI DE COMPOZITORI CLUJENI. Vol. 1. Cluj, Edit. CCES, 1972 (Cuprinde: MĂ LUAI PE LÂNGĂ RÂU; DA IEŞI, GAZDĂ, PÂNĂ-N PRAG; SUNT CIOBAN LA OI LA MUNTE; DE STRIGAT: MIRESUCĂ CU CUNUNĂ); OMAGIU LUI BLAGA (BLAGIANA) (1971), cor mixt, versuri de Lucian Blaga. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1972; idem, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1974; CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII TÂNĂR (1971), cor mixt, versuri de Nina Cassian; CÂNTEC PENTRU REPUBLICĂ (1972), cor mixt, în: GRIVIŢĂ DE JAR. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1973; idem, în: CÂNTECELE NOASTRE. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1974; MĂRIE, MĂRIE (1973), cor bărbătesc, versuri populare, în: DRUMU-I LUNG ŞI DORU-I GREU. Bucureşti, Edit. CCES, 1974; PARTID, AL POPORULUI SOARE (1973), cor mixt şi pian/orchestră, versuri de Crişan Constantinescu, în: 30 DE ANI DE GLORIE. Bucureşti, Edit. CCES, 1974; DE LA MAICA DOI MĂ CERE (1973), cor mixt, versuri populare; CÂND VII BADE-N ŞEZĂTOARE (1973), cor de femei, versuri populare, în: CÂND VII BADE-N ŞEZĂTOARE. Cluj, Edit. CCES, 1976; MÂNDRULIŢĂ DE DEMULT (1973), cor mixt, versuri populare; CORURI PENTRU COPII. Vol. 1 (CÂNTECE SIMPLE) (1974). 20 de piese pentru voci egale. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1976 (Cuprinde: GHICITOARE, versuri de Tudor Arghezi; PRIMĂVARA, versuri de Veronica Porumbacu; CINE SĂ TE-NVEŢE, versuri de Ion Serebreanu; BABA-OARBA, versuri populare; ISCOADA, versuri de Tudor Arghezi; CÂNTEC DE LEAGĂN, versuri populare; SCOALĂ, GAZDĂ, DĂ-MI COLAC, versuri populare; ECOUL, versuri de Ion Serebreanu; SOLFEGIU; PE LAC, versuri de C. A. Munteanu; RĂŢOIUL, versuri de C. A. Munteanu; BĂTĂUŞII, versuri de C. A. Munteanu; DIN TREN, versuri de C. A. Munteanu; IARNA; GOSPODINA, versuri de Otilia Cazimir; PLOUĂ, versuri de Nina Cassian; ARICI, ARICI, BOGORICI, versuri de Tudor Arghezi; TÂLHARUL PEDEPSIT, versuri de Tudor Arghezi; INIMĂ DE CÂINE, versuri de Tudor Arghezi; ÎNTR-UN LAC, versuri de Tudor Arghezi); PATRIE DIN VECI DE VECI (1974), cor mixt şi pian/orchestră, versuri de Ion Bănuţă, în: CORURI POLIFONICE DIN CREAŢIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ. Bucureşti, Edit. ICED, 1976; CORURI PENTRU COPII. Vol. 2 (PRIN TIMP) (1975). 20 de piese pentru voci egale. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979 (Cuprinde: NUMĂRĂTOARE, versuri populare; CLOŞCA, versuri de Elena Farago; TOAMNA ŢESĂTOARE, versuri de Vasile Alecsandri; CUCU; ŞAPTE FRAŢI, versuri de Nicolae Tăutu; REBUS/ GLUMĂ MUZICALĂ; BALADA UNUI GREIER MIC, versuri de George Topârceanu; CÂNTEC PENTRU FLOARE-SOARELUI, versuri de Lena Constante; RACUL, BROASCA ŞI O ŞTIUCĂ, versuri de Alexandru Donici; VULPEA ŞI CERBUL, versuri de Fedru; ÎNTR-O GRĂDINĂ, versuri de Ienăchiţă Văcărescu; O FLOARE GĂSII, versuri de Wolfgang Goethe; S.O.S./ ALTĂ NUMĂRĂTOARE; ÎN CLOCOTUL PIEŢII, versuri de Marin Sorescu; TOCCATINA; ÎNFLORESC GRĂDINILE, versuri de Şt. O. Iosif; REVEDERE, versuri de Mihai Eminescu; IARNA PE ULIŢĂ, versuri de George Coşbuc; PRIMĂVARA, Vasile Alecsandri; CE-ŢI DORESC EU ŢIE, DULCE ROMÂNIE, versuri de Mihai Eminescu); ALEGEŢI (1975), cor mixt, versuri de Mihai Beniuc. Cluj, Edit. CCES, 1975; AICI E ŢARA (1976), cor mixt a cappella sau cu acompaniament de pian/orchestră, versuri de Adrian Păunescu, în: CORURI DE COMPOZITORI CLUJENI. Vol. 2. Cluj, Edit. CCES, 1977; CORURI PENTRU COPII. Vol. 3. (ECOURI) (1976). 20 de piese pentru voci egale, versuri de Veronica Porumbacu (Cuprinde: LANTERNA; NETEZIME; MII DE FIRE; PĂPĂDIA; IRIBAL; O GHICITOARE UŞOARĂ; LA TOMIS; MOMENT; VARA LA MARE; PĂUNUL; DOI ZUGRAVI; CURCUBEUL; ÎMPĂRĂŢIA PĂSĂRILOR; ANONIMUL; PRINTRE FLORI; TIMPUL; ROATA DE MOARĂ; COROANA; AŞA-I VIAŢA; ECOURI); O SUTĂ ŞI CÂTEVA MELODII PENTRU CEI MAI DRAGI COPII (1976), cântece pentru grădiniţă. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; NU HORESC CĂ-MI PLAC HORILE (1976), cor mixt, versuri populare, în: CORURI DE COMPOZITORI CLUJENI. Vol. 2. Cluj, 1977; FRUMOASĂ-I MIREASA NOASTRĂ (1976), cor mixt, versuri populare; MAREA MÂNDRĂ MI-L GRĂIARE (1977), cor mixt; VIS MĂREŢ DE SFÂNTĂ LIBERTATE (1977), cor mixt, versuri de Maria Racolţa, în: FĂCLIA, Cluj, 5 V 1977; idem, Cluj, Litogr. Conservatorului, 1977; idem, în: FĂCLIA, Cluj, 5 V 1977; ŢARĂ DE CÂNTEC, ŢARĂ DE DOR (1977), cor mixt, versuri de Negoiţă Irimie. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1977; idem, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1977; TRĂIM AICI DE PESTE DOUĂ MII DE ANI (1977), cor mixt, versuri de George Radu Chirovici, în: INCANTAŢII DACICE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1980; idem, în: FAIMA PATRIEI STRĂBUNE. Bucureşti, Edit. ICED, 1980; APĂRĂTORI DE PACE (1978), cor bărbătesc şi pian, versuri de V. Preda, CHEMARE (1978), cor bărbătesc şi pian, versuri de N. Nicolae; UN IMN AL MUNCII ZBOARĂ TUMULTUOS (1978), cor mixt, versuri de Crişan Constantinescu, în: ŢARA PĂCII. Bucureşti, Edit. ICED, 1978; ANOTIMPURILE PATRIEI (1978), cor mixt şi pian/orchestră, versuri de N. Nicolae; DANS (1978), cor mixt. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1979; NOI (1979), cor mixt, versuri de N. Berwanger. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1979; COLINDĂ DE DEPARTE (1979), cor mixt, versuri populare. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1979; REPUBLICII (1980), cor mixt, versuri de Virgil Carianopol; FESTLICHES LIED – FÜR SCHÄSSBURG/ CÂNTEC FESTIV – PENTRU SIGHIŞOARA (1980), cor mixt, versuri de W. Aichelburg şi Negoiţă Irimie; HORA SECERII (1980), cor mixt, versuri populare; NICIODATĂ NU A FOST PATRIA MAI FRUMOASĂ (1980), cor mixt, versuri de Mara Nicoară, în: DULCE LIMBĂ ROMÂNEASCĂ. Bucureşti, Edit. ICED, 1981; NOI PORNIM LA COLINDAT/ COLINDĂ DE PRICINĂ (1980), cor mixt, versuri populare. Cluj, Edit. Conservatorului, 1980; TIMPUL NOSTRU (1980), cor mixt, versuri de N. Berwanger; LA INFINIT (1980), cor mixt cu sau fără acompaniament de percuţie, versuri de Ana-Maria Avram; DE LA ARCUL CARPAŢILOR/ ASTFEL (1980), cor mixt, versuri de Marin Sorescu. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1980; COLINDA JUDELUI (1980), cor bărbătesc, versuri populare, în: LUCRĂRI CORALE DEDICATE MAESTRULUI SIGISMUND TODUŢĂ. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1983; CE SOMN ŢI-AI SOMNAT (1980), colindă pentru cor mixt, versuri populare; RIDICĂ-TE (1980), poem pentru cor mixt, versuri de Nichita Stănescu; NICĂIERI (1981), cor mixt cu sau fără acompaniament de orchestră, versuri de Dionisie Fărcaşiu; DESTIN (1981), cor mixt, versuri de Radu Ciprian Pop; ŢII TU MINTE, MÂNDRĂ FATĂ? (1981), cor mixt, versuri populare; DIN FLUIER CU DRAG/ FLUIERAŞ DIN GRINDĂ (1982), cor mixt, versuri de R. Daud; TREBUIAU SĂ POARTE UN NUME (1982), poem pentru cor mixt, versuri de Marin Sorescu; NIŞTE VECINI, joc muzical pentru 10 copii sau scenariu pentru un film de desene animate (1982); LA ALBA IULIA, MIHAI (1983), cor mixt, versuri de Negoiţă Irimie; ŢĂRII, INIMA ŞI GÂNDUL (1984), cor de copii şi pian/orchestră, versuri de Ion Serebreanu; TOCCATA VESELĂ (1985), cor mixt, transcripţia unui cor pentru copii; GÂND DE PACE (1985), cor pentru voci egale, versuri de Mihaela Popescu; DESPRE LIMBA ROMÂNĂ (1985), poem pentru cor mixt, text de Nichita Stănescu; 7 CÂNTECE-PARODII (1987), cor de copii, versuri de Marin Sorescu (Cuprinde: MUSCA-ŢEŢE; VARĂ; VÂNĂTOARE; BABA-CLOANŢA; SE MUTĂ CIRCUL ÎNAPOI; CĂRUŢA CU CARACUDĂ; CE BUCLUC!); PAPARUDA (1987), cor de copii şi percuţie, versuri de Marin Sorescu; VOCALIZĂ PENTRU PACEA COPIILOR LUMII (1987), cor de copii; CÂND E MAI FRUMOASĂ ŢARA? (1989), cor pentru voci egale, versuri de Corneliu Şerban; VOI, OAMENI MARI AI TERREI (1989), cor de copii şi pian, versuri de Corneliu Şerban; LA ALBA IULIA-N CETATE (1989), cor de copii şi pian, versuri de Corneliu Şerban; FOC DE TABĂRĂ (1989), cor de copii, versuri de Corneliu Şerban; MÂNDRĂ TURMĂ DE OI MERE (1989), colindă pentru cor mixt, versuri populare; DECLARAŢIE DE PACE (1989), cor mixt, text din presă; ELEGII EMINESCIENE (1989), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu (Cuprins: ODĂ – ÎN METRU ANTIC; STELELE-N CER; PESTE VÂRFURI; REPLICI; TRECUT-AU ANII; GLOSSĂ; LA STEAUA); CEARTA (1990), cor de copii, versuri de Marin Sorescu; CLOROFILA ARE TREABĂ (1990), cor de copii, versuri de Marin Sorescu; DODĂ, DODĂ (1990), cor de copii, versuri de Marin Sorescu; COLINDIŢĂ/ LA CEL POM MARE ROTAT (1991), cor de copii, versuri populare; COLINDA AMESTECATĂ (1991), cor de copii şi percuţie, versuri populare; CUNOŞTINŢE PESTE CUNOŞTINŢE (1993), cor de copii, versuri de Marin Sorescu; TATĂL NOSTRU (1993), cor mixt/ voci egale, text religios; BUCURĂ-TE, MARIE (1993), cor mixt/ voci egale, text religios; STÂNA PRĂDATĂ (1994), colindă pentru cor mixt/ voci egale, versuri populare; NU MAI SUNT PE LUNCĂ FLORI (1994), cor de copii, versuri de Şt. O. Iosif; CURIOZITATE (1995), cor de copii, versuri de Marin Sorescu; PE UN CÂMP MÂNDRU-NFLORIT (1995), colindă pentru 3 voci egale, versuri populare; TREI DESCÂNTECE PE VERSURI DE TRISTAN TZARA/ TROIS DÉCHANTS APRÈS TRISTAN TZARA (1995), cor mixt (Cuprinde: QUE C'EST DRÔLE; POÉSIE POLYPHONIQUE; DE CHAPITRE EN CHAPITRE), în: LUCRĂRI MUZICALE PE VERSURI DE TRISTAN TZARA. Moineşti, 1999; IMN LUI GHEORGHE LAZĂR (1996), cor mixt, versuri de Alexandru Mitru şi Aurel Tita; DOAMNE, STRIGAT-AM (1996), glas VIII, cor pentru 3 voci egale, text religios; LITURGHIA MODALĂ (1996), cor pentru voci egale; PSALMUL 1 (1997), cor pentru voci egale; CORALA MUNDI (1998), cor mixt şi pian/orchestră, text religios; LA OBÂRŞIE (1998), cor mixt, versuri de Lucian Blaga; IMNUL IUBIRII (2000), cor mixt şi pian/orchestră, versuri din BIBLIE; CÂNTECE PENTRU COPII. Vol. 4 (JOCURI) (1995), 20 de coruri pentru voci egale. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003; DE DRAGOSTE RARĂ (2005), cor bărbătesc la 6 voci, versuri de Cezar Ivănescu.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: TREI CÂNTECE PE VERSURI DE NICOLAE LABIŞ (1962), soprană şi pian, în: Dan Voiculescu. LIEDURI. Cluj, Litogr. Conservato­rului, 1973 (Cuprinde: CEARĂ; DOR; UITĂ-TE); DOUĂ CÂNTECE PENTRU BARITON ŞI PIAN (1963), versuri de Nicolae Labiş, în: Dan Voiculescu. LIEDURI. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1973 (Cuprinde: GOL; ODĂ SOARELUI); CÂNTECE DE TOAMNĂ (1963), soprană, oboi, 2 clarineţi şi vioară, versuri de Emil Isac (CÂNTEC DE TOAMNĂ; CÂNTEC) şi Nicolae Labiş (TOAMNĂ), în: Dan Voiculescu. LIEDURI. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1973; AM IUBIT (1965), voce şi pian, versuri de Nicolae Labiş, în: Dan Voiculescu. LIEDURI. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1973; CÂNTURI (1966), bariton solo sau bariton, oboi şi percuţie, versuri de Lucian Blaga, în: Dan Voiculescu. LIEDURI. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1973 (Cuprinde: INIMA PĂDURII; CÂNTECUL SOMNULUI; TÂLCURI); CÂNTECE DE DOR (1966), voce şi pian, versuri de Lucian Blaga Cluj, Litogr. Conservatorului, 1968 (Cuprinde: DORUL-DOR; NU-MI PRESIMŢI?; SUS); CERBUL CU STEA ÎN FRUNTE (1968), versuri de Lucian Blaga, în: Dan Voiculescu. LIEDURI. Cluj, Litogr. Conservato­rului, 1973; DOUĂ CÂNTECE PENTRU SOPRANĂ ŞI VIBRAFON (1969), versuri de Marin Sorescu, în: Dan Voiculescu. LIEDURI. Cluj, Litogr. Conserva­torului, 1973 (Cuprinde: REMINISCENŢE; DE DOUĂ ORI); CÂNTECE POPULARE ROMÂNEŞTI DIN COLECŢIA BÉLA BARTÓK (1981), voce şi pian (Cuprinde: PÂNĂ-I LUME N-OI MURI; PE SĂRITE; CUCULE, PASĂRE SURĂ; FOS-AM LĂCOMOSU/ CÂNTEC LUNG; 'NTREABĂ-NTREABĂ, MARI BOIERIU/ COLINDĂ); 12 HAIKI-URI (1998), versuri de poeţi clasici japonezi; CÂNTECE SIMPLE (1999), versuri de Nichita Stănescu (Cuprinde: ORAŢIE DE NUNTĂ; PENTRU O MIE DE CÂNTECE; ÎNAPOIEREA CHEII; TOTUL AR FI TREBUIT...; DEZ­ÎMBLÂNZIREA; TOCMAI ACUM; ADUNAREA PRIN ÎNDEPĂRTARE; NECUVINTELE; SĂ NE IUBIM CA FLORILE); TREI CÂNTECE DE BIS PENTRU VOCE SOLO (2005), mezzosoprană sau bas, versuri de Otilia Cazimir, Fedru şi Tudor Arghezi; TRE CÂNTECE PE VERSURI DE NICHITA STĂNESCU (2005), soprană şi pian (Cu­prinde: LAUDA OMULUI; MUZICA; CÂNTEC/ E O-NTÂMPLARE...).
     
     MUZICĂ ELECTRONICĂ: RELIEFURI (1972).
     
     MUZICĂ DIDACTICĂ: CARTE FĂRĂ SFÂRŞIT, ciclu de educaţie pianistică. Vol. 1 – 45 de miniaturi (1980). Cluj, Edit. Conservatorului, 1987; idem, Trossingen/Germania, Edit. Gentner-Hartmann, 1994; idem, Cluj-Napoca, Edit. Arpeggione, 1998; Vol. 2 – 30 de piese (1984). Cluj, Edit. Conservatorului, 1988; idem, Cluj-Napoca, Edit. Arpeggione, 1999; Vol. 3 (1990). Cluj-Napoca, Edit. Arpeggione, 2000.
     
     MUZICOLOGIE (volume): POLIFONIA BAROCULUI ÎN LUCRĂRILE LUI J. S.BACH. Vol. 1. SCRIITURA LA DOUĂ VOCI. Cluj, Edit. Conservatorului, 1975. Vol. 2. SCRIITURA LA 3-4 VOCI. 1995; FUGA ÎN CREAŢIA LUI J. S. BACH. Cluj, Edit. Conservatorului, 1986; idem, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2000; ANTOLOGIE CORALĂ RENASCENTISTĂ. Cluj, Edit. Conservatorului, 1972; ANTOLOGIE PALESTRINA (selecţie, studiu introductiv, cronologie). Cluj, Edit. Conservatorului, 1986; CULEGERE DE TEXTE PENTRU STUDIUL POLIFONIEI SECOLULUI XX. Cluj, Edit. Conservatorului, 1977.
     
     MUZICOLOGIE (studii): PRIVIRE ASUPRA SECVENŢELOR ÎN MUZICA LUI J. S. BACH, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 2, 1966; CADENŢA LA BACH, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 4, 1968; TETRACORDUL CROMATIC LA BACH, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 5, 1969; ASUPRA NOMENCLATURII ŞI CLASIFICĂRII SUNETELOR STRĂINE DE ACORD, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 7, 1971; ASPECTE ALE POLIFONIEI ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, VI 1974; O RARITATE TEHNICĂ MUZICALĂ ŞI CÂTEVA REPLICI ALE EI ÎN TIMP, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 12-13, 1979; POLIFONIA ÎN CREAŢIA CORALĂ A LUI SIGISMUND TODUŢĂ, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 14, 1978; STRUCTURALISMUL ŞI POLIFONIA, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 8-9, 1979; ASUPRA ACORDULUI DE SEPTIMĂ ÎN CREAŢIA LUI GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 10-11, 1979; SIGISMUND TODUŢĂ ŞI ŞCOALA COMPONISTICĂ CLUJEANĂ (în colaborare cu Hans Peter Türk), în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 15, 1984; RITMICA ARMONICĂ BACHIANĂ, în: LUCR. MUZICOL., Clu, nr. 16, 1984; CU PRIVIRE LA PLANUL TONAL AL FUGILOR DIN WOHTEMPERIERTES KLAVIER I-II DE J. S. BACH, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 17-18, 1985; PLANUL TONAL ÎN CICLUL 24 PRELUDII ŞI FUGI DE ŞOSTAKOVICI, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 19-20, 1985; ENESCU – PRIMUL MARE NEOCLASIC, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 21, 1987; OPINII PRIVIND MO­DERNIZAREA STUDIULUI CONTRAPUNCTULUI, în: MARSYAS, Paris-La Villette, 1991; ELEMENTE ARMONICE ÎN SCRIITURA LA DOUĂ VOCI ŞI LA O VOCE A RENAŞTERII, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 1992; ELEMENTE STILISTICE ŞI DE LIMBAJ ÎN ORATORIUL „REX SALOMON” DE TOMMASO TRAETTA. Bitonto, Bari, 1992; CAPACITĂŢI EXPRESIVE ALE NOILOR TEHNICI POLIFONICE ALE SEC. XX, în: TRADIŢII ŞI INOVAŢII ÎN MUZICA SEC. XX. Chişinău, 1997; PROBLEME DE SCRIITURĂ POLIFONICĂ ÎN CICLUL MIKROKOSMOS DE BÉLA BARTÓK, în: REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART, Bucureşti Tom. 34, 1997; SIGISMUND TODUŢĂ ŞI PRIMUL DOCTORAT ÎN MUZICOLOGIE DIN ROMÂNIA, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 1998.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: POLIFONIA BAROCULUI ÎN LUCRĂRILE LUI J. S. BACH. Vol. 1. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1975; CULEGERE DE TEXTE PENTRU STUDIUL POLIFONIEI SECOLULUI XX. Cluj, Litogr. Conservatorului, 1977.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Ţăranu, Cornel. SIMFONIA OSTINATO DE DAN VOICULESCU, în: TRIBUNA, Cluj, 9, nr. 16 (429), 22 IV 1965; Herman, Vasile. DEBUT SIMFONIC. SIMFONIA OSTINATO DE DAN VOICULESCU, în: TRIBUNA, Cluj, 16 XII 1965; Oană-Pop, Rodica. „SIMFONIA OSTINATO” DE DAN VOICULESCU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5, V 1966; Popovici, Doru. MUZICA CORALĂ ROMÂNEASCĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1966; Breuer, János. FIATAL ZENESZERZÖK ÉS ZENETUDÓSOK TALÁLKOZÓJA, în: MUZSIKA, Budapest, nr. 6, 1968; Banner, Zoltán. A HALNAPI ZENERÖL, în: UTUNK, Cluj, 20 IX 1968; Albescu, Teodora şi Sava, Iosif. VALORI ŞI TENDINŢE ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 11, XI 1968; Petrescu, Gheorghe. COMPOZITORUL DAN VOICULESCU DESPRE FOLCLOR ŞI CREAŢIA CULTĂ [Interviu], în: FĂCLIA, Cluj, 5 XII 1968; Codreanu, Petre. PROGRAM SUBSTANŢIAL LA FILARMONICĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 16 II 1970; Herman, Vasile. „VIZIUNI COSMICE” DE DAN VOICULESCU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5, V 1970; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Popovici, Doru. MUZICA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ. Bucureşti, Edit. Albatros, 1970; Bernsdorf-Engelbrecht, Chr. MUSIK ÜBER DIE NATIONEN HINWEG, în: HERFORDER KREISBLATT, Herford, 16 IX 1971; Caranica-Fulea, M. CU DAN VOICULESCU DESPRE ŞCOALA LUI STOCKHAUSEN, în: TRIBUNA, Cluj, 16, nr. 45 (829), 9 XI 1972; Hoffman, Alfred. CONCERTELE-DEZBATERE PASIONEAZĂ..., în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 23 II 1973; Katona, Szabó István. VOICULESCU, DAN, în: ÚJ ÉLET, Tg. Mureş, 20, nr. 14, VII 1977; Berger, Wilhelm Georg. MUZICA SIMFONICĂ CONTEMPORANĂ. 1950-1970. Vol. 5. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1977; PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR PE ANII 1976-1977. MUZICĂ DE CAMERĂ, SIMFONICĂ ŞI VOCAL-SIMFONICĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 6 (309), VI 1978; Dragea, Emiliu. CANTATA PATRIEI DE DAN VOICULESCU, în: FĂCLIA, Cluj, 11 X 1978; Popovici, Fred. „CANTATA PATRIEI” DE DAN VOICULESCU, în: MUZICA¸ Bucureşti, 29, nr. 1, I 1979; Bejinariu, Mircea. FESTIVALUL CÂNTAREA ROMÂNIEI. MUZICA AMATORILOR ÎN FINALĂ, în: TRIBUNA, Cluj, 23, nr. 31 (1180), 2 VIII 1979; ANUL INTERNAŢIONAL AL COPILULUI. PARTITURI APĂRUTE LA EDITURA MUZICALĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 29, nr. 9 (324), IX 1979; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979 (Vol. 1) şi 1981 (Vol. 2); Geoldeş, Avram. UN MUZICIAN DE EXIGENTĂ FORMAŢIE, în: CRIŞANA, Oradea, 30 I 1980; Bohaciu-Sârbu, Cristina. LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE – CONSERVATORUL „G. DINA” CLUJ-NAPOCA, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 9 (336), IX 1980; Şorban, Elena- Maria. KOMPOSITION UND INTERPRETATION, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 36, nr. 4, IV 1984; Dragea, Emiliu. CLUJ-NAPOCA. SIGISMUND TODUŢĂ. TUDOR JARDA. VASILE HERMAN. EDE TERÉNYI. GABRIEL JODAL. DAN VOICULESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 6 (381), VI 1984; Dragea, Emiliu. OPERA ÎN ACTUALITATE. „TEATRELE MUZICALE CU REPERTORIUL TRADIŢIONAL N-AU PUTUT FACE FAŢĂ CRIZEI”, în: ADEVĂRUL DE CLUJ, Cluj, 26-28 I 1991; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Grigorescu, Olga. CLUJ. UN FERICIT DIALOG AL GENERAŢIILOR, în. ACT. MUZ., Bucureşti, 11, nr. 239, 15 II 2000; László, Francisc. O AUTORITATE ARTISTICĂ ŞI ACADEMICĂ: DAN VOICULESCU, în: MELOS, Bucureşti, I-III 2000; Gurău-Mihalache, Monica. DAN VOICULESCU. LA CEAS ANIVERSAR, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 183, 17 VII 2000; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ BUCUREŞTI LA 140 DE ANI. Sinteză istorică. Bucureşti, Edit. Universităţii Naţionale de Muzică, 2004.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

     Born in Romania in July 20, 1940 he studied at the Gheorghe Dima Music Academy in Cluj-Napoca (1958-64), where he achieved his Diploma in Composition (under Sigismund Todutza) and in Piano (under Magda Kardos). He attended classes with V. Mortari (Venice, 1968) and K. Stockhausen (Cologne, 1971-72), and at Darmstaedter Kurse fuer Neue Musik (1972, 1978). He received his Doctor in Musicology degree in 1983 at the Gheorghe Dima Music Academy. He has been
     
     Professor of Counterpoint, Fugue and Composition at the Academy of Music in Cluj (1963-2000). Currently he is Professor of Stylistics and Contemporary Languages at the National University of Music in Bucharest (since 2000). He is member of the Society of Romanian Composers (since 1965). He was editor of the Works of Musicology published by the Academy of Music in Cluj-Napoca (1979-91), and President of the Todutza Fundation from Cluj (1995-2000).
     
     Musicology writings: The Polyphony of Baroque in the Works of J.S. Bach, 1975; The Polyphony of 20th Century, 1983, 2005; The Bachian Fugue, 1986, 2000, and various musicology studies.
     
     Honors: Prizes of the Society of Romanian Composers (1972-78, 1995, 2000, 2005), Prize George Enescu of the Romanian Academy (1984), Prize Mihai Eminescu (1989).
     
     His works are published by Editura Muzicala in Bucharest, Editura Arpeggione in Cluj-Napoca, and Musikverlag Gentner-Hartmann, Trossingen in Germany.

     Compositions:
     The Bald Prima Donna, comical chamber opera, after Eugene Ionesco, 1992-93; Cantata for Baritone, Choir and Orchestra, 1977; Simfonia ostinato, 1964; Visions cosmiques, 1968; Music for Strings, 1971; 5 Pieces for Orchestra, 1975; Suite from Codex Caioni, 1996; Inflorescences for Stings, 2001; Fables, Dialogs, Sonata, Croquis, Sonantes, Spirals, Toccata piano, Toccata armonica, Toccata robotica, Toccata for a Hand, Enunciations, Canonica (24 Canons) for Piano; 9 Sonatas for Flute solo; Sonata for Oboe solo; Sketches with free interpretation for Oboe; Sonata for Clarinet solo; Ribattuta for Viola solo; Fiorituri for Violin and Piano; Dilemmas, and Trilemmas for Septet; Diptique concertant for Baroque Ensemble; Book without End – 3 volumes of Piano pieces for children; more then 60 Songs; 5 volumes of choral music for children; choral poems; Modal Maas; Reliefs, electronic music.

UCMR