Adriana SACHELARIE
- profesoară, folcloristă şi muzicolog -
(n. 23.07.1911 Bucureşti – m. 02.02.2011 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Ploieşti (1922-1929) cu Ioan Christu Danielescu (teorie-solfegiu) şi Alina Gheorghiu (pian), continuându-le la Academia de Muzică din Munchen (1933) şi la Facultatea de Filosofie/ secţia muzicologie de la Universitatea Ludwig Maximilian din Miunchen (1934-1937). Doctoratul în muzicologie (1937), pregătit sub îndrumarea prof. Rudolf von Ficker, cu teza „Genurile muzicale ale folclorului românesc”, nu l-a finalizat din cauza imposibilităţii de a-şi tipări textul şi din pricina izbucnirii iminente a celui de-al doilea război mondial provocat de Reich-ul german. Cercetător la Arhiva fonogramică a Ministerului Artelor din Bucureşti, cercetător la Arhiva de Folclor din Bucureşti (1948-1949), şef al secţiei documentare, cercetător şi cercetător ştiinţific principal la Inst. de Folclor din Bucureşti (1950-1958), profesor de istoria muzicii la Şc. Muzică nr.1 din Bucureşti (1949-1952), şef de lucrări şi conferenţiar la catedra de istoria muzicii la Cons. Bucureşti (1950-1974). După pensionare a fost profesor consultant.
     
     A întreprins culegeri de folclor cu fonograful în Ţara Oltului/ Făgăraş (1946), Valea Mare/ Maramureş (1947), Jilava, Clejani (1948), Hălăuceşti/ Roman (1949), Covăsinţ/ Arad (1950), zona germană din jud. Sibiu (1950), Poiana Mare/ sudul Olteniei (1951), Prahova (1952- 1953), cobzarul Ion Zlotea (1954), Câmpina, Valea Jiului, Reşiţa (1956-1959), Almaş, Sălişte, jud. Hunedoara (1960), zona Muscel (1960-1964, colaborator extern).
     
     A publicat studii, articole în Rev. Folclor, Contemporanul, Sovetskaia Muzâka (Moscova), Albina, Scânteia, Glasul Armatei, La Roumanie d 'aujourd 'hui ş.a.
     
     A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice.
     
     A fost distinsă cu titlul de profesor de onoare al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (1998).
     
     A realizat prezentări de discuri (Maria Tănase, Ion Zlotea).
     
     A colaborat la „Enciclopedia de folclor”, publicată în India şi SUA (1959).

     CULEGERI DE FOLCLOR: Din folclorul nostru. Antologie, texte şi melodii (în colaborare). Bucureşti, ESPLA, 1953; Rumunske lidove pisne/ Cântece populare româneşti. Antologie, texte şi melodii, cu studiu introductiv şi note explicative. Bucureşti, Edit. de Stat pentru Literatură, Artă şi Muzică. Praga, 1959; Antologie de texte populare româneşti. Cu o colecţie de melodii în anexă (în colaborare). Praga, 1955; Cântece populare noi (texte şi melodii) (în colaborare). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1959.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: Manual de muzică, pentru licee. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1965; Manual de muzică, pentru şcoli de cultură generală. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1967; Istoria muzicii universale. De la începuturi până la 1660. Bucureşti, Litogr. Conservatorului; Istoria muzicii universale. Şcoala vieneză: Haydn şi Mozart. Bucureşti, Litogr. Conservatorului; Istoria muzicii ruse de la începuturi până la 1900. Bucureşti, Litogr. Conservatorului.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR