Cornel TRĂILESCU
- dirijor şi compozitor -
(n. 11.08.1926 Timişoara – m. 08.01.2019 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început la Cons. Municipal şi Inst. de Artă din Timişoara (1945-1949) cu Mircea Hoinic (teorie-solfegiu), Sabin Drăgoi (armonie, contrapunct), Vasile Ijac (armonie), Liviu Rusu (istoria muzicii), Nicolae Ursu (folclor), continuându-le la Cons. Bucureşti (1949-1950) cu Ion Dumitrescu (armonie), Mihail Andricu (fugă, compoziţie), Theodor Rogalski (orchestraţie), Tiberiu Alexandru (folclor), George Georgescu şi Constantin Silvestri (dirijat orchestră).
     Corepetitor la Opera Română din Timişoara (1946-1949), maestru de cor la Teatrul de Stat de Operetă din Bucureşti (1951-1955), dirijor de cor (1952-1955), dirijor (din 1955) şi director (1992-1993) la Opera Română din Bucureşti. A dirijat concerte simfonice şi spectacole de operă la Timişoara, Cluj, Constanţa, Braşov, Iaşi ş.a. A întreprins turnee artistice în Italia, URSS, Polonia, Franţa, Germania, Bulgaria, Finlanda, Spania etc. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor. A fost distins cu Ordinul MERITUL CULTURAL cls. IV, cls. III şi MERITUL CULTURAL în grad de cavaler (2004).

     MUZICĂ de TEATRU: MOTANUL ÎNCĂLŢAT (1961), operă pentru copii, în 3 acte, 6 tablouri, libretul de Tudor Muşatescu şi Nina Stoiceva, prem. Bucureşti, 22 III 1964, Opera Română, Cornel Trăilescu (Disc Electrecord); DOMNIŞOARA NASTASIA (1965), balet în 9 tablouri, libretul de Oleg Danovski, după piesa lui G. M. Zamfirescu, prem. Bucureşti, 30 XII 1965, Opera Română, Cornel Trăilescu; PRIMĂVARA (1972), balet în 3 acte, 10 tablouri, libretul de Alecu Popovici, prem. Bucureşti, 20 IV 1972, Opera Română, Cornel Trăilescu; BĂLCESCU (1974), operă în 3 acte, 11 Tablouri, libretul de Val Săndulescu, prem. Bucureşti, 25? VIII 1974, Opera Română, Cornel Trăilescu; DRAGOSTE ŞI JERTFĂ/ DRUM SPRE GLORIE (1977), operă în 3 acte, 8 tablouri, libretul de Dan Tărchilă, adaptare după piesa MARELE SOLDAT, prem. Bucureşti, 19 VIII 1977, Opera Română, Cornel Trăilescu; ALBĂ CA ZĂPADA (1986), balet, libretul de Anghel Ionescu-Arbore după basmul Fraţilor Grimm, prem. Bucureşti, 15 III 1986, Opera Română, Cornel Trăilescu; FÂNTÂNA BLANDUZIEI (2002), operetă în 3 acte, libretul de Aurel Storin, textele poetice de Constantin Cârjan, după feeria lui Vasile Alecsandri, prem. Bucureşti, X 2002, Teatrul Naţional de Operetă, Cornel Trăilescu.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: OMUL ŢĂRII (1983), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Nicolae Dragoş.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: SUITĂ PENTRU ORCHESTRĂ (1952).
     
     MUZICĂ DE FILM: BĂILE HERCULANE (1958), muzică pentru film documentar (regia Constanţa Stănciulescu).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SUITA PENTRU PIAN (1951); CVARTETUL DE COARDE ÎN RE MAJOR (1954); SONATA ÎN SOL MAJOR PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1955); PRELUDIU ŞI CÂNTEC DE LEAGĂN PENTRU HARPĂ (1959); SONATA PENTRU OBOI ŞI PIAN (1960); CVINTETUL DE SUFLĂTORI (1963).
     
     MUZICĂ CORALĂ: BUNĂ DIMINEAŢA, SOARE (1964), cor mixt/bărbătesc, versuri de Ioan Meiţoiu; SUB LIMPEDELE CER (1973), cor pentru voci egale; TREI NUME [PARTIDUL, CEAUŞESCU, ROMÂNIA] (1983), cor mixt, versuri de Victor Tulbure, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; GLORIE MUNCII (1983), cor mixt/unison, versuri de Constantin Cârjan, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; UNIŢI, SPRE COMUNISM, URMĂM PARTIDUL! (1984), cor mixt, versuri de Nicolae Dragoş, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 1 (376), 1984.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: BALADA UNUI GREIER MIC (1957), voce şi pian, versuri de George Topârceanu, în: CÂNTECE DE TINERI COMPOZITORI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1957; VISĂTORUL (1957), voce şi pian, versuri de Lucian Blaga.
     
     MUZICIAN CU ÎNDELUNGATĂ ŞI PRESTIGIOASĂ CARIERĂ INTERNAŢIONALĂ DE DIRIJOR, C. T. A ABORDAT CU SUCCES ŞI COMPOZIŢIA – DE LA MUZICA DE CAMERĂ ŞI SIMFONICĂ PÂNĂ LA CREAŢIA DE SCENĂ – REUŞIND SĂ SE IMPUNĂ ÎN DOMENIUL OPEREI ŞI BALETULUI, UNDE A CONFIRMAT CĂ DEŢINE VIRTUŢI EXCEPŢIONALE. APRECIAT ŞI PESTE HOTARE PENTRU SPUMOASA OPERĂ PENTRU COPII Motanul încălţat, PIESĂ-ETALON A MUZICII ROMÂNEŞTI ÎN GENUL ATÂT DE PRETENŢIOS AL CREAŢIEI PENTRU CEI MICI, C. T. A DOVEDIT CĂ DISPUNE DE UN MEŞTEŞUG REMARCABIL AL MUZICII DE SCENĂ, STĂPÂNIND CU VIRTUOZITATE ÎNTREGUL CUMUL DE CA­LITĂŢI: INSPIRAŢIE MELODICĂ ÎN DISCURSUL SONOR, PERFECTĂ CUNOAŞTERE A RESURSELOR VOCII UMANE, EXCELENTĂ PALETĂ ORCHESTRALĂ. IAR DACĂ NE GÂNDIM ŞI LA OPERETĂ (Fântâna Blanduziei) SAU BALET, MAI PUTEM ADĂUGA UN EXCEPŢIONAL SIMŢ RITMIC, O DOZĂ APRECIABILĂ DE UMOR RAFINAT ŞI O FANTEZIE SPUMOASĂ ÎN TABLOURILE DE COLORIT LOCAL (AICI INTERVIN APELURILE LA FOLCLORUL ROMÂNESC ŞI UNIVERSAL). ÎN ESENŢĂ, C. T. RĂMÂNE UN CLASIC AL FORMELOR MARI ŞI AL PALETEI ARMONICE, EVITÂND AVANGARDA PÂNĂ ŞI ÎN MUZICA DE BALET (Primăvara, Dom­nişoara Nastasia), ATÂT DE PERMISIVĂ ÎN NOUTĂŢILE DE LIMBAJ SONOR. TRADIŢIONALISMUL EVIDENT AL LUCRĂRILOR SCENICE I-AU ASIGURAT COMPOZITORULUI O ACCESIBILITATE IMEDIATĂ ÎN PERIMETRUL TEATRELOR ROMÂNEŞTI, OBLIGÂNDU-NE ADESEORI SĂ REGRETĂM CĂ BAGHETA I-A RĂPIT PREA MULT DIN TIMPUL NECESAR CREAŢIEI. TOTUŞI, CARIERA ÎNDELUNGATĂ ŞI SPECTACULOASĂ CA ŞEF DE ORCHESTRĂ L-A PLASAT PE C. T. ÎN PRIMELE RÂNDURI ALE MAEŞTRILOR TEATRULUI LIRIC ROMÂNESC, OFERINDU-I ASTFEL ŞANSA DE A PĂTRUNDE MAI UŞOR ÎN TAINELE CREAŢIEI DE SCENĂ, UNDE A DAT NAŞTERE CEL PUŢIN UNEI PARTITURI DE REFERINŢĂ A REPERTORIULUI AUTOHTON (Motanul încălţat).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     [Notă], în: PROGRAMUL DE RADIO, Bucureşti, 6, nr. 240, 21 VI 1956; A. S. PREMIERE. LA OPERĂ: „MOTANUL ÎNCĂLŢAT”, în: INF. BUC., Bucureşti, 11, nr. 3306, 23 III 1964; Cosma, Viorel. AGENDA MUZICALĂ, în: APĂRAREA PATRIEI, Bucureşti, 20, nr. 74 (5467), 28 III 1964; Hoffman, Alfred. PE SCENA TEATRULUI DE OPERĂ ŞI BALET: „MOTANUL ÎNCĂLŢAT”, în: ROM. LIB., Bucureşti, 22, nr. 6055, 4 IV 1964; Elian, E.[dgar]. LA TEATRUL DE OPERĂ ŞI BALET: „MOTANUL ÎNCĂLŢAT”, în: INF. BUC., Bucureşti, 11, nr. 3321, 9 IV 1964; Parocescu, Nicolae. PERSONAJE DE BASM PE SCENA OPEREI, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 33, nr. 6312, 9 VII 1964; Elian, E.[dgar]. „DOMNIŞOARA NASTASIA” – SPECTACOL DE BALET, în: INF. BUC., Bucureşti, 13, nr. 3857, 31 I 1966; Codreanu, Petre. DOUĂ NOI BALETE ORIGINALE: „CONCERTINO” ŞI „NASTASIA”, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 35, nr. 6870, 24 I 1966; Sava, Iosif. „DOMNIŞOARA NASTASIA”. UN NOU BALET ROMÂNESC, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 22, nr. 5215, 23 II 1966; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Hoffman, A.[lfred]. LA OPERA ROMÂNĂ. „NUNTA ÎN CARPAŢI” DE PAUL CONSTANTINESCU: „NASTASIA” DE CORNEL TRĂILESCU, în: ROM. LIB., Bucureşti, nr. 8486, 5 II 1972; Sava, I.[osif]. CU CORNEL TRĂILESCU DESPRE UN NOU BALET, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 15 (1326), 7 IV 1972; „PRIMĂVARA”, UN NOU BALET ROMÂNESC. PREMIERĂ LA OPERA ROMÂNĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 19, nr. 5792, 10 IV 1972; Codreanu, Petre. BALETUL „PRIMĂVARA” – O REUŞITĂ. PREMIERĂ LA OPERA ROMÂNĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 19, nr. 5804, 24 IV 1972; Hoffman, Alfred. UN BALET ÎNCHINAT TINEREŢII, în: ROM. LIB., Bucureşti, 30, nr. 8560, 3 V 1972; Spirescu, Nicolae. PREMIERĂ LA OPERA ROMÂNĂ: „PRIMĂVARA”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 19 (1330), 5 V 1972; Baranga, Aurel. „PRIMĂVARA”, în: ROM. LIB., Bucureşti, 30, nr. 8564, 7 V 1972; Sava, Iosif. LA OPERA ROMÂNĂ. BALETUL „PRIMĂVARA” – UN SPECTACOL TINERESC DESPRE TINERI, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 28, nr. 7148, 11 V 1972; Dogaru, Anton. BALETUL „PRIMĂVARA” DE CORNEL TRĂILESCU, în: ROM. LIT., Bucureşti, 5, nr. 23, 1 VI 1972; Constantinescu, Liliana. PREZENŢE ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 22, nr. 12 (241), XII 1972; Polyfem. OPERA. „MOTANUL ÎNCĂLŢAT”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 5 (1368), 26 I 1973; Polyfem. DANS. „PRIMĂVARA”..., în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 22 (1385), 25 V 1973; Spirescu, Nicolae. LA OPERA ROMÂNĂ: BALETE SIMFONICE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 24 (1387), 8 VI 1973; Moga, Doina. DISCUL. CÂNTAŢI CU NOI..., în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 14 IX 1973; Bonea, Ştefan. „PRIMĂVARA” DE CORNEL TRĂILESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 23, nr. 10 (251), X 1973; Popovici, Alina. „BĂLCESCU” – O NOUĂ ŞI VALOROASĂ PREMIERĂ LA OPERĂ, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 30, nr. 7858, 27 VIII 1974; Bădilă, Radu. PREMIERĂ LA OPERA ROMÂNĂ. „BĂLCESCU” DE CORNEL TRĂILESCU, în: ROM. LIT., Bucureşti, 7, nr. 35, 29 VIII 1974; Hoffman, Alfred. PREMIERĂ LA OPERA ROMÂNĂ. BĂLCESCU, în: ROM. LIT., Bucureşti, 32, nr. 9284, 30 VIII 1974; Vartolomei, Luminiţa. ACTUALITATEA TEMELOR ISTORICE ÎN OPERA NOASTRĂ CONTEMPORANĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 37 (7452), 6 IX 1974; Verona, Lucia. „BĂLCESCU” LA OPERA ROMÂNĂ, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 17, nr. 37 (646), 14 IX 1974; Constantinescu, Grigore. PREMIERA DE ASEARĂ. „BĂLCESCU” DE CORNEL TRĂILESCU LA OPERA ROMÂNĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 32, nr. 6554, 2 X 1974; Popovici, Doru. OPERA „BĂLCESCU” DE C. TRĂILESCU, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 3, nr. 47, 15 X 1974; Constantinescu, Grigore. NOI CREAŢII. OPERA „BĂLCESCU” DE CORNEL TRĂILESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 24, nr. 10, X 1974; P.[andelescu], J.[ean] V.[ictor]. OPERA „BĂLCESCU” ÎN PREMIERĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 24, nr. 10 (264), X 1974; Binder, Wolfgang. GASTSPIEL UND EINEN PREMIERE. DER NOVEMBER IM KONZERTSAAL UND AN DER OPER. TMESVARER MUSIKBRIEF, în: NEUER WEG, Bucureşti, 27, nr. 8266, 10 XII 1975; Oţeanu, Smaranda. REZONANŢELE UNEI REMARCABILE CREAŢII MUZICALE. „BĂLCESCU” PE SCENA OPEREI ROMÂNE, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 44, nr. 10.046, 7 XII 1974; Cosma, Viorel. REZONANŢA CONTEMPORANEITĂŢII, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 4, nr. 62, 1 VI 1975; Murgu, Doru. PREMIERA OPEREI „BĂLCESCU” DE C. TRĂILESCU, în: ORIZONT, Timişoara, 26, nr. 48, 28 XI 1975; Spirescu, Nicolae. DECADA OPEREI ŞI BALETULUI ROMÂNESC, în: FLACĂRA, Bucureşti, 25, nr. 20, 20 V 1976; Popovici, Alina. OPERA DE ARTĂ ÎN DEZBATEREA TINERILOR. IMAGINI EROICE CARE AU RĂMAS ÎN MEMORIA POPORULUI NOSTRU. TINERI MUNCITORI DE LA ÎNTREPRINDEREA „VULCAN” DESPRE OPERA „BĂLCESCU” DE CORNEL TRĂILESCU, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 32, nr. 8406, 1 VI 1976; Popovici, Doru. OPERA ROMÂNĂ: „BĂLCESCU” DE CORNEL TRĂILESCU, în: ROM. LIB., Bucureşti, 34, nr. 9917, 13 IX 1976; Vartolomei, Luminiţa. MENIREA SUPREMĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 17 IX 1976; Sava, I.[osif]. TRIUMFUL OPEREI, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 32, nr. 8499, 18 IX 1976; Vartolomei, Luminiţa. DESCHIDEREA INTERNAŢIONALĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 15 X 1976; D.[oru] P.[opovici]. OPERA „BĂLCESCU” DE CORNEL TRĂILESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 26, nr. 10 (289), X 1976; Vartolomei, Luminiţa. DEMONSTRAŢIA VALORILOR, în: TEATRUL, Bucureşti, nr. 10, X 1976; Katona, Szabó István. AZ ÚJ ÉLET LEXIKONA 153, în: ÚJ ÉLET, Tg. Mureş, nr. 22, XII 1976; Sandu, A.[ugustin]. LA OPERA ROMÂNĂ. ASTĂ-SEARĂ: „BĂLCESCU”, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 46, nr. 10.751, 15 III 1977; Elian. E.[dgar]. PREMIERA DE ASEARĂ LA OPERĂ. „DRAGOSTE ŞI JERTFĂ” DE CORNEL TRĂILESCU, în: INF. BUC., Bucureşti, 25, nr. 7444, 20 VIII 1977; Popovici, Doru. „DRAGOSTE ŞI JERTFĂ”, UN OMAGIU ADUS EROILOR PATRIEI, în: ROM. LIB., Bucureşti, 35, nr. 10.214, 27 VIII 1977; Popovici, Alina. O NOUĂ PREMIERĂ LA OPERA ROMÂNĂ. „DRUM SPRE GLORIE”, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 33, nr. 8802, 9 IX 1977; Oţeanu, Smaranda. DESCHIDEREA STAGIUNII LA OPERA ROMÂNĂ. „DRAGOSTE ŞI JERTFĂ” DE CORNEL TRĂILESCU, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 47, nr. 10.926, 6 X 1977; Elian, Edgar. „DRAGOSTE ŞI JERTFĂ” DE CORNEL TRĂILESCU LA OPERA ROMÂNĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 27, nr. 10 (301), X 1977; Berger, Wilhelm Georg. MUZICA SIMFONICĂ CONTEMPORANĂ. 1950-1970. Vol. 5. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1977; Vartolomei, Luminiţa. CONTROVERSĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 3 III 1978; Costan, L. MOTANUL ÎNCĂLŢAT, în: ASTRA, Braşov, nr. 1 (110), III 1978; Vartolomei, Luminiţa. CONSERVAREA MUZEALĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 26 I 1979; Codreanu, Petre. LA ACTUALIDAD DE LA CREACION LIRICA, în: RUMANIA DE HOY, Bucureşti, nr. 2 (291), II 1979; Vartolomei, Luminiţa. ETALONUL CLASIC AL OPEREI POLONEZE, în: TEATRUL, Bucureşti, nr.4, IV 1979; Pascu, Al. OPERA ROMÂNĂ DIN IAŞI. BALETUL „PRIMĂVARA”, în: CRONICA, Iaşi, 14, nr. 20, 18 V 1979; „CÂNTAREA ROMÂNIEI” EDIŢIA A II-A. PREMIILE DE CREAŢIE MUZICALĂ ŞI LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE, în: MUZICA, Bucureşti, 29, nr. 9 (324), IX 1979; Sbârcea, George. „OEDIP” DE ENESCU, CU ARTIŞTI LIRICI POLONEZI, în: ROM. LIB., Bucureşti, 37, nr. 10.863, 1 X 1979; [Moldovan, Mihai]. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” A 8-A EDIŢIE. „OEDIP” – DOUĂ INTERPRETĂRI, în: MUZICA, Bucureşti, 29, nr. 10 (325), X 1979; Vartolomei, Luminiţa. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” A VIII-A EDIŢIE. RAINA KABAIVANSKA ÎN „TOSCA”, în: MUZICA, Bucureşti, 29, nr. 10 (325), X 1979; Pedigo, Alain. INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF VIOLIN-KEYBOARDSONATAS AND COMPOSER BIOGRAPHIES. Boonville, Arraga Publications, 1979; Şurianu, Horia. „DRAGOSTE ŞI JERTFĂ” DE CORNEL TRĂILESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 3 (330), III 1980; Cosma, Viorel. ROMÂNIA MUZICALĂ. Ghid. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1980; Vartolomei, Luminiţa. BINE REGIZAT, CÂNTAT ŞI JUCAT, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 30 I 1981; Vartolomei, Luminiţa. OPERA, CA SPECTACOL, în: TEATRUL, Bucureşti, nr. 4, IV 1981; Vartolomei, Luminiţa. TRIPLA IPOSTAZĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 2 X 1981; Creţu, Viorel. „OEDIP” LA OPERA ROMÂNĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 10 (349), X 1981; Bănăţeanu, Ion. DISCUL, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 609, 6 VIII 1982; Marinescu, Mihaela. ÎN DEZBATERE – TEATRUL INSTRUMENTAL, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 2 (365), II 1983; Vartolomei, Luminiţa. CONVENŢIA ACCEPTATĂ ŞI ÎNSUŞITĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 18 III 1983; Vartolomei, Luminiţa. FĂRĂ STATUT DE PREMIERĂ?, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 13 V 1983; Creţu, Viorel. „PRIMĂVARA” LA CONSTANŢA, în: CRONICA, Iaşi, 18, nr. 37 (920), 16 IX 1983; Sârbu, Cristina. VIAŢA MUZICALĂ. OPERA ROMÂNĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 2 (377), II 1984; Vartolomei, Luminiţa. MANIERA DE A ÎNŢELEGE ŞI DE A FACE ÎNŢELEASĂ OPERA, AZI, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 2 III 1984; [Camil, Dana]. OPERA ROMÂNĂ. BĂLCESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 3 (378), III 1984; „PRIMĂVARA”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 15 (1952), 6 IV 1984; Creţu, Viorel. REPERTORIU LA OPERA ROMÂNĂ DIN BUCUREŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 5 (380), V 1984; Vartolomei, Luminiţa. FOTOGRAME DIN FILMUL UNUI TURNEU, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 5 X 1984; Vartolomei, Luminiţa. FILE DE JURNAL, în: TEATRUL, Bucureşti, nr. 10, X 1984; Vartolomei, Luminiţa. SPRE DESFĂTAREA CUNOSCĂTORILOR, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 18 I 1985; Vartolomei, Luminiţa. VEŞNIC TÂNĂRUL „OEDIP”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 20 IX 1985; Elian, Edgar. LA X-E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL „GEORGES ENESCO”, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 10 (397), X 1985; Cosma, Octavian Lazăr. SPECTACOLELE LIRICE, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 11 (398), XI 1985; Dogaru, Anton. DIRIJORUL CORNEL TRĂILESCU LA PUPITRUL OPERELOR DIN VIENA, LAS PALMAS ŞI MANNHEIM, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 15, nr. 313, 1 IV 1986; Vartolomei, Luminiţa. SPECTACOL DE EXCEPŢIE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 4 IV 1986; Elian, Edgar. A BALLET PREMIERE, în: ROMANIAN NEWS, Bucureşti, nr. 16 (421), 18 IV 1986; L.[uminiţa] V.[artolomei]. PREMIERĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 16 (2057), 18 IV 1986; Vartolomei, Luminiţa. ETERNUL BASM, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 21 (2062), 23 V 1986; Faur, Sanda. ALBĂ-CA-ZĂPADA PE POANTE, în: FEMEIA, Bucureşti, 39, nr. 7, VII 1986; Creţu, Viorel. PENTRU PUBLICUL TÂNĂR. POVESTE COREGRAFICĂ, în: FLACĂRA, Bucureşti, 35, nr. 29 (1622), 18 VII 1986; Tugearu, Liana. BALET. ÎN LUMEA FRAŢILOR GRIMM, în: ROM. LIT., Bucureşti, 19, nr. 7, 3 VII 1986; Cosma, Viorel. OPERA ROMÂNĂ. MARI SOLIŞTI ÎN CONCERTUL INAUGURAL, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 15, nr. 326, 15 X 1986; Vartolomei, Luminiţa. BĂNĂŢENI PRIN NAŞTERE SAU PRIN ADOPŢIE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, II 1987; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI ROMÂNEŞTI. Supliment. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; Vartolomei, Luminiţa. DESCHIDEREA CĂTRE TITLURILE FUNDAMENTALE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 23 IX 1988; Vartolomei, Luminiţa. ÎNTÂLNIRI MEMORABILE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 30 IX 1988; Lampila, Hannu-Ilmari. HELSINGIN SANOMAT, Helsinki, 3 XII 1988; Cosma, Viorel. RECONOCIMIENTO DE VALORES, în: RUMANIA DE HOY, Bucureşti, nr. 6 (415), VI 1989; Vartolomei, Luminiţa STRĂLUCIREA VIRTUALĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 6 I 1990; Vartolomei, Luminiţa. RESUSCITAREA LUI HAMLET, în: LITERATORUL, Bucureşti, 31 I 1992; Mărgineanu, Maria. „LUMEA VINE LA OPERĂ SĂ AIBĂ O DESFĂTARE ESTETICĂ”. INTERVIU CU DIRIJORUL CORNEL TRĂILESCU, DIRECTORUL OPEREI ROMÂNE DIN BUCUREŞTI, în: RENAŞTEREA BĂNĂŢEANĂ, Timişoara, 19 VIII 1992; Sadie, Stanley. THE NEW GROVE DICTIONARY OF OPERA. Vol. 3. London, Edit. Macmillan, 1992; Vartolomei, Luminiţa. PE ULTIMA SUTĂ DE METRI, în: LITERATORUL, Bucureşti, 22 I 1993; Cosma, Viorel. CAPODOPERELE TEATRULUI LIRIC ROMÂNESC. 30 DE ANI DE LA PREMIERA OPEREI PENTRU COPII „MOTANUL ÎNCĂLŢAT” (1964-1994), în: PANORAMIC RADIO-TV, Bucureşti, 5, nr. 13, 28 III 1994; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Vartolomei, Luminiţa. ETERNUL BASM, în: SPECT. MUZ., Bucureşti, 1, nr. 62, 8 V 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Constantinescu, Grigore. ZILELE MUZICALE ALE RADIOULUI. SATISFACŢII PARŢIALE..., în: RAMPA, Bucureşti, nr. 78, 4 XI 1998; Vartolomei, Luminiţa. DARUL... DĂRUIT, în: MELOS, Bucureşti, III 1999; Buga, Ana. Şi Sârbu, Maria Cristina. 4 SECOLE DE TEATRU MUZICAL. Bucureşti, Edit. Du Styl, 1999; Giurgiu, Rodica. S-A RIDICAT CORTINA. MONOGRAFIA OPEREI ROMÂNE DIN TIMIŞOARA. 50 DE STAGIUNI. Timişoara, Edit. Brumar, 1999; Vartolomei, Luminiţa. TURANDOT LA BAL MASCAT, în: SCENA, Bucureşti, nr. 3, III 2000; Vartolomei, Luminiţa. DESPRE LONGEVITATE ŞI ALŢI DEMONI, SAU UN BĂTRÂNEL CUMSECADE, NUMIT... SCARPIA!, în: SCENA, Bucureşti, nr. 3, III 2001; Stavru, Cornel. LA CEAS ANIVERSAR. CORNEL TRĂILESCU, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 238, 6 VIII 2001; Vartolomei, Luminiţa. MĂNÂNCĂ ŞI TACI!, în: ADEVĂRUL, Bucureşti, 31 X 2001; Vartolomei, Luminiţa. INAUGURARE CU RECUPERARE, în: SCENA, Bucureşti, nr. 11, XI 2001; Vartolomei, Luminiţa. CASCADA DEBUTURILOR, în: ADEVĂRUL LITERAR ŞI ARTISTIC, Bucureşti, 4 XII 2001; R. N. „FÂNTÂNA BLANDUZIEI” LA OPERETĂ, în: CRONICA ROMÂNĂ, Bucureşti, 8, nr. 2710, 19 XII 2001; OPERETA DE FOARTE MULTE PARALE. „FÂNTÂNA BLANDUZIEI” A RUPT GURA TÂRGULUI. SALA TEATRULUI A FOST ARHIPLINĂ, în: MONITORUL DE BUCUREŞTI, Bucureşti, 8 X 2002; Florea, Anca. PREMIERĂ ABSOLUTĂ LA TEATRUL DE OPERETĂ, în: CURENTUL, Bucureşti, 13 X 2002; Lucaciu, Ileana. TEATRUL NAŢIONAL DE OPERETĂ „ION DACIAN”. „FÂNTÂNA BLANDUZIEI”. ELEGANŢĂ, TINEREŢE, FANTEZIE..., în: TIMPUL LIBER, Bucureşti, nr. 42 (161), 17 X 2002; S.[ilvia] K.[erim]. TEATRUL NAŢIONAL DE OPERETĂ VĂ INVITĂ LA... „FÂNTÂNA BLANDUZIEI”, în: FORMULA AS, Bucureşti, 12, nr. 539, 28 X 2002; Gheciu, Radu. FÂNTÂNA BLANDUZIEI: OPERETA, ALTFEL, în: MELOS, Bucureşti, nr. 7-12, IX-XII 2002; Zottoviceanu, Elena. SURPRIZĂ PLĂCUTĂ, în: MELOS, Bucureşti, nr. 7-12, IX-XII 2002; C. P. C. ÎNCEPUT DE MAI LA OPERETĂ, în: ADEVĂRUL, Bucureşti, nr. 3991, 27 IV 2003; Vartolomei, Luminiţa. MISTERUL BĂTRÂNULUI ORB, în: MELOS, Bucureşti, XI 2003; Vartolomei, Luminiţa. TEATRUL DIN UMBRA MUZICII. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003; Vartolomei, Luminiţa. ŞAH-MAT CU SCAUNUL, în: TEATRUL AZI, Bucureşti, III 2004; Vartolomei, Luminiţa. PENTRU A ŞAISPREZECEA OARĂ, FESTIVAL „ENESCU” LA BUCUREŞTI, în: CAIETE CRITICE, III 2004; Vartolomei, Luminiţa. MOTIVE ILUZORII, în: TEATRUL AZI, Bucureşti, V 2004; Cosma, Mihai. OPERA NAŢIONALĂ DIN BUCUREŞTI. STAGIUNEA 2003/2004. PARTEA A II-A. SOLIŞTII. Bucureşti, Edit. C. N. I. Coresi, 2004; Cosma, Viorel. „OEDIPE” DE GEORGE ENESCU. DOSARUL PREMIERELOR (1936-2003). Bucureşti, Edit. Fundaţiei Culturale Române, 2004; Modorcea, Grid. DICŢIONARUL FILMULUI ROMÂNESC DE FICŢIUNE. Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 2004; Vartolomei, Luminiţa. NATURĂ MOARTĂ CU VOCI, INSTRUMENTE ŞI BAGHETE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2005; Vartolomei, Luminiţa. A FOST ODATĂ..., în: CULTURA, Bucureşti, 18 V 2006; Vartolomei, Luminiţa. BASMUL „POLITICALLY CORRECT” SAU CĂPCĂUNUL PĂCĂLIT DE PISICĂ, în: TIME OUT, Bucureşti, 35 V 2006.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR