Klaus KESSLER
- critic muzical, scriitor, medic -
(n. 03.10.1925 Timişoara – m. 20.12.2005 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Muzician amator (căsătorit cu mezzosoprana Martha Kessler). A urmat Facultatea de Medicină din Timişoara (absolvită în 1952), obţinând doctoratul.
     
     A colaborat (din 1964) cu eseuri, cronici muzicale, recenzii, interviuri etc. la revistele şi ziarele de limbă germană (NEUE LITERATUR, NEUER WEG, KARPATENRUNDSCHAU, NEUE BANATER ZEITUNG, DIE WOCHE, VOLK UND KULTUR), dar şi în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, TRIBUNA ROMÂNIEI etc., MUSIK UND GESELSCHAFT (Berlin), DER SONNTAG (Berlin) etc. A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1981). A publicat volume de poezii şi proză (FLÄCHEN UND FACETTEN – 1970; NACHRICHT ÜBER STEFAN – 1975; WANDERN NACH FAMAGUSTA – 1982; DER AMZUG – 1986). A fost distins cu premiul Uniunii Compozitorilor pentru critică muzicală (1984). A susţinut emisiuni de radio şi televiziune.

     MUZICOLOGIE: CRONICĂ TÂRZIE [Turneul lui J. Brahus în Transilvania]. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984 (ediţie bilingvă).
     
     LIBRETE: CHEMAREA, balet de Tiberiu Olah. prem. Braşov, Teatrul Dramatic, 1974; CLEPSIDRA de Anatol Vieru. prem. Teatrul Dramatic, 1975.
     
     TRADUCERI ÎN LIMBA GERMANĂ: Viorel Cosma. 2000 JAHRE AUF DEM BODEN RUMÄNIENS. Bucureşti, Edit. Ion Creangă, 1980; Viorel Cosma. INTERFERENZEN IN DER MUSIK. Bucureşti, Edit. Kriterion, 1985.
     
     TRADUCERI DE LUCRĂRI MUZICALE (TEXTE): Paul Constantinescu. ORATORIUL BIZANTIN DE CRĂCIUN. Kassel, Edit. Bärenreiter, 1969; Paul Constantinescu. ORATORIUL DE PAŞTI. Kassel, Edit. Bärenreiter, 1969; Şt. Niculescu. CANTATA NR. 3 "RĂSCRUCE”. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Aurel Stroe. DER NOBELPREIS WIRD NICH VERLIEHEN. Mainz, Schott Verlag, 1971; M. Marbe. 3 CORURI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1972; Nic. Brânduş. 8 MADRIGALE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1972; M. Barberis. 5 LIEDURI PE TEXTE DE MARIANA DUMITRESCU. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1973; F. Donceanu. TABLOURI BACOVIENE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1976; Nic. Brânduş. DOMNIŞOARA HUS. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1977; Emil Lerescu. POEME CORALE ŞI MADRIGALE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; A. Vieru. IONA. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1980; Irina Odăgescu. "PÂINEA ÎN FLĂCĂRI”. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1982.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Anger, H. ALLES WARD MIR UFER, în: NEUER WEG, Bucureşti, 20 VI 1970; Aichelburg, W. SPÄTE REIFE VERSE, în: KRONSTÄDTER ZEITUNG, Braşov, 31 VII 1970; Bielz, H. BALLETT UND EIN EINZIGES WORT, în: KRONSTÄDTER ZEITUNG, Braşov, 2 VIII 1974; Stanciu, M. "CHEMAREA” – O REUŞITĂ A TEATRULUI MUZICAL, în: DRUM NOU, Braşov, 4 VIII 1974; Anger, H. NICHT SPITZENTANZ, SONDERN KÖRPERSPRACHE, în: KARPATENRUNDSCHAU, Braşov, 4 VII 1974; Tugearu, L. UN POEM CHOREOGRAFIC ÎN PREMIERĂ, în: ROM.LIT., Bucureşti, nr. 18, 1974; Müller, I. MENSCH, LIEBE UND FREIHEIT, în: NEUER WEG, Bucureşti, 3 VIII 1975; Sbârcea, G. UN POEM CHOREOGRAFIC, în: SCÎNTEIA, Bucureşti, 27 I 1975; Götz, D. EINE COLLAGE GROßEN STILS, în: DIE WOCHE, Bucureşti, 4 VII 1975; MUSIKERZIEHUNG – ZWISCHEN TRADITION UND ERNEUERUNG, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 33, nr. 1, I 1981; STREIFZUG DURCH DIE GESCHICHTE DER MUSIKERZIEHUNG (II), în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 33, nr. 2, II 1981; PHYSIKALISCHES UND PHYSIOLOGISCHES DES HÖRENS, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 33, nr. 4, IV 1981; EIN GRAN MUSIKPSYCHOLOGIE, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 33, nr. 5, V 1981; MUSIKALISCHE ENTWICKLUNG DES KLEINKINDES, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 33, nr. 9, IX 1981; MUSIKALISCHE ENTWICKLUNG WÄHREND DER REIFEZEIT, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 33, nr. 12, XII 1981; DIE IMPROVISATION IM MUSIKUNTERRICHT, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 34, nr. 4, IV 1982; EIN ARZT – PREISGEKRÖNT FÜR MUSIKKRITIK, în: VOLK UND KULTUR, Bucureşti, 35, nr. 1, I 1983; Dumitrescu, Iancu. "CRONICĂ TÂRZIE”, în: SĂPTĂMÎNA, Bucureşti, nr. 50 (731), 14 XII 1984; Catrina, Constantin. EIN SPANNENDES KAPITEL, în: KARPATENRUNDSCHAU, Braşov, nr. 51, 21 XII 1984; Schneider, E. INTERESSANT WÄRS ALLERWÄRTS, în: NEUE BANATER ZEITUNG, Timişoara, 24 III 1985; Reichrath, E. KONZERTREISE VON 1879, în: NEUER WEG, Bucureşti, 16 II 1985; László, F. JOACHIM ÉS BRAHMS-BRAHMS ÉS JOACHIM, în: ÚTUNK, Cluj, 15 III 1985; Roşu, Michaela. MUZICĂ. EXPONENŢII, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 20 (2061), 16 V 1986; C. S. [Cristina Sîrbu]. VIOREL COSMA: "INTERFERENZEN IN DER MUSIK”, în: MUZICA, Bucureşti, 37, nr. 9 (420), IX 1987.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.5, 2002

UCMR