Felician ROŞCA
- muzicolog şi organist -
(n. 22.09.1953 Şimleul-Silvaniei - Sălaj)

     Ca organist, muzicolog, pedagog şi publicist Felician Roşca (n.1953) este unul din remarcabilii organişti ai generaţei contemporane romăneşti. În prezent profesorul universitar, doctor FELICIAN ROŞCA, este titularul clasei de orgă de la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică.
     Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR) din anul 2005, Preşedinte al Societăţii Române de Imnologie (2008); membru al Societăţii Internaţionale de Imnologie (IAH) din anul 1995, membru al Societăţii „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca (1997).
     
     Este absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, specializarea orgă (1977). În anii ce au urmat participă la cursuri de măiestrie cu prof. Millan Schlechta din Praga, Simon Peres din Franţa, cel care îl îndrumă în tainele muzicii medievale, mai apoi cu profesorul Lehotka Gabor de la Universitatea Naţională de Muzică „Fr. Liszt” din Budapesta, cu care face un stadiu de interpretare organistica.
     
     Inaite de 1990 s-a remarcat prin concertle susţinute la Ateneul Roman, în Studioul Radio cu orchestra Radio, Biserica Neagră din Braşov, Biserica Evanghelică din Sibiu. Prin eforturi proprii achiziţionează o orgă clasică cu tuburi pe care susţine sute de concerte, orga proprie fiind instalată în spaţiu public al Casei de Cultură de la Alba Iulia şi mai apoi la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Notorii ramân festivalurile Tinereţea Capodoperelor de la Alba Iulia, şi Zilele muzicii de orgă de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Merită remarcate expoziţiile Michael Haydn, Documente muzicale orădene, Instrumente muzicale tradiţionale şi conferintele prezentate in cadrul activitatii ştiinţifice de la muzeul orădean. Cu toate restricţiile din aceşti ani este invitat şi susţine concerte în Germania, Ungaria, USA, Rusia, Cehoslovacia etc. unde participă la festivaluri de anvergură internaţională sau în concerte şi recitaluri individuale. Din anul 1991, odată cu reânfiinaţarea Facultaţii de Muzică din Timişoara din cadrul Universităţii de vest din Timişoara este profesor pentru specialitatea orgă şi acompaniament pentru orgă.
     
     Din anul 1991 este invitat ca profesor de orgă la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de muzică. Aici accede prin concurs de la funcţia de Lector pănă la cea de Conferenţiar şi Profesor universitar. Este un foarte bine apreciat profesor de orgă studenţii săi de la clasele de licenţă şi master fiind prezenţi în concerte naţionale şi internaţionale.
     În anul 2000 suţine examenul de Doctor în Arte-Muzică la Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, cu teza din domeniul muzicologiei „Incursiune în arta şi pedagogia organistică de pe teritoriul României”, coordonator Prof. univ. dr. Eduard Terenyi.
     
     Pe parcursul anilor pe baza concursurilor de accedere pe posturi universitare este mai întâi lector universitar (1991), apoi conferenţiar iar din anul 2002 este profesor universitar. Între anii 1994 -1996 ocupă funcţia de secretar ştiinţific al facultăţii, iar din anul 2004-2008 este director al studiilor de masterat şi relaţii internaţionale. Din anul 2007 este expert ARACIS, iar din anul 2009 este expert ACPART.
     
     Este director pentru mai multe festivaluri naţionale şi internaţionale ca: Festivalul muzicii de orgă din Banat-Timorgelfest, care în 2010 a ajuns la a X-a ediţie, Arta organistica românescă (cu concerte în Ungaria, Polonia, Austria, Italia) şi director al Seminariilor de Imnologie. Este directorul grantului de cercetare CNCSIS cu tema Evidenţa orgilor din România.
     
     În aceşti ani desfăşoară o amplă activitate ca interpret organist în ţară şi străinătate. A susţinut concerte de orgă la Ateneul Român Bucureşti, Sala Radio Bucureşti, Palatul Culturii Tg. .Mureş, Filarmonicile de Stat din Oradea, Arad, Tg. Mureş, Satu Mare, Timişoara precum şi în biserici cu orgi de renume din Braşov, Sibiu, Mediaş, Sighişoara etc. Ca solist organist a avut concerte şi turnee de concerte (mentionam doar concertele de dupa anul 1990) în Germania (1990, 1996, 1997, 2002), Ungaria (1991, 1995, 1999, 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009),), Republica Moldova (2001) Austria (1998, 1999, 2007, 2008, 2009), Rusia (1992, 1994), Belarus (1991, 2010), Franţa (1997, 2010), Danemarca (1995,1998), Anglia (1998), Statele Unite ale Americii (1988, 2008), Canada (2003), Polonia (2007), Italia (2008, 2009, 2010).

     A pubilicat o serie de cărţi dintre care amintim: Arta şi pedagogia organistică din România în context european. Editura Mirton 2000; Metodica interpretării. Modele de analiză în arta organistică. Editura Signata 2001; Coralul protestant. Johann Sebastian Bach, partitele de coral pentru orgă. Editura Mirton 2002; De la începuturi la Johann Sebastian Bach. Editura Mirton, 2003 ; George Enescu.
     Lucrări şi transcripţii pentru orgă, editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, 2007; în cooperare cu prof. dr. Csanadi Laszlo Dezvoltarea orgii italiene şi activitatea familiei Mascioni; Il Transylvano de Girolamo Diruta sau Muzica renascentistă de la Alba Iulia, editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, 2007, Orgile din România (editor coordonator) editura Brumar, Timişoara, 2008.

UCMR