Casiu Valeriu BARBU
- muzicolog şi profesor -
(n. 23.03.1932 Pui - Hunedoara)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. de muzică din Cluj-Napoca (1948 – 1953), continuându- le la Cons Cluj-Napoca (1952 – 1956), cu Corneliu Givulescu (teorie – solfegiu), Petre Zsurka (vioară), Tudor Jarda (armonie), Ioan R. Nicola (folclor), Romeo Ghircoiaşiu (istoria muzicii), Rozalia Furszt (pian) şi Cons. Bucureşti (1956 – 1959), cu Ionel Geantă (vioară), Zeno Vancea şi Myriam Marbe (contrapunct), Dumitru Bughici (forme muzicale), Alexandru Theodorescu şi Mircea Bârsan (muzică de cameră), George Breazul (istoria muzicii). Sa perfecţioant la Cons. P.I. CEAIKOVSKI din Moscova (1971 – 1972), cu prof. Dimitri Ţîganov (metodica instrumentelor de coarde). Este doctor în muzicologie cu teza ARTA NUANŢĂRII DISCURSULUI MUZICAL ENESCIAN (Cluj, 2000).
     
     Violonist (1950 – 1962) şi concert-maestru (1962 – 1964) în orchestra Cons. Bucureşti, asistent (1965 – 1971), lector (1970 – 1975) , conferenţiar (1975 – 1992) la cursul de metodica instrumentelor de coarde, profesor (1992 – 2002), iar în prezent profesor consultant (2002) la Cons. Cluj- Napoca, dirijor al orchestrei de cameră DINU LIPATTI din Cluj-Napoca (1975 – 1982). A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, comunicări ştiinţifice în ţară şi în străinătate (Glasgow, 1976), emisiuni de radio. A publicat articole şi studii în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE (Cluj-Napoca), STEAUA (Cluj-Napoca), TRIBUNA (Cluj-Napoca), etc. A întreprins turnee artistice în Anglia (1977), R.F. Germania (1980).
     
     A fost distins cu medalia de argint a oraşului Egloffstein – R.F. Germania (1980).

     MUZICOLOGIE - STUDII: PROBLEME ALE TEHNICII MÂINII STÂNGI ÎN VIOLONISTICA ACTUALĂ, în: LUCR. MUZICOL., Cluj- Napoca, nr. 6, 1970; DORUL ENESCIAN, în: STEAUA, Cluj-Napoca, nr. 8, 1975; PROBLEME ALE CONŢINUTULUI ŞI VARIETĂŢII FORMELOR DE STUDIU ÎN PEDAGOGIA VIORII, în: LUCR. MUZICOL., Cluj-Napoca, nr. 8 – 9, 1975; SINTEZE ENESCIENE, în: STEAUA, Cluj-Napoca, nr. 1, 1980; „LĂUTĂRIA" ENESCIANĂ, în: STEAUA, Cluj- Napoca, nr. 2, 1980; ETNICITATE ŞI DRAMATISM / la Enescu /, în: STEAUA, Cluj-Napoca, nr. 3, 1980; OEDIPE de George Enescu, în: STEAUA, Cluj-Napoca, nr. 10, 1985.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: CONTRIBUŢII LA METODICA STUDIULUI ŞI PREDĂRII INSTRUMENTELOR CU COARDE, Cluj-Napoca, Litogr. Cons., 1973; CURS DE METODICA PREDĂRII ŞI A STUDIULUI INSTRUMENTELOR CU COARDE, Cluj-Napoca, Litogr. Cons., 1975.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Georgescu, Adrian. BAYREUTH, 1980, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 513, 3.X.1980; Cosma, Viorel. MUZICIENI DIN ROMÂNIA. LEXICON BIO-BIBLIOGRAFIC. Vol. 1 (A – C). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR