Boris COBASNIAN
- dirijor şi compozitor -
(n. 09.03.1926 Petroşani, Bălţi, Basarabia – m. 09.08.2011 Constanţa)
Alte PAGINI WEB.

     Studiile muzicale le-a început la Şcoala normală din Chişinău (1937-1944) cu Victor Iusceanu (teorie-solfegiu, vioară), continuându-le la Conservatorul din Bucureşti (1947- 1953) cu Ion Şerfezi (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Theodor Rogalski (orchestraţie), Dumitru D. Botez (dirijat coral) şi Zeno Vancea (istoria muzicii).
     
     Dirijor la Corul Metalurgiştilor din Bucureşti (1948-1954), dirijor la Corul şi Orchestra Simfonică a siderurgiştilor din Hunedoara (1954-1959), maestru de cor la Teatrul „Liric” din Constanţa (1959-1986), dirijor la corul „Vox Maris” din Constanţa (din 1960). A întreprins turnee artistice în Italia (1974-1978), R.D. Germană (1979), Ungaria (1984) şi Spania (1985). A susţinut conferinţe, prezentări, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare (Italia), emisiuni radiofonice etc.
     
     A fost distins cu Ordinul „Meritul cultural”, clasa IV-a (1968), cu Premiile I şi III la Concursul internaţional de interpretare „C.A. Seghizzi” - Italia (1974), cu titlul de laureat la Festivalul „Mans Eisler” din Leipzig (1979), cu Premiul I la Concursul de folclor „Bartok Bila” din Debreţin (1984), cu Medalia de argint la Concursul de creaţie corală de la Tolosa - Spania (1985).

     MUZICĂ DE TEATRU
     
     • Marele fluviu îşi adună apele de Dan Tărchilă, muzică de scenă;
     • Sfârşitul Escadrei de Al. Korneiciuc, muzică de scenă;
     • Zări necuprinse de Micolae Virta, muzică de scenă;
     • Faraonii de A. Kolomieţ, muzică de scenă;
     • Vlaicu-Vodă de Alexandru Davilla, muzică de scenă.
     
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ
     
     • Elegie (1985), piesă pentru orchestră de coarde, primă audiţie, Constanţa, 1985, Orchestra de cameră a Sindicatului învăţământului, Mihai Fănică.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ
     
     • Sirena Griviţei răsună (1950), pentru cor mixt, versuri de Mihai Beniuc;
     • Cântec despre patrie (1951), pentru cor mixt, versuri de Eugen Frunză;
     • Vino bade pe la noi (1952), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Nasta;
     • Tinereţea Capitalei (1953), pentru cor mixt, versuri de Ion Buleandra;
     • La cules (1954), pentru cor mixt, versuri de Violeta Zamfirescu;
     • Iubitul meu stăpân e pe furnale (1955), pentru cor bărbătesc, versuri de Ştefan Iosif;
     • Cântecul oţelarilor (1956), pentru cor bărbătesc, versuri de C. Nicorovici;
     • Bună dimineaţa, Dobroge (1959), pentru cor mixt, versuri de Irinarh Vartic;
     • Câte boabe, bucurii (1960), pentru cor mixt, versuri de Sanda Ghinea-Prisăcaru;
     • Nu e cântec să cuprindă (1961), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Tăutu;
     • Vânt de dor (1962), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • În lume nu-s mai multe Românii (1963), pentru cor mixt, versuri de Victor Tulbure;
     • Frunză doinitoare (1964), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Flăcări de comori (1965), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Ordonă patriei (1966), pentru cor bărbătesc, pe voci egale, versuri de Ştefan, Raicu;
     • Cântec de leagăn (1961), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Ne-am vrea mirese toate (1968), pentru cor de femei pe voci egale, versuri de Ştefan Raicu;
     • Dobroge, buchet de dor (1969), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Sună ţara ( 1970), pentru cor de copii, versuri de Ştefan Raicu;
     • Spre piscul fericirii (1971), pentru cor de copii, versuri de Ştefan Raicu;
     • Plină de roade, plină de cântec (1972), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Ce este demn de laudă (1973), pentru două-trei voci egale, versuri de Ioana Radu;
     • Legănat de doine (1974), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Stoluri de zăpadă (1975), pentru cor de copii, versuri de Ştefan Raicu;
     • Creştem ca macii în câmpii (1976), pentru voci egale, versuri de Ştefan Raicu;
     • Vârful cu dor (1977), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Vatra dorului (1978), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Marşul drapelului (1979), pentru cor bărbătesc pe două voci egale, versuri de Ştefan Raicu;
     • Zburătorii (1981), pentru două voci egale, versuri de Ştefan Raicu;
     • La Pontul Euxin (1982), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Jocul dobrogean (1983), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Moştenire (1984), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Itaxsoa lano dago (1985), pentru cor mixt pe o temă din folclorul basc, versuri populare în dialect;
     • Răsărit în deltă (1985), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu;
     • Nu stingeţi stelele (1986), pentru două voci egale, versuri de Ştefan Raicu;
     • Imn soarelui (1987), pentru cor mixt, versuri de Vasile Cojocarii;
     • E încă rouă (1987), pentru cor mixt, versuri de Ştefan Raicu.
     
     
     MUZICOLOGIE
     
     • Problemi di tecnica e di didactica della vocalita corala nel madrigale cinquecentesco, în Atti e documentatione - Convegno Europeo sul canto corale, Gorizia, 1976;
     • Alcuni problemi d'interpretazione artistica della musica corale, ibidem, 1977;
     • Canto popolare, fattori determinanti nella elaborazione artistica della musica corale, ibidem, 1978.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

UCMR