Constantin CATRINA
- muzicolog, compozitor şi folclorist -
(n. 06.11.1933 Ţiu - Dolj – m. 28.05.2013 Braşov)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     STUDII:
     • Şcoala Medie de Muzică din Craiova (1950-1952) şi Braşov (1952-1954).
     • Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1960-1963).
     • Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1969-1973).
     
     ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:
     • Profesor de muzică la Liceul „Şt. O. Iosif” din Rupea (1958-1962).
     • Metodist cu probleme de muzică la Casa Raională de Cultură din Rupea (1956-1968).
     • Vicepreşedinte la Comitetul de Cultură şi Artă al Judeţului Braşov (1969-1971).
     • Director al Casei de Creaţie Populare a jud. Braşov (1971-1986).
     • Vicepreşedinte al Comitetului Judeţean de Cultură Braşov (1986-1990).
     • Profesor asociat la Facultatea de Muzică din Braşov (1990-2003).
     • Pensionar din anul 1990.
     • Membru al UCMR (1977) şi al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice (2005).
     
     PREMII ŞI DIPLOME PENTRU ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ ŞI DE CREAŢIE
     • Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 1986
     • Diploma UCMR pentru întreaga activitate de o viaţă dedicată artei muzicale româneşti (2005).
     • Premiul Revistei „Astra” din Braşov pe anul 2008 pentru întreaga activitate dedicată muzicii româneşti (2008).
     
     TITLURI ŞTIINŢIFICE
     • DOCTOR ÎN MUZICĂ (specialitatea muzică bizantină) cu lucrarea: MUZICA DE TRADIŢIE BIZANTINĂ ÎN ŞCHEII BRAŞOVULUI, Universitatea Naţională de Muzică, 2000.
     DISTINCŢII:
     • ORDINUL MERITUL CULTURAL, CL. A V-A (1969).
     • ORDINUL MERITUL CULTURAL, CL. A III-A (1982).
     • THE WHO'S WHO MEDAL LEADERS FOR THE NEW CENTURY (IRVINE – SUA, 2000).
     
     PUBLICAŢII (reviste, anuare şi ziare) la care am colaborat între anii 1957 – iunie 2009: ACTA MUSICAE BYZANTINAE (Iaşi), ACTUALITATEA MUZICALĂ (Bucureşti), ALBINA (Bucureşti), ALUTA (Sfântu Gheorghe), ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA (Craiova), ANGUSTIA (Sfântu Gheorghe), APULUM (Alba Iulia), ASTRA (Braşov), BRASSÓI LAPOK (Braşov), BRAŞOVUL LITERAR ŞI ARTISTIC (Braşov), BYZANTION/BYZANTION ROMANICON (Iaşi), CÂNTAREA ROMÂNIEI (Bucureşti), CUGET ROMÂNESC (Braşov), CUMIDAVA (Braşov), CUVÂNTUL NOU (Sfântu Gheorghe), DRUM NOU (Braşov), ECRAN MAGAZIN (Braşov), FORSCHUNGEN ZUR VOLKSKUNDE UND LANDESKUNDE (Sibiu), GAZETA DE TRANSILVANIA (Braşov), GLASUL BISERICII (Bucureşti), GRAI ROMÂNESC (Miercurea Ciuc), IZVORAŞUL (Râmnicu Vâlcea), ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL (Bucureşti), KARPATEN RUNDSCHAU (Braşov), MUZICA (Bucureşti), MÜVELÖDÉS (Bucureşti), NEW SAUND (Belgrad-Jugoslavia), NOUA GAZETĂ TRANSILVANĂ (Braşov), ORIZONTUL (Sfântu Gheorghe), RENAŞTEREA (Cluj-Napoca), REVISTA BIBLIOTECILOR (Bucureşti), REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR (Bucureşti), STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI (Bucureşti), STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE (Sibiu), STUDII DE MUZICOLOGIE (Bucureşti), STUDII VÂLCENE (Râmnicu Vâlcea), TELEGRAFUL ROMÂN (Sibiu), TRANSILVANIA (Sibiu), TRANSILVANIA EXPRES (Braşov), TRIBUNA SIBIULUI (Sibiu), ŢARA BÂRSEI (Braşov), VOLK UND KULTUR (Bucureşti).

     LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE
     
     BROŞURI ŞI CĂRŢI PUBLICATE (DE AUTOR)
     • SEMICENTENARUL CORULUI DIN CRIHALMA – SUCCES AL MUZICII CORALE DIN TRANSILVANIA, Braşov, 1971.
     • CIPRIAN PORUMBESCU. O SUTĂ DOUĂZECI ŞI CINCI DE ANI DE LA NAŞTERE, Braşov, 1978.
     • STUDII ŞI DOCUMENTE DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ, vol. 1, Bucureşti, 1986.
     • FIŞE DE JURNAL. BIBLIOGRAFIE, Braşov, 1988.
     • STUDII ŞI DOCUMENTE DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ, vol. 2, Bucureşti, 1994.
     • CONTRIBUŢII DOCUMENTARE PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL MUZICAL DIN BRAŞOV, Braşov, 1996.
     • MUZICA DE TRADIŢIE BIZANTINĂ ÎN ŞCHEII BRAŞOVULUI, Braşov, 2001.
     • IPOSTAZE ALE MUZICII DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN ROMÂNIA, Bucureşti, 2003.
     
     LUCRĂRI ÎN COLABORARE (COAUTOR):
     • BRAŞOVUL MEMORIAL, Bucureşti, 1976.
     • FOLCLOR ÎN „GAZETA TRANSILVANIEI”, 1978.
     • BRAŞOV. MONOGRAFIE, Bucureşti, 1981.
     • FOLCLOR MUZICAL. ORGANOLOGIE POPULARĂ, Braşov, 2002.
     • BUNĂ SEARA LUI CRĂCIUN. COLINDE DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI, Braşov, 2003.
     • ENCICLOPEDIA MUZICII ROMÂNEŞTI, vol. 1, Bucureşti, 2005.
     • ENCICLOPEDIA MUZICII ROMÂNEŞTI, vol. 2, Bucureşti, 2007.
     • TECULEŞTII DIN NEAM ÎN NEAM, Sfântu Gheorghe, 2008.
     • CONSTANTIN CATRINA PRIVITOR ÎN OGLINDA TIMPULUI, Râmnicu Vâlcea, 2008.
     
     EDIŢII ÎNGRIJITE:
     • DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL, Braşov, 1982.
     • FOLCLOR MUZICAL. GENURI ŞI REPERTORII, Braşov, 1997.
     • EPISCOP GHERONTIE NICOLAU. SLUJBA SFÂNTULUI GRIGORIE DECAPOLITUL, Craiova, 2002.
     • SEBASTIAN BARBU-BUCUR – 75 DE ANI, Bucureşti, 2005.
     
     STUDII ŞI ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUME:
     • CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA BIBLIOTECII MUZICALE A REUNIUNII DE GIMNASTICĂ ŞI CÂNTĂRI DIN BRAŞOV, în CUMIDAVA, vol. 4, 1970.
     • TREPTE ALE TEATRULUI LIRIC ROMÂNESC DIN TRANSILVANIA, în CUMIDAVA, vol. 3, 1977.
     • GEORGE DIMA: SCRISORI DIN TEMNIŢĂ, în MARILE EVENIMENTE ISTORICE ALE ANILOR 1848 ŞI 1918, Bucureşti, 1979.
     • ŞCOALĂ ŞI DASCĂLI DE PSALTICHIE ÎN ŞCHEII BRAŞOVULUI (în colaborare), în STUDII DE MUZICOLOGIE, vol. 10, Bucureşti, 1972.
     • CARTEA MUZICALĂ ÎN MUZEUL PRIMEI ŞCOLI ROMÂNEŞTI DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI, în STUDII DE MUZICOLOGIE, Bucureşti, 1980.
     • UN PUNCT DE REFERINŢĂ PENTRU MEMORIA TIMPULUI: ARHIVA DE FOLCLOR, în vol. SINTEZE, Bucureşti, MCC, 1994.
     • FOLCLORUL COPIILOR ÎN VIZIUNEA DR. ALEXANDRU BOGDAN, în vol. BOGDANII – O FAMILIE DE CĂRTURARI, Braşov, 1995.
     • DESPRE O ETAPĂ DE VÂRF A DEFINIRII FOLCLORULUI CA OBIECT DE STUDIU ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MUZICAL ROMÂNESC, în vol. CENTENAR „CONSTANTIN BRĂILOIU”, Bucureşti, 1995.
     • CU DUMITRU D. STANCU DESPRE „ŞASE DECENII DE COLABORARE CU MICROFONUL ROMÂNESC, în vol. CU... ŞI DESPRE D.D. STANCU LA 86 DE ANI, de Mihaela Marinescu, Bucureşti, 2001.
     • FANFARE ŞI DIRIJORI DE FANFARĂ DIN ŢARA BÂRSEI. CONTRIBUŢII DOCUMENTARE( SEC. XVI-XIX), în vol. CONTRIBUŢII LA ISTORIA MUZICILOR MILITARE, Bucureşti, 2002.
     • NOTE ŞI ÎNSEMNĂRI PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA ARHIMANDRITULUI THEOFIL S. NICULESCU, în vol. ARHIM. THEOFIL S. NICULESCU - PERSONALITATE A VIEŢII BISERICII DIN OLTENIA, Craiova, 2002.
     • LECTURĂ PE MARGINEA UNOR PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND TRANSCRIEREA MELODIILOR DE COLINDE DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI ŞI BRAN, în vol. BUNĂ SEARA LUI CRĂCIUN, Braşov, 2003.
     • ÎNCRUSTAŢII PENTRU O ETERNĂ AMINTIRE, în vol. FLORILEGII TEOLOGICE de Delia Ştefania Barbu, Craiova, 2004.
     • CUVINTE DE PREŢUIRE PENTRU UN ETNOLOG BĂNĂŢEAN: DUMITRU JOMPAN, în vol. D. Jompan, ETNOGRAFIE, ARTĂ POPULARĂ ŞI FOLCLOR ÎN BANAT, Timişoara, 2006.
     • GEORGE ENESCU ÎNTR-UN DANGĂT DE CLOPOT DE LA VECERNIA MARE, în GEORGE ENESCU. ESEURI, Braşov, 2008.
     • IOAN CORNELIU VASILIU – UN MAESTRU AL PAŞILOR DE DANS, în IOAN CORNELIU VASILIU – O VIAŢĂ DEDICATĂ DANSULUI ROMÂNESC, Braşov, 2008.
     
     STUDII ŞI ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ (selectiv):
     • SEMNIFICAŢIA DOCUMENTAR-ISTORICĂ A UNEI PARTITURI MUZICALE ÎN MANUSCRIS: OPERETA „CRAI NOU” DE CIPRIAN PORUMBESCU, în MUZICA, Bucureşti, nr. 7, 1983.
     • MUZICA PSALTICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN BIBLIOTECA MUZEULUI DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI (în colaborare) în SCIA (s.TMC), Bucureşti, nr. 1, 1972.
     • ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNUI MANUSCRIS DIN EPOCA DE "ROMÂNIRE" A MUZICII BIZANTINE, în SCIA (s.TMC), Bucureşti, Tom 32, 1985.
     • MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA DESPRE PRACTICA ŞI TRADIŢIA CÂNTĂRII DE SORGINTE BIZANTINĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ, în ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, vol. I, nr. 1, 1999.
     • DOI UCENICI AI LUI ANTON PANN: OPREA DEMENTRESCU ŞI GEORGE UCENESCU, în ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA, Craiova, nr. 4, 1999.
     • NOI PREMISE PRIVIND CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA MUZICII BIZANTINE, în ACTUALITATEA MUZICALĂ, Bucureşti, nr. 235 (II/dec.), 1999.
     • REVERBERAŢII ALE MUZICII ROMÂNEŞTI DE TRADIŢIE BIZANTINĂ ÎN CÂTEVA CENTRE CULTURALE ŞI RELIGIOASE DIN ZONA EUROPEANĂ – SEC. XIX, în BYZANTION ROMANICON, vol. 5, Iaşi, 1999.
     • ÎNSEMNĂRI ŞI DOCUMENTE PRIVIND FOLOSIREA LIMBILOR DE CULT ÎN BISERICA VOIEVODALĂ DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI (SEC. XVII-XVIII), în ACTA MUSICAE BYZANTINAE, vol. III, nr. 1, Iaşi, 2000.
     • MANUSCRISELE DE MUZICĂ PSALTICĂ – UN INESTIMABIL TEZAUR, în TELEGRAFUL ROMÂN, Sibiu, nr. 11-14, 2001.
     • UN MANUSCRIS DE MUZICĂ BIZANTINĂ SEMNAT DE ILIE FOTINO, în ACTA MUSICAE BYZANTINAE, vol. 3, Iaşi, 2001.
     • ŞCOALA DE PSALTICHIE DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI ÎN CÂTEVA ÎNSEMNĂRI ŞI MĂRTURII DOCUMENTARE (SEC. XV-XVI), în BYZANTION ROMANICON, vol. 6, Iaşi, 2002.
     • ILIE STOIANOVICI ÎNTR-UN MANUSCRIS ANONIM DE LA BRAŞOV, în ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA, nr. 8, 2002.
     • „PSALTICHIA RUMĂNEASCĂ” DE LA 1751 – MOMENT ŞI MONUMENT AL CULTURII MUZICALE DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN TRANSILVANIA, în MUZICA, Bucureşti, nr. 1, 2002.
     • DE LA MICUL ECRAN LA MAREA SCENĂ DESTINATĂ SPECTACOLULUI DE OPERĂ. CONVORBIRE CU REGIZOAREA CARMEN DOBRESCU, în MUZICA, Bucureşti, nr. 1, 2003.
     • CÂTEVA LĂMURIRI ŞI ADĂUGIRI PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA MUZICALĂ A IEROMONAHULUI MACARIE, în ACTA MUSICAE BYZANTINAE, vol. 7, Iaşi, CSBI, 2004.
     • MUZICIENII NOŞTRI ŞI VIAŢA MUZICALĂ DIN TRANSILVANIA, în MUZICA, Bucureşti, nr. 1, 2004.
     • DIALOG CU LIDIA SUMNEVICI, în MUZICA, Bucureşti, nr. 1, 2004.
     • LA PRAZNICUL „PSALMODIEI”. 15 ANI DE STUDIU ŞI INTERPRETARE A MUZICII DE TRADIŢIE BIZANTINĂ (1988-2003), în ALMANAH BISERICESC, Bucureşti, 2004.
     • CONSIDERAŢII PE MARGINEA UNOR OBICEIURI ŞI CÂNTECE PĂSTOREŞTI DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIAI (BRAŞOV ŞI COVASNA). CIRCULAŢIE ŞI STRATIFICARE, în AUGUSTA, 8, Sfântu Gheorghe, 2004.
     • PĂRINTELE ARHID. SEBASTIAN BARBU-BUCUR – LA ÎMPLINIREA A 75 DE ANI DE VIAŢĂ, în GLASUL BISERICII, nr. 1-4, 2005.
     • ARHID. PROF. DR. SEBASTIAN BARBU-BUCUR, DOCTOR HONORIS CAUSA. CRONICĂ SOLEMNĂ, în GLASUL BICERICII, nr. 5-8, 2005.
     • MARIAN I. BRÂNARU ÎNTR-O CARTE DE AUTOR CU PROPRIA-I VIAŢĂ, în STUDII VÂLCENE, Râmnicu Vâlcea, nr. 2, 2006.
     • CETATEA MUZICALĂ A BRAŞOVULUI, CUCERITĂ NUMAI DE CĂTRE MUZICIENII DE TALIE INTERNAŢIONALĂ, în ASTRA, Braşov, nr. 10, 2007.
     • DICŢIONARUL ETNOLOGILOR ROMÂNI – SINTEZE ŞI PERSPECTIVE, în ASTRA, Braşov, nr. 13, 2007.
     • BIBLIOGRAFIA BIZANTINĂ ŞI PSALTICĂ – O PROBLEMĂ MEREU ÎN ACTUALITATE, în BYZANTION ROMANICON, vol. 7, Iaşi, 2007.
     • MANUSCRISE ŞI ÎNSEMNĂRI PRIVIND MUZICA SACRĂ DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ, MOLDOVA ŞI TRANSILVANIA, în BYZANTION ROMANICON, vol. 7, Iaşi, 2007.
     • PIOASĂ REMEMORARE NICOLAE LUNGU ÎN CÂTEVA DIN OBÂRŞIILE TAINICE ALE CREAŢIEI SALE MUZICALE, în GLASUL BISERICII, Bucureşti, nr. 4-6, 2007.
     • 8 ZILE DIN VIAŢA BRAŞOVULUI MUZICAL, în ASTRA, Braşov, nr. 22, 2008.
     • STRATIFICARE ŞI CONTINUITATE ÎN MUZICA DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN TRANSILVANIA, în GLASUL BISERICII, Bucureşti, nr. 1-3, 2008.
     • MUZICIENII NOŞTRI ÎN CORESPONDENŢA LUI A.P. BĂNUŢ, în ASTRA, Braşov, nr. 25, 2008.
     • NOTE ŞI ÎNSEMNĂRI DESPRE MUZICA ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA, în ŢARA BÂRSEI, Braşov, nr. 7, 2008.
     • PSALMODIA – 20 DE ANI în ACTUALITATEA MUZICALĂ, Bucureşti, nr. 1, 2009.
     
     STUDII PUBLICATE ÎN CĂRŢI ŞI REVISTE DIN STRĂINĂTATE
     • DIE MUSIK BIZANTINISCHER TRADITION IN RUMÄNIEN UND DIE CHRVANSRICHE REFORM IM JAHRE 1814, în NEW SOUND, Belgrade, nr. 16, 2000.
     • RUMÄNISCHEN KIRCHENGESANG UND DESSEN BEZIEHUNGEN ZU DENBYZANTISCHEN MUSIKZENTREN EUROPAS IN 19. JAHRHUNDERT, în DIE KIRCHENMUSIK IN SÜDOSTEUROPA, München, 2003.
     
     LUCRĂRI ÎN CURS DE PREGĂTIRE FINALĂ:
     • MUZICA ŞI MUZICIENII ROMÂNI, cca. 320 pag.
     • FOLCLORISTICA ŞI FOLCLORIŞTII NOŞTRI, cca. 250 pag.
     • MUSICA SACRA, cca. 200 pag.
     • BRAŞOVUL MUZICAL. Dicţionar cronologic (în lucru)
     • ENCICLOPEDIA MUZICII ROMÂNEŞTI (Litera C).
     
     
     CREAŢIE MUZICALĂ (VOLUME DE AUTOR)
     
     I. CORURI, Bucureşti, 1988.
     
     II.1. LUCRĂRI CORALE PUBLICATE ÎN DIFERITE CULEGERI.
     • PUI ŞAUA PE MURG ŞI PLEC, cor mixt, v.I.Socol, în CÂTE FLORI SUNT ÎNFLORITE, Braşov, 1965.
     • CUCULE CU PANĂ SURĂ, cor mixt, în E ŢARA MEA ŞI-A TA, Braşov, 1966.
     • LA FÂNTÂNA DIN IZVOR, cur pe trei voci egale, v. populare, în E ŢARA MEA ŞI-A TA, Braşov, 1966.
     • ŢARA NOASTRĂ-I CA O FLOARE, cor mixt, v. populare, în E ŢARA MEA ŞI-A TA, Braşov, 1966.
     • MĂI, BĂDIŢĂ STRUGUR BUN, cor pe voci egale, v. populare, în DRAGI MI-S CÂNTECELE NOASTRE, Braşov, 1971.
     • NEVASTA CARE-I FRUMOASĂ, cor pe voci egale, v. populare, în DRAGI MI-S CÂNTECELE NOASTRE, Braşov, 1971.
     • CÂNTECELE BADIULUI, Braşov, 1980.
     • MÂNDRĂ-I FATĂ MĂRIE, cor mixt, v. populare, în CÂNTECE ŞI PRELUCRĂRI DIN FOLCLORUL BIHOREAN, Oradea, 1981.
     • DE CÂND BADEA MI S-A DUS, cor pe trei voci egale, v. populare, în FLOARE MÂNDRĂ DIN GRĂDINĂ, Bucureşti, 1982.
     • AURIE, HOLDA-N LUNCĂ, cor mixt, v. Tudor Boian, în CULEGERE DE CÂNTECE PENTRU FORMAŢIILE CORALE, Bucureşti, 1982.
     • SĂ FIE PACE, PACE PESTE ZARE, cor mixt, v. Tudor Boian, Bucureşti, 1982.
     
     II.2. CÂNTECE PENTRU COPII
     • CÂNTECE DE OGRADĂ, v. Elena Taflan, în CÂNTECE ŞI CORURI PENTRU CLASELE I-VIII, Bucureşti, 1983.
     • MÂNDRĂ-I ŢARA MEA, v. populare, în CÂNTECE ŞI CORURI DE COPII, vol. V, Bucureşti, 1985.
     • LERULUI LER, v. Ion Socol, în CÂNTECE ŞI CORURI DE COPII, vol. V, Bucureşti, 1985.
     • TU, PĂMÂNT DE SLAVĂ, v. Damian Ureche, în CÂNTECE ŞI CORURI DE COPII, vol. V, Bucureşti, 1985.
     • BAROM, DIROM, DA, v. populare, în CÂNTECE ŞI CORURI PENTRU COPII, vol. VI, Bucureşti, 1987.
     • VĂSĂLIE, VĂSĂLIE, v. populare, în CÂNTECE ŞI CORURI PENTRU COPII, vol. VI, 1987.
     • PRIVIGHETOAREA, v. George Savin, în CÂNTECE ŞI CORURI PENTRU COPII, vol. VII, 1993.
     
     III. LUCRĂRI CORALE, ÎN MANUSCRIS, ACHIZIŢIONATE DE UCMR (BIBLIOTECA UCMR, BUCUREŞTI)
     
     III.1. CÂNTECE PENTRU COPII
     • ALBINUŢA (v. populare), 1996.
     • BOBOCUL DE FLOARE (v. Dumitru Grigoraş), 1989.
     • CÂNTEC DE CÂMPIE (v. Ion Atomii), 1991.
     • DOUĂ RAŢE ŞI-UN RĂŢOI (v. populare), 1990.
     • FURNICUŢA (v. populare), 1989.
     • MICĂ SUITĂ CU MELCI ŞI MĂMĂRUŢE (v. populare), 2000.
     • MUGUR GALBEN DE LUMINĂ (v. George Savin), 1987.
     • PANĂ-PĂULEANĂ (v. populare), 1986.
     • PEŞTIŞORUL ŞI CU „OAC”! (v. George Savin), 1989.
     • PRINTRE TUFE DE SCAIEŢI (v. Otilia Cazimir), 1978.
     
     III.2. CORURI PE VOCI EGALE ŞI CORURI MIXTE
     • AIDI NANI, PUIUL MAMII (v. populare), cor de femei, 1981.
     • CÂNTEC DE DOR (v. populare), cor de femei, 1986.
     • CÂNTEC DE LEAGĂN (v. populare), cor de femei, 2002.
     • CÂNTEC PENTRU VECHIUL ŞCHEI (v. D. Daniel), cor de femei, 2002.
     • CÂNTEC TRIST (v. populare), cor de femei, 2002.
     • DOUĂ STIHURI BIZANTINE (v. religioase), cor mixt, 1991.
     • FRUNZE DE TOAMNĂ (v. I. Alexandru), cor mixt, 1988.
     • ÎN CRUCILE BRAZILOR (v. populare), cor bărbătesc, 2001.
     • LA CASA CU GRĂDINIŢĂ (v. populare), cor de femei, 1989.
     • MELOPEE PENTRU VORONEŢ (v. Constanţa Buzea), 2006.
     • NANI, NANI, COPIL MIC (v. populare), cor de femei, 1989.
     • STIHURI DE POCĂINŢĂ (v. religioase).
     • SUB TUFĂ DE VIŞINEL (v. populare), cor de femei, 2002.

UCMR