Gheorghe DAVID
- profesor, dirijor, compozitor -
(n. 24.06.1941 Abrud - Alba – m. 20.01.2011 Oradea)

     STUDII: Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, Facultatea Compoziţie şi Muzicologie. Doctor în Artă, domeniul Muzică, specializarea Stilistică Muzicală (conducător ştiinţific prof. univ. dr. Valentin Timaru).
     
     A STUDIAT CU PROFESORII: Iuliu Silaghi (Teorie şi Solfegii); Dorin Pop (Dirijat - Cor); Ervin Junger (Armonie, Contrapunct); Rodica Pop (Istoria Muzicii); Traian Mârza (Folclor Muzical); Wilhelm Demian (Orchestraţie, Teoria Instrumentelor); Vasile Herman (Forme Muzicale); Alexandru Taban (Pian) şi alţii. La Bucureşti, cu Richard Bartzer (Compoziţie, Muzică Uşoară).
     
     
     ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
     Dirijor, grad prof. I şi director la Teatrul de Revistă din Deva (1974 – 1990), dirijor şi director general manager la C.J.C.P.C.T. – Bihor din 1990, profesor la Şcoala de Arte „Francisc Hubic” din Oradea (1965 – 1974) (1990 – 2006), Liceul de Artă Oradea (1990 – 2003) şi Universitatea din Oradea, Facultatea de Muzică din 1997, titular la disciplinele: Orchestraţie, Teoria Instrumentelor şi Citire de Partituri. Membru în Consiliul Profesoral şi Senatul Universităţii, Şef de Catedră (2004 – 2005), conduce lucrări de licenţă şi membru în comisia examenului de licenţă.
     Pe parcursul activităţii artistice desfăşurate în cadrul Teatrului de Revistă din Deva, a efectuat turnee ca dirijor, atât în România, cât şi în diferite ţări din Europa, a compus peste 200 de lucrări, ca de exemplu balete, uverturi, cuplete, piese de muzică uşoară, reviste muzicale, comedii muzicale, musicaluri pentru copii. Multe dintre ele s-au difuzat la Radio – Televiziunea Română şi s-au cântat la festivaluri în ţară şi străinătate.
     A făcut parte din diferite jurii de specialitate la festivaluri şi concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, printre care şi festivalul de muzică uşoară „Mamaia 1988”.
     În cadrul Universităţii din Oradea, Facultatea de Muzică, a susţinut diferite comunicări ştiinţifice.
     În prezent, dirijează corul mixt „Armonia” din Körösszegapáti şi corul de copii din Bedő – Ungaria, participând la diferite festivaluri şi spectacole din Ungaria şi România, în cadrul relaţiilor culturale româno – maghiare, cu Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Gyula şi Centrul Cultural din cadrul Bibliotecii Judeţene „Meliusz Péter” din Debrecen – Ungaria.
     Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
     
     
     DISTINCŢII
     • Meritul Cultural cl. I-a, prin decretul nr. 797 din 12 septembrie 1968 a Consiliului de Stat, pentru activitatea de dirijor;
     • Dirijor laureat şi locul I, acordat de Ministerul Culturii (C.C.E.S.), Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi Radio – Televiziunea Română, în cadrul concursului naţional desfăşurat între teatrele muzicale (1982);
     • Locul I şi titlul de laureat pentru muzica spectacolului REVISTA LA ORA EXACTĂ (1983), acordat de Comisia Naţională de pe lângă Ministerul Culturii (C.C.E.S.);
     • Medalia „Emanuil Gojdu” (2002), pentru activitatea desfăşurată ca dirijor la corul mixt „Armonia” din Körösszegapáti şi corul de copii din Bedő – Ungaria;
     • Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria F – „Promovarea Culturii” – Monitorul Oficial al României nr. 314 din 09.04.2004.
     COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
     • Muzica Uşoară. Istoric, genuri, stiluri (1999)
     • Aspecte ale muzicii contemporane (2000)
     • Exercitarea muzicii de jazz în reînnoirile ritmice, melodice şi sonore asupra compozitorilor europeni (2001)
     • Musicalul european şi opera rock. Creatori reprezentativi ai genului (2002)
     • Musicalul american. Creatori reprezentativi (2003)
     • Opereta. Gen al teatrului muzical de divertisment (2004)
     • Comedia muzicală şi vodevilul, gen al teatrului muzical de divertisment (2005)

     
     CREAŢIA MUZICALĂ
     
     MUZICA DE TEATRU
     
     SPECTACOLE DE REVISTĂ MAI IMPORTANTE:
     – „Revista pălăriilor”, libretul George Mihalache (1976);
     – „Carnaval la estradă”, libretul Mihai Maximilian, Alexandru Darian şi Constantin Zărnescu (1977);
     – „Basmele revistei”, libretul Mihai Maximilian (1975);
     – „Succesele revistei”, libretul Mihai Maximilian, George Mihalache, Constantin Zărnescu (1980);
     – „Vernisaj la revistă”, libretul Constantin Zărnescu, Alexandru Darian, Ciupi Rădulescu (1982);
     – „De ce ne place... ”, libretul Mihai Maximilian, George Casan, Nicolae Gastone şi Alexandru Darian (1974);
     – „Revistă la oră... exactă”, libretul Ciupi Rădulescu (1982);
     
     COMEDII MUZICALE
     – „Cut urgent nevastă”, libretul Alexandru Darian (1990);
     – „Mortul viu de milioane”, libretul Alexandru Darian (1996);
     – „Mai ceva ca-n Dallas”, libretul George Mihalache (1997);
     
     MUSICALURI PENTRU COPII ŞI TINERET
     – „Unde este Bimbo?”, libretul George Mihalache (1993);
     – „Bimbo şi Pantera roz”, libretul George Mihalache (1994);
     – „Bimbo western”, libretul George Mihalache (1995);
     
     PIESE DE MUZICĂ UŞOARĂ (repertoriu selectiv)
     – „Lumină”, versuri: Mihai Maximilian (1975);
     – „Oglinda”, versuri: Mihai Maximilian (1975);
     – „Un băiat iubea o fată”, versuri: George Mihalache (1986);
     – „Noaptea”, versuri: George Mihalache (1984);
     – „Viaţa-i frumoasă”, versuri: George Mihalache (1985);
     – „Zile şi nopţi”, versuri: George Mihalache (1980);
     – „Nu spune nu”, versuri: George Mihalache (1987);
     – „Marea ştie mii de melodii”, versuri: George Mihalache (1983);
     – „Nu găsesc cuvinte”, versuri: George Casan (1988);
     – „Minunea dragostei”, versuri: Ciupi Rădulescu (1979);
     – „Cine te-a adus în cale”, versuri: George Mihalache (1982);
     – „Cu mine doar o clipă”, versuri: Alexandru Darian (1981);
     – „Tu, draga tatii”, versuri: George Mihalache (1982);
     – „Muzica face minuni”... – melodii de muzică uşoară (2007);
     
     BALETE
     – „Băiatul, păpuşile şi norii” (1979);
     – „Mătasele din Deva” (1976);
     – „Ritmuri "80” (1980);
     – „Statui diverse” (1985);
     – „Alb - negru” (1986);
     – „Sentimente” (1980) şi altele.
     
     MUZICĂ CORALĂ
     – „Antologie corală”, vol. I (Oradea, 2002);
     – „Antologie corală”, vol. II (Oradea, 2003);
     – „Antologie corală”, vol. III (Oradea, 2004);
     – „Antologie corală”, vol. IV (Oradea, 2006);
     – „Antologie corală”, vol. V (Oradea, 2007);
     – „Antologie corală”, vol. VI (Oradea, 2008);
     – „Antologie corală”, vol. VII (Oradea, 2009);
     – „Floarea prieteniei”, culegere de cântece şi coruri pentru copii şi tineret, editat de Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria (Gyula, 2002);
     – „Miezul nopţii”, versuri: Tudor Arghezi, (cor mixt cu acompaniament de pian, 2002);
     – „Rapsodii de toamnă”, versuri: George Topârceanu (cor mixt) (2000);
     – „Meditaţie”, (cor mixt, cu acompaniament de pian) (2003);
     – „Apáti, Apáti, Apáti”, versuri în limba maghiară: Vad Erzsébet (2000);
     – „Floarea prieteniei”, versuri: Viorel Horj (1999);
     – „Ce frumos oraş e Gyula”, versuri: Gheorghe David (1998);
     – „Floare albastră”, versuri: Mihai Eminescu (1998);
     – 4 suite corale maghiare pentru cor şi bandă magnetică. Pe versuri populare maghiare (pentru corul „Armonia”) 2007.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     – „Curs de citire de partituri” (pentru uzul intern al studenţilor de la Facultatea de Muzică Oradea) (2000).
     
     CĂRŢI DE SPECIALITATE
     – „De la chanson la teatru muzical de divertisment” (2003);
     – Influenţele muzicii de divertisment şi de jazz asupra instrumentaţiei contemporane vol. I. Oradea – 2007.

UCMR