Constantin DEDIU
- muzicolog şi compozitor -
(n. 25.12.1932 Drăguşani - Bacău)

     Studiile muzicale le-a început la Şcolile de muzică din Bacău (1948 - 1952) şi din Iaşi (1952 - 1953), cu George Pascu (teorie - solfegiu), Achim Stoia (armonie) şi Pavel Delion (folclor), continuându-le la Cons. Cluj - Napoca (1953 - 1958), cu Iuliu Mureşianu (teorie - solfegiu), Tudor Jarda (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Wilhelm Demian (orchestraţie), Gheorghe Merişescu şi Romeo Ghircoiaşiu (istoria muzicii), Lucian Surlaşiu (dirijat coral), Ioan R. Nicola şi Traian Mîrza (folclor), Max Eisikovits (pian), Sigismund Toduţă (forme muzicale, compoziţie).
      Redactor - şef la Radio Iaşi (1959 - 1983); director la Opera Română din Iaşi (din 1982). A scris articole, studii, cronici muzicale în MUZICA, FLACĂRA IAŞULUI, CRONICA (Iaşi) etc. A susţinut cicluri de emisiuni radiofonice la Iaşi, Bucureşti, conferinţe, concerte lecţii, prezentări, comunicări ştiinţifice. A întreprins culegeri de folclor în Moldova şi Tranşilvania.
      A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, cls. V (1971).

     MUZICĂ DE TEATRU: FÂNTÂNA BLANDUZIEI de Vasile Alecsandri, muzică de scenă; SFÂNTUL SISOE de George Topârceanu, versuri de Otilia Cazimir, muzică de scenă pentru copii şi tineret; CE-A PĂŢIT CĂLIN ÎN VIS de Dumitru Văcariu, muzică de scenă; TOTUL DESPRE FOTBAL de Mircea Radu Iacoban, muzică de scenă; STRESS de Mircea Radu Iacoban, muzică de scenă.
     
     MUZICĂ CORALĂ: DOUĂ ZECI DE FLORI PE RAM (1962), pentru cor mixt, versuri de Constantin Dediu; COMUNIŞTI SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ FIM (1963), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Labiş; ŢARA FRUMUSEŢII (1969), poem pentru cor mixt, versuri de Florin Mihai Petrescu, în: CULEGERE DE CÂNTECE, Iaşi, 1979; CÂNTEC MARII SĂRBĂTORI (1969), pentru cor mixt, versuri de Constantin Dediu; CÂNTEC PENTRU ŢARA VRANCEI (1973), pentru cor mixt, versuri de A. Butuman; LAUDĂ MUNCII (1977), pentru cor mixt, versuri de Constantin Dediu; CÂNTĂM O LUME NOUĂ (1978), pentru cor mixt, versuri de Constantin Dediu; CÂNTEC DE-O CLIPĂ, CÂNTEC DE-O VIAŢĂ (1979), pentru cor mixt, versuri de Constantin Dediu; DE AICI, DIN ROMÂNIA (1981), pentru cor mixt, versuri de Constantin Dediu.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: DE-AŞ FI ARTIST, romanţă pentru voce şi pian, versuri de George Bacovia; OCHIUL TĂU IUBIT, romanţă pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu; OFRANDĂ, romanţă pentru voce şi pian, versuri de Otilia Cazimir; CE FERICIŢI AM FI-MPREUNĂ, romanţă pentru voce şi pian, versuri de Alexandru Vlahuţă; DACĂ REGRET TOTUŞI CEVA, romanţă pentru voce şi pian, versuri de A. Butnaru; CÂŢI ANI AVEAI, CÂŢI ANI AVEAM ?, romanţă pentru voce şi pian, versuri de C. Paiu; ROMANŢA ULTIMULUI GÂND, pentru voce şi pian, versuri de S. Stoian; MÂNDRIE, pentru voce şi pian, versuri de C. Dumitrescu; FRUMOASĂ EŞTI PĂDUREA MEA, pentru voce şi pian, versuri de George Topârceanu; VA LICĂRI DIN NOU IUBIREA, romanţă pentru voce şi pian, versuri de A. Butnaru; AMINTIRE, romanţă pentru voce şi pian, versuri de Otilia Cazimir.
     
     MUZICĂ UŞOARĂ: PATRU PRIMĂVERI (1974), pentru voce şi pian, versuri de I. Şerban; PĂPUŞA (1975), pentru voce şi pian, versuri de Ionel Teodoreanu; CÂND MI-AI FURAT PRIMUL SĂRUT (1976), pentru voce şi pian, versuri de Constantin Paiu; CÂNTEC ŞI LUMINĂ (1981) pentru voce şi pian, versuri de I. Şerban.
     
     MUZICOLOGIE: DIN CULISELE MUZICII, Iaşi, Edit. Junimea, 1980.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     CU CONSTANTIN DEDIU, DIRECTORUL OPEREI IEŞENE, în: CRONICA, Iaşi, 18, nr. 12, 25 III 1983; Friduş, Al. I. OPERA ÎNTRE DOUĂ STAGIUNI. CU CONSTANTIN DEDIU, DIRECTORUL OPEREI ROMÂNE - IAŞI, în: CRONICA, Iaşi, 18, nr. 27, 8 VII 1983; STAGIUNEA LA ORA DEBUTULUI, în: CRONICA, Iaşi, 18, nr. 38, 23 IX 1983; Adam, Andrei. INTERVIURILE CRONICII. EVENIMENTE, VIRTUŢI, DEZIDERATE. CU CONSTANTIN DEDIU, DIRECTORUL OPEREI ROMÂNE DIN IAŞI, în: CRONICA, Iaşi, 18, nr. 50 (933), 16 XII 1983; Iacobesu, Al. VITRALII. STAGIUNE LIRICĂ. DE VORBĂ CU MUZICOLOGUL CONSTANTIN DEDIU, DIRECTORUL OPEREI ROMÂNE DIN IAŞI, în: CRONICA, Iaşi, 19, nr. 41(976), 12 X 1984.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR