Zamfir DEJEU
- muzicolog -
(n. 25.05.1944 Valea Drăganului - Cluj)

     Studiile muzicale le-a început la Liceul Pedagogic din Cluj, continuându-le la Conservatorul din Cluj-Napoca (1965-1970) cu Traian Mârza (folclor) şi Tudor Jarda (armonie).
     
     Învăţător în comuna Lunca Vişagului, judeţul Cluj (1964-1965), profesor de muzică în Huedin (1970-1972), metodist principal şi dirijor la Centrul de îndrumare a Creaţiei Populare al judeţul Cluj (1972-1983), redactor la Radio Cluj (1983-1985), director la Şcoala Populară de Artă şi la Centrul de îndrumare a Creaţiei Populare din Cluj Napoca (1985-1990), cercetător ştiinţific la Institutul Arhivei de Folclor a Academiei Române, Filiala Cluj (din 1990).
     
     A cules, a notat şi a publicat folclor. A publicat studii şi articole în „Revista de folclor”, „Anuarul arhivei de folclor” etc. A realizat emisiuni de radio şi televiziune. A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate. Este membru în Asociaţia Folclorică a Universităţii „Columbia” din New York.
     
     Este doctor în muzicologie la Conservatorul din Cluj Napoca (1997)

     MUZICOLOGIE - FOLCLOR
     
     • Datini şi dansuri populare din judeţul Cluj, Cluj Napoca, 1976;
     
     • Folclor muzical de pe Valea Dragonului, Cluj Napoca, 1976;
     
     • Datini şi dansuri populare din zona Huedin-Cluj, în Folclor muzical din zona Huedin, Cluj Napoca, 1978 (studiu în colaborare);
     
     • Folclor din zona Hasdate-Turda, Cluj Napoca, 1983;
     
     • Fecioreşte, româneşte - un dans distinct din zona Huedin, în „Anuarul arhivei de folclor” nr. 12-14, Cluj Napoca, 1993;
     
     • Purtata cântată, purtata jucată, în „Revista de etnografie şi folclor” nr. 5-6, tomul 39, Bucureşti, 1994;
     
     • Structura metroritmică a acompaniamentului în muzica de joc..., în Centenar „Constantin Brăiloiu”, Bucureşti, 1994.
     
     
     CREAŢIE MUZICALĂ. PRELUCRĂRI DE FOLCLOR
     
     • De, unde te duci? (bocet);
     
     • Şi-aşa joacă bătrânii (cântec de joc), în Cântece şi jocuri..., Bucureşti, 1981-1982;
     
     • Cântece şi jocuri din zona Huedin, aranjamente pentru formaţie de instrumente populare, în Cântece şi jocuri pentru formaţii de instrumente populare şi grupuri vocal-instrumentale, Cluj-Napoca, Editura Creaţiei Populare, 1982.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR