Liliana GHERMAN
- critic muzical şi profesoară -
(n. 12.09.1939 Cernăuţi, Rep.Moldova)

     Studiile muzicale le-a început la Sibiu (1947 – 1956) cu Maria Klecin-Hintz (pian) şi la Şc. Pop. Artă din Sibiu, continuându-le la Bucureşti (1960) cu Maria Şova (pian) şi la Cons. Bucureşti (1960 – 1965) cu Victor Iusceanu, Constantin Ionescu şi Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Ion Vicol (cor şi dirijat coral), Vinicius Grefiens (citire de partituri), Adriana Sachelarie şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Carmen Antonescu (pian). A dispus de o bursă de documentare la Academia SANTA CECILIA din Roma (1971 – 1972) cu prof. Virgilio Mortari.
      Profesor-corepetitor la pian la Şc. Pop. de Artă din Iaşi (1959 – 1960, 1965 - 1968), asistent la catedra de pian şi citire de partituri (1965 – 1968), lector (1977 – 1989) şi conferenţiar (din 1989) la catedrele de contrapunct, forme muzicale şi muzicologie la Cons. Iaşi. A publicat studii, articole, recenzii, cronici muzicale în MUZICA, SCRIERI MUZICOLOGICE (Iaşi), CRONICA (Iaşi), SCÎNTEIA, FLACĂRA IAŞULUI, TRIBUNA (Cluj-Napoca) ş.a. A susţinut prelegeri, conferinţe, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice.

     MUZICOLOGIE: PAŞCANU ALEXANDRU: "BOCETE STRĂBUNE” – MIC POEM CORAL PE TEME POPULARE AUTENTICE, în: SCR. MUZICOL., Iaşi, nr. 1, 1973; MOTETUL SECOLULUI XIII. CÂTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA STRUCTURII ŞI FORMEI, în: SCR. MUZICOL., Iaşi, nr. 2, 1976; STRUCTURI ŞI SENSURI ÎN PIESA SIMFONICĂ "IN MEMORIAM”, în: SCR. MUZICOL., Iaşi, nr. 3, 1977; O LUCRARE MAI PUŢIN CUNOSCUTĂ: PRIMA SONATĂ PENTRU PIAN ŞI VIOLONCEL, în: SCR. MUZICOL., Iaşi, nr. 4, 1983; "IN MEMORIAM” DE ALEXANDRU PAŞCANU, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 19, 1985.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     ARTA UNUI TIMP EROIC. SPIRITUL PATRIOTIC ŞI REVOLUŢIONAR ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ. DEZBATERILE "CRONICII”, în: CRONICA, Iaşi, 21, nr. 18 (1857), 30 IV 1986; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR (1920 – 1995), Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.3, 2000

UCMR