Irina HASNAŞ
- compozitoare -
(n. 15.07.1954 Bucureşti)
  

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Muzică nr. 2 (1961-1973), continuându-le la Cons. Bucureşti (1973-1978), cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Liviu Comes şi Dinu Ciocan (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Aurel Stroe (compoziţie), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Octavian Lazăr Cosma şi Liviu Brumariu (istoria muzicii), Emilia Comişel şi Dinu Vasile (folclor), Sanda Bobescu (pian).
     
     Profesoară de muzică la Palatul Pionierilor din Bucureşti (1978-1987); redactor realizator la Radiodifuziunea Română (din 1987). A susţinut prezentări radiofonice, concerte-lecţii, prelegeri. A scris articole, studii, cronici muzicale, în revista MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, ARC, ROMÂNIA LITERARĂ etc. A întreprins călătorii de studii şi de documentare în R. F. Germania (1976) şi Polonia (1985). Este doctor în muzicologie al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca (2001) cu teza IDEI DOMINANTE ÎN CREAŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ DIN 1920 PÂNĂ ÎN PREZENT. DEMERS CREATOR ÎN ULTIMELE CREAŢII ALE LUI PASCAL BENTOIU ŞI THEODOR GRIGORIU.

     MUZICĂ SIMFONICĂ: CONCERT PENTRU ORCHESTRĂ (1978), p.a. Bucureşti, 30 V 1978, Orch. Cons. Răzvan Cernat; POEM LIRIC „EVOCARE” (1980), p.a. Craiova, 5 X 1983, Fil., Ilarion Ionescu-Galaţi; SIMFONIA I-A (1990).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: METAMORPHOSE (1978), pentru oboi, clarinet, chitară, trompetă, orgă electronică, grup vocal, violoncel şi percuţie; MELISME (1979), pentru pian, Bucureşti, Edit Muzicală (Electrecord CD); VOCILE MIORIŢEI (1980), cvintet pentru suflători; POLYCHROMIE I (1982), pentru flaut, clarinet, fagot, violă, violoncel, contrabas, percuţie şi bandă magnetică; EVOLUTIO I (1983), pentru clarinet, vioară, violă, violoncel şi pian; EVOLUTIO II (1985), pentru oboi, violoncel şi pian; EVOLUTIO III (1988), pentru cvartet de coarde (Electrecord CD); MONODIE PENTRU FAGOT SOLO (1989); JOCURI (1993), pentru violoncel solo; VOCI INTERIOARE (1994), cvintet pentru suflători; COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT (1996), pentru flaut solo; CUTIA MUZICALĂ (2000), trio pentru clarinet, pian şi vioară; VESTITORUL LUMINII „LE COQ” (2001), pentru basclarinet şi clarinet, violă şi vioară, pian şi percuţie.
     
     MUZICĂ CORALĂ: ROMÂNIA (1981), poem coral pentru voci mixte, versuri de Ioan Alexandru.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: PĂMÂNTUL (1983), pentru mezzo-soprană, clarinet, violoncel, percuţie şi bandă magnetică, versuri de Ion Barbu (Cuprinde: LAVA; MUNŢII; COPACUL); TIMPUL (1983), ciclu de lieduri pentru tenor, vioară, violă şi violoncel, versuri de Nichita Stănescu (Cuprinde: CONFESIUNE; CÂNTEC; HIEROGLIFĂ; AH, CÂTĂ APĂ!); METAMORFOZE (1990), ciclu de lieduri pe versuri de Nichita Stănescu.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Buciu, Dan. TINERI COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 8 (311), 1978; Brânduş, Nicolae. CONCERTE CAMERALE DE PRIME AUDIŢII, în: MUZICA, Bucureşti, 29, nr. 5-6, 1979; Popescu-Deveselu, Vladimir. TINERI COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 2 (341), 1981; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Vol. 2, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1981; Stoianov, Carmen. CONCERTUL FORMAŢIEI „MUSICA NOVA”, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 12, 1984; Brânduş, Nicolae. TRIBUNA TINERILOR COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 2, 1985; Dănceanu, Liviu. CONCERTELE RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 5 (395), 1985; Brânduş, Nicolae. MUZICĂ NOUĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 8 (395), 1985; Popovici, Doru. TRIBUNA TINERILOR COMPOZITORI – VI, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 10 (397), 1985; Marinescu, Mihaela. MUZICĂ DE CAMERĂ DE TINERI COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 3 (402), 1986; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. SUPLIMENT, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; C. S. (Cristina Sârbu). PORTRET COMPONISTIC. IRINA HASNAŞ, în: MUZICA, Bucureşti, 38, nr. 4, 1988; Romanstein, Stanley. RUMANIEN PROFESOR IN AUER UNIVERSITY, în: SAINT LAURENCE JOURNAL, XI 1994; Anghel, Irinel. SĂPTĂMÂNA MUZICII NOI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 1994; Arzoiu, Ruxandra. O PRIMĂ AUDIŢIE LA FESTIVALUL CHATTILON SUR SEINE, în: ROM. LIB., Bucureşti, 25 VII 1995; Mincu, Mioara şi Mironescu, Elena. DICŢIONAR MONDOFEMINA. FEMEI ROMÂNE. Vol. 1, Bucureşti, Edit. Edimex, 1995; O'Leary, Jane. NEW PERFORMERS HIS ANSEMBLE CONCORDE, în: NEW MUSIC, Dublin, nr. 2, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.4, 2001


     Irina Hasnas studied in Bucharest at the Academy of Music "Ciprian Porumbescu "(1973 -1978) - Composition Department - with AUREL STROE, STEFAN NICULESCU, ALEXANDRU PASCANU, NICOLAE BELOIU – all composers belonging to the generation who founded the idea of the national musical school in the Romanian in international cultural space.
     
     After graduating, she had the opportunity to continue her studies under the coach of the composer Theodor Grigoriu, under the auspices of the Romanian Union of Composer (1978 – 1980 ).
     
     In 1977 she presented as the work for diploma's, the ballet piece "METHAMORPHOSE” for vocal and instrumental ensemble (first performance in Bucharest, in the Little Palace Hall, conductor Rasvan Cernat, choreographer Sergiu Anghel).
     
     In 2000 she received her doctoral title at the Academy of Music in Cluj-Napoca. The title of the study was – "Fundamental options in the works of Theodor Grigoriu and Pascal Bentoiu. Fifty years of achievements in the Romanian Musical School.” under the guiding of the composer and professor the member of the Romanian Academy CORNEL TARANU.
     
     Irina Hasnas is editor in the Romanian National Radio since 1987, but she is collaborating with the Radio since 1984. Some of the Musical Departments in which she worked and she coordinated (Creation-Recordings, Musical News, International Musical Exchanges and Opera) gave her the opportunity to know the trends of the contemporary musical phenomen national and international.

     In her first works, Irina Hasnas try to define the concept of infinite melody revealing a harmonic universe as a result of the interfering of the define tunes.
     
     In the next works she focalized her attention on the Romanian melodic
     Ethos, on the concept of the musical text wishing to included it in the aria of kind of the Romanian spirituality.
     
     Her main field of research is the chamber music because this one is more closed to her artistic sensibility.

UCMR