Ioan TOMI
- muzicolog şi compozitor, critic muzical -
(n. 14.12.1941 Reşiţa)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1960-1965) cu Victor Iusceanu şi Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea, Ştefan Niculescu şi Carmen Petra-Basacopol (forme muzicale), Aurel Stroe (teoria instrumentelor, orchestraţie), George Bălan (estetică), Marin Constantin, Iovan Miclea (cor, dirijat coral), Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii româneşti), Adriana Sachelarie (istoria muzicii universale), Emilia Comişel (folclor). Absolvent al secţiei pedagogice, a susţinut (1987) un examen de echivalare pentru secţia de muzicologie la Cons. Bucureşti.
     
     Profesor de muzică la Lic. nr. 3 din Arad şi la Institutul Pedagogic postliceal (1965-1969), secretar muzical la Filarmonica din Arad (1965-1969), secretar muzical-literar la Ansamblul artistic Doina al Armatei, Bucureşti (1969-1971), redactor al emisiunilor de actualitate muzicală la Radio Timişoara (1971-1976), secretar muzical (1976-1993), director interimar (1980), consultant artistic (1993-2004 şi 2006-2010), la Filarmonica Banatul Timişoara, titularul catedrei de istoria muzicii universale şi decan la Universitatea Tibiscus din Timişoara (1992-1995), profesor asociat la catedra de Istoria muzicii româneşti (1993-2010), la catedra de istoria muzicii universale (1993-1995 şi 2003-2008), titular al cursului de management al instituţiilor muzicale de spectacole şi concerte (1994-2009) la Universitatea de Vest, Facultatea de Muzică, din Timişoara. A publicat studii, cronici muzicale, interviuri, recenzii în Muzica, Actualitatea Muzicală, Orizont (Timişoara), Flacăra, Presa Noastră, Viaţa Militară, Banatul (Timişoara), Flacăra Roşie şi Cariatide (Arad), Flamura Roşie (Reşiţa), Drapelul Roşu şi Renaşterea Bănăţeană (Timişoara), Neue Banater Zeitung, Szabad Szo, Banatske novine (Timişoara), Ora (Craiova) etc. A susţinut conferinţe, concerte lecţii, comunicări ştiinţifice, a realizat emisiuni de radio şi televiziune. A redactat programe de sală. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor.
     
     PREMII : Premiul II (1977 şi 1979) pentru creaţii corale la Concursul naţional „Cântarea României", Premiul „Pro Cultura Timisiensis" acordat de Consiliul Judeţean Timiş pentru realizări în promovarea culturii muzicale timişorene (2005), Premiul UCMR pentru istoriografie pe anul 2008 pentru AD SEXAGESIMUM ANNIVERSARIUM PHILHARMONIAE URBIS ARAD CELEBRANDUM – MONOGRAFIA 60 A FILARMONICII DIN ARAD şi MUSICA MUNDI – PAGINI DIN ISTORIA MUZICII UNIVERSALE DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ LA MUZICA CU PROGRAM.

     MUZICĂ DE TEATRU: AVENTURILE UNEI VRĂJITOARE (1976), muzică pentru teatru de marionete, libretul Rolf Thiene, prem. Arad, 1976, Teatrul de Marionete; PRÂSLEA CEL VOINIC ŞI MERELE DE AUR (1976), prem. Arad, 1976, Teatrul de Marionete muzică de scenă pentru adaptarea basmului lui Petre Ispirescu; DOMNIŞOARA JULIE (1998), ilustraţie muzicală şi aranjament din folclorul suedez pentru piesa într-un act de August Strindberg, prem. Timişoara, 1998, Teatrul German de Stat.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: CINCI MINIATURI PENTRU PIAN (1974), SUGESTII (1975) - crochiu pentru cvintet de suflători; CÂNTEC ARHAIC, (1976) - pentru cvintet de alămuri; CÂNTECELE CERBULUI (1976) - piesă pentru violoncel solo.
     
     MUZICĂ CORALĂ: RĂSAI SOARE, (1967) cor mixt, versuri populare; PE RĂZOR DE VIE (1967) cor mixt la 5 voci, versuri populare, în: CÂNTECE PATRIOTICE. Bucureşti, Editura Muzicală, 1980; JOACĂ DULCE SCLIPITOARE, cor pentru 3 voci egale, versuri de Nicolae Dolângă; JOC (UGINA-BRUGINA), (1974), cor mixt, versuri populare prelucrate de Nicolae Dolângă, în: CORURI BĂNĂŢENE – ANTOLOGIE 2, Timişoara, Editura Marineasa, 2001; FATĂ MARE DE-NTREBARE, colind pe 3 voci egale şi dube, versuri populare; PE ULIŢA SATULUI, cor mixt, versuri populare; CREŞTEŢI FLORI CÂT GARDURILE, (1975), cor mixt, versuri populare, în: REPERTORIUL CORULUI UNIVERSITĂŢII Edit. Universitatea din Timişoara, 1977; DRAGU MI-I LA MUNTE VARA, (1976), cor mixt, versuri populare; LA PLEVNA, LA TATRA, (1976) cor mixt, versuri de Andrei Ciurunga; DIN UNSPREZECEMII DE PIEPTURI, (1977), cor mixt, versuri de Nicolae Dolângă, în: ŢARĂ DE GLORII Timişoara, Edit. Centrului Judeţean al Creaţie Populare Timiş, 1978.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: BĂTRÂNUL PĂDURAR penru soprană/tenor şi pian, versuri de Mircea Micu; BUJORII pentru soprană şi pian, versuri de Tudor Arghezi.
     
     MUZICOLOGIE-ISTORIOGRAFIE: NICOLAE BOBOC Portrait. NOUVELLES MUSICALES DE ROUMANIE în: MUZICA, Bucureşti, 39, nr. 5, 1989; FILARMONICA „BANATUL" – 50 DE ANI DE ACTIVITATE. Timişoara, Edit. Filarmonica „Banatul", 1997; DIE MUSIKERFAMILIE NOVAČEK, 1998, în: DIE KIRCHENMUSIK IN SÜDOSTEUROPA Edit. Hans Schneider Tutzing, 2003; CORUL FILARMONICII „BANATUL" – 50 DE ANI DE ACTIVITATE. Timişoara, Edit. Mirton 2001, ECCE GRATA MUSICA – NICOLAE BOBOC UN MUZICIAN AL VREMII SALE, Timişoara, Edit. Cecma Partner – Sedona, 2002; CAIUS LEPA ETNOMUZICOLOGUL, Timişoara, Editura Eurobit, 2003; PATIMILE – GEN DISTINCT AL ORATORIILOR PASCALE în: STUDII DE IMNOLOGIE, Timişoara, Edit. Universităţii de Vest, 2004; ATANASIE LIPOVAN, O RECUPERARE NECESARĂ PENTRU MUZICA BANATULUI, în CONFLUENŢE INTERCULTURALE ÎN BANAT, Kongressbericht, Edition Musik Südost, München, 2005; VIAŢA ACADEMICĂ ÎN BANAT 1866-2006, TIBERIU BREDICEANU, Edit. Orizonturi Universitare Timişoara, 2006, MĂRTURII INEDITE DESPRE GEORGE ENESCU CULESE DE LA ROBERT SOËTENS UN DISCIPOL AL MAESTRULUI în Analele Universităţii de Vest Timişoara, Seria muzică, Edit. Universităţii de Vest Timişoara, 2007, FILARMONICA „BANATUL" TIMIŞOARA – AD SEXAGESIMA ANNIVERSARIA, Timişoara, Edit. Excelsior Art, 2007, MUSICA MUNDI – PAGINI DIN ISTORIA MUZICII UNIVERSALE DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ LA MUZICA CU PROGRAM, Edit. Eurostampa, Timişoara, 2008, MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR MUZICALE DE SPECTACOLE ŞI CONCERTE - DESPRE STRATEGIILE REPERTORIALE în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria muzică, Edit. Universităţii de Vest Timişoara, 2008, AD SEXAGESIMUM ANNIVERSARIUM PHILHARMONIAE URBIS ARAD CELEBRANDUM – MONOGRAFIA 60 A FILARMONICII DIN ARAD, Edit. Gutenberg Univers, Arad, (vol I, 2008 ; vol II, 2009), 123 COMPOZITORI, DIRIJORI ŞI MUZICOLOGI, PERSONALITĂŢI ALE CULTURII MUZICALE DIN BANATUL ISTORIC, în cadrul unui proiect Phare al Filarmonicii „Banatul" din Timişoara, 2009, UN TABLOU VOTIV AL MUZICII ROMÂNEŞTI – COMPENDIUL LUI PETRE BRÂNCUŞI, Editura Măiastra Tg. Jiu, 2009, DIRIJORUL ION ROMÂNU – CANTUL CORAL, O VOCAŢIE MĂRTURISITĂ, Edit. Eurostampa, Timişoara, 2010, ACREDITĂRI ÎN LUMEA MUZICII – PORTRETE DE MUZICIENI, STUDII DE MUZICOLOGIE, MĂRTURII, REPORTAJE, Edit. Eurostampa, Timişoara, 2010.
     
     MUZICOLOGIE DIDACTICĂ: ISTORIA MUZICII UNIVERSALE. Curs pentru Facultatea de Etnomuzicologie din cadrul Universităţii TIBISCUS Timişoara în: PARALELA 45, supliment la RENAŞTEREA BĂNĂŢEANĂ, Timişoara, 102 numere, 1997-1999; INTRODUCERE ÎN ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI. Universitatea de Vest, Facultatea de Muzică din Timişoara, Edit. Eurobit, 2003; MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR MUZICALE DE SPECTACOLE ŞI CONCERTE. Universitatea de Vest, Facultatea de Muzică din Timişoara, Edit. Eurobit, 2005.

UCMR