Dumitru JOMPAN
- muzicolog, folclorist, profesor, compozitor şi dirijor -
(n. 13.05.1938 Marga - Caraş-Severin)

     Studiile muzicale le-a început la Şcoala Normală de Învăţători din Caransebeş (1952-1956) şi Şcoala Populară de Artă din Lugoj (1952-1956), secţia vioară, continuându-le la Cons. Bucureşti (1960-1963, 1967-1971), cu Victor Giuleanu şi Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Florin Eftimescu şi Adrian Raţiu (armonie), Miriam Marbé (contrapunct), Ionel Geantă (vioară), Bisi Roman, Ioana Ştefănescu, Liviu Brumariu şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Ion Marian şi Constantin Romaşcanu (dirijat coral), Ioan Şerfezi (metodica predării muzicii), Emilia Comişel, Florin Georgescu şi Vasile Dinu (folclor). Este doctorand în muzicologie la Cons. Bucureşti (1998).
      Învăţător în com. Marga (1956-1957), profesor suplinitor la şcolile din com. Marga şi Băuţari (1957-1966), dirijor al corului TIMO din Marga (1956), al corului Şcolii generale din Marga (1956-1976), al coralei MĂRGANA (1956-1994), director al Căminului Cultural "DUMBRĂVIŢA” din comuna Marga (1958-1959), dirijor al corului din com. Băuţari (1958-1959), al Ansamblului Folcloric din Marga (1965-1972), profesor titular (din 1966) şi director (1966-1979) la Şcoala generală din Marga, dirijor la Grupul Coral Mixt din Marga (1970), la coruri din Glimboca (1976-1977), Oţelul Roşu (1976-1977) şi Corul CANON din Marga (1977-1996), profesor de muzică liniară şi ansamblu coral la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "ION POPASU” din Caransebeş (din 1995), dirijor al Corurilor "TIMOTEI POPOVICI” al Seminarului Teologic Liceal din Caransebeş şi "ANTONIN SEQUENS” al Catedralei Ortodoxe "SF. GHEORGHE” din Caransebeş (din 1995), dirijor la Corului Casei de Cultură "GHEORGHE SURU” din Caransebeş (1997), al Corului Studenţilor din Caransebeş (1999) şi Corului Catedralei Ortodoxe din Petroşiţa (1998). A publicat articole, studii, recenzii, culegeri de folclor, interviuri în ACTUALITATEA MUZICALĂ, STUDII ŞI CERCETĂRI DE ETNOGRAFIE – ISTORIE (Caransebeş), ROMÂNIA LITERARĂ, CÂNTAREA ROMÂNIEI, DRAPELUL ROŞU (Timişoara), ORIZONT (Timişoara), SEMENICUL (Reşiţa), ALBINA, TIMPUL (Reşiţa), RENAŞTEREA BĂNĂŢEANĂ (Timişoara), TIMPUL (Reşiţa), TIBISCUM (Caransebeş), FOAIA DIECEZANĂ (Caransebeş). A întreprins turnee artistice ca dirijor de cor în Italia, Austria, Iugoslavia, Lituania, Polonia, Republica Moldova, Slovenia, Turcia. A făcut parte din jurii regionale de concursuri corale. A iniţiat festivaluri muzicale de copii, universităţi săteşti, cenacluri ale artelor. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, cls. V-a (1968).

     MUZICOLOGIE, ISTORIOGRAFIE (VOLUME): TIMOTEI POPOVICI (1870-1950). Schiţă monografică la centenarul naşterii compozitorului. Reşiţa, 1970; CORUL DIN MARGA (1902-1972). Reşiţa, 1973; MARGA. 1902-1992. CRONOLOGIE CULTURALĂ. Reşiţa, 1992; CREATORI ŞI CREAŢII MUZICALE. Cântece şi coruri religioase pentru copii şi tineret (în colaborare). Reşiţa-Caransebeş, Edit. Banatica, 1997.
     
     FOLCLOR (VOLUME): FOLCLOR DIN MARGA. Reşiţa, 1979; GĂTEALA CAPULUI LA FEMEI ÎN VALEA BISTREI. Reşiţa, 1972; POLUAREA FOLCLORULUI MUZICAL DIN BANAT. Reşiţa, 1994.
     
     EPISTOGRAFIE (VOLUME): NICOLAE URSU – CORESPONDENŢĂ. Reşiţa, 1994; TIMITEI POPOVICI. Vol. 1. Timişoara, 1997.
     
     MUZICOLOGIE, FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ORGANOLOGIE (STUDII, ARTICOLE): CÂNTECUL LUI MANTU, în: ORIZONT, Timişoara, 18, 1967; UN OBICEI PASTORAL – MĂSURATUL OILOR, în: STUDII DE LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI FOLCLOR, Reşiţa, Vol. 3, 1969; PREZENŢA FOLCLORULUI MUZICAL, LITERAR ŞI COREGRAFIC ÎN REVISTA "VASIOVA”, în: STUDII DE LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI FOLCLOR, Reşiţa, 2, 1971; ÎNDEMN LA CERCETAREA ORGANOLOGIEI POPULARE BĂNĂŢENE, în: STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE/ETNOGRAFIE, Caransebeş, 2, 1977; RELAŢIE ÎNTRE ETNOGRAFIE ŞI ETNOMUZICOLOGIE, în: STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE/ETNOGRAFIE, Caransebeş, 4, 1982; DOMNOSIE STĂNICIONI – CIMPOIERUL/PĂUŞAR DIN CORNIŞOR (BANAT), în: TIBISCUM, Caransebeş, 6, 1986; EMINESCU ŞI MUZICA, în: SEMENICUL, Reşiţa, 1989; RELAŢIILE LUI CONSTANTIN BRĂILOIU CU BANATUL, în: CENTENAR CONSTANTIN BRĂILOIU. Bucureşti, 1994; CORURI ŞI FANFARE DIN BANAT. DICŢIONAR (Litera A), în: RENAŞTEREA BĂNĂŢEANĂ, Timişoara, 1992; (Litera B), în: TIMPUL, Reşiţa, 1994-1995; FOAIA DIECEZANĂ – REFLEXE ETNOGRAFICE, în: CALENDARUL ROMÂNULUI PE ANUL 1995, Caransebeş, 1995; POLUAREA FOLCLORULUI MUZICAL DIN BANAT – CÂTEVA CONSIDERAŢII, în: CALENDARUL ROMÂNULUI, Caransebeş, 1996; "REGELE MUNŢILOR” ÎN CETATEA CÂNTECULUI DE LA MARGA, în: NICOLAE DANCIU PETNICEANU. LA ŢEBEA CERUL ESTE TRICOLOR. Timişoara, 1997.
     
     CULEGERI DE FOLCLOR: BALADE DIN VALEA BISTREI (în colaborare cu Nichifor Mihuţă), în: FOLCLOR LITERAR, Vol. 1, Timişoara, 1967; DIN FOLCLORUL COPIILOR DIN MARGA, în: STUDII DE LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI FOLCLOR, Reşiţa, Vol. 1, 1969.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: TIMOTEI POPOVICI. ÎNFLORESC GRĂDINILE. Carte ilustrată cu cântece şi coruri pentru copii. Bucureşti, 1989.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Crişan, Ioan. DUMITRU JOMPAN. TIMOTEI POPOVICI, în: FLAMURA, Reşiţa, 8, 1970; Patrica, Vasile. DUMITRU JOMPAN. CORUL DIN MARGA, în: MITR.BANAT., Timişoara, 23, nr. 7-9, 1972; Crişan, Ioan. DUMITRU JOMPAN. CORUL DIN MARGA, în: FLAMURA, Reşiţa, 20, 1973; Jurma, Gheorghe. MIC DICŢIONAR AL PERSONALITĂŢILOR CULTURALE DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, în: FLAMURA, Reşiţa, 1976; Popovici, Doru. MUNCITORII REŞIŢENI ÎNALŢĂ UN CÂNTEC PATRIEI ŞI PARTIDULUI. ÎNSEMNĂRI DESPRE BOGATA VIAŢĂ ARTISTICĂ DINTR-UN VECHI CENTRU MUNCITORESC, în: SCÎNTEIA, 49, nr. 11.567, 1 XI 1979; Păun, Octav. DUMITRU JOMPAN. FOLCLOR DIN MARGA, în: SEMENICUL, Reşiţa, nr. 10, 1980; Moldovan, Mihai. UN SAT AL MUZICII, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 3, 1981; Firca, Gheorghe. O UNIVERSITATE SĂTEASCĂ DE MUZICĂ, în: MUZICA, 32, nr. 1-2, 1982; Oţeanu, Smaranda. UNIVERSITATEA DE EDUCAŢIE MUZICALĂ DIN COMUNA MARGA, în: SCÎNTEIA, Bucureşti, 51, nr. 12.251, 13 I 1982; Moisescu, Titus. UNIVERSITATEA SĂTEASCĂ DE EDUCAŢIE MUZICALĂ DIN COMUNA MARGA, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 10 (361), X 1982; Jurma, Gheorghe. ANIMATORII DE CARE AVEM NEVOIE, în: FLAMURA, Reşiţa, 34, nr. 3366, 1982; Datcu, Iordan. DICŢIONARUL FOLCLORIŞTILOR. Vol. II. Bucureşti, Edit. Litera, 1983; Dogaru, Andon. FESTIVALUL NAŢIONAL "CÂNTAREA ROMÂNIEI”. CORURILE DE COPII, IMPORTANT MIJLOC DE EDUCAŢIE, în: ROM.LIB., Bucureşti, 42, nr. 12.318, 9 VI 1984; Marbé, Miriam. COPIII CÂNTĂ LA MARGA, în: ROM.LIT., Bucureşti, 17, nr. 25, 21 VI 1984; Ionescu, Gheorghe C. FESTIVALUL CORAL "TIMOTEI POPOVICI”, în: CÂNT.ROM., Bucureşti, 5 (37), nr. 6, VI 1984; Firca, Gheorghe. FESTIVALUL CORAL "TIMOTEI POPOVICI” DIN COMUNA MARGA, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 7 (382), VII 1984; Micu, Olga. UN SAT AL MUZICII, în: CÂNT.ROM., Bucureşti, 5 (37), nr. 10, X 1984; Miclea, Iovan. REŞIŢA. FESTIVALUL CORAL "IOSIF VELCEANU”, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 1 (388), I 1985; Moisescu, Titus. MARGA – 1985, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 8 (395), VIII 1985; Şorban, Elena-Maria. ÎNFLORESC GRĂDINILE, în: CÂNT.ROM., Bucureşti, 9, nr. 9, 1987; Crişciu, Titus. MARGA – DUBLĂ SĂRBĂTOARE A CÂNTECULUI, în: RENAŞTEREA BĂNĂŢEANĂ, Timişoara, 16 VI 1992; Magda, Nicolae. UN OM – UN NUME, în: RENAŞTEREA BĂNĂŢEANĂ, Timişoara, nr. 890, 1993; Pârvu, Nicolae. BĂNĂŢAN ÎN ŢOALELE MELE. PROFESORUL DUMITRU JOMPAN – "MARGAUA”, în: REDEŞTEPTAREA, Lugoj, 4, nr. 87, 1993; Magda, Nicolae. UN MARE SUFLETIST: DUMITRU JOMPAN, în: TIMPUL, Reşiţa, nr. 79, 1994; Catrina, Constantin. TIMOTEI POPOVICI – CORESPONDENŢĂ. VOL. 1, în: ACT.MUZ., Bucureşti, 8, 1997; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Datcu, Iordan. DICŢIONARUL ETNOLOGILOR ROMÂNI. Vol. 1 şi 2. Bucureşti, Edit. Saeculum, 1998.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.4, 2001

UCMR