Gheorghe OPREA
- etnomuzicolog, dirijor şi compozitor -
(n. 01.01.1942 Satu Nou - Buzău – m. 24.03.2014 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început la Şcoala Normală din Buzău, cu Vasile Tomescu (teorie) şi Elena Buică (vioară), continuându-le la Conservatorul Bucureşti (1962- 1967), cu Victor Ceaicovschi, Sorin Vulcu şi Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Florin Eftimescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Ovidiu Varga şi Adriana Sachelarie (istoria muzicii), Ioan D. Vicol şi Dumitru D. Botez (cor), Constantin Romaşcanu (dirijat coral), Aurel Stroe (orchestraţie), Emilia Comişel (folclor). Învăţător în Comuna Pogoanele, jud. Buzău (1959-1962), asistent (1967 -1982), lector (1982-1990), conferenţiar (1990-1993) şi profesor (din 1993) la catedra de folclor a Conservatorului Bucureşti, dirijor al Corului GAUDEAMUS al Conservatorului Bucureşti (1970-1999).
     
     Doctor în muzicologie (Bucureşti, 1993) cu teza SISTEME SONORE ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC.
     
     A întreprins turnee artistice ca dirijor de cor în Germania (1971), SUA (1974, 1975), Polonia (1975, 1999), Spania (1979), Anglia (1981), Grecia (1999). A realizat emisiuni radiofonice şi de televiziune.
     
     A susţinut conferinţe, referate, comunicări ştiinţifice în ţară şi în străinătate.
     
     A făcut înregistrări radiofonice şi pe discuri în ţară şi peste hotare (Germania, Spania, SUA).
     
     A cules peste 3000 de melodii populare în jud. Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Cluj, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vrancea, Vulcăneşti (Republica Moldova).
     
     A fost distins ca dirijor cu premii internaţionale în Germania, Polonia, Spania, Anglia, Grecia şi cu Premiul de muzicologie al Academiei Române (1998).

     MUZICĂ CORALĂ: CÂND MÂNDRA MEA DOARME, cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; SCULAŢI, SCULAŢI, BOIERI MARI, cor mixt, versuri de Vasile Alecsandri; DORUL, cor mixt, versuri populare.
     
     
     ETNOMUZICOLOGIE: STRUCTURI ŞI IMAGINI FOLCLORICE ÎN POEMUL CORAL „Mioriţa” DE PAUL CONSTANTINESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 15, nr.1, I 1975; DESPRE MUZICA MEGLENO-ROMÂNILOR, în: STUDII MUZICALE, Bucureşti, Vol. XVI, 1981; DOINA - CONCEPT ŞI STIL MUZICAL, în: MEMORIILE COMISIEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMÂNE, Bucureşti, Tom V, 1991; PENTATONIA IN FOLCLORUL MUZICAL ROMÂNESC. Bucureşti, Edit. Acad. Muzică, 1992; CONSTANTIN BRĂILOIU - FASCINAŢIA ARHETIPURILOR, în: CENTENAR CONSTANTIN BRĂILOIU, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1994; STRUCTURI SONORE ÎN CATEGORIILE FOLCLORICE ROMÂNEŞTI, în: REV. FOLC., Bucureşti, Edit. Acad. Rom., Tom 40, nr.2, 1995; STRUCTURI SONORE IN REPERTORIUL DE NUNTĂ, în: REV. FOLC., Bucureşti, Edit. Acad. Rom., Tom 40, nr.3, 1995; STRUCTURI SONORE IN CÂNTECUL CEREMONIAL FUNEBRU şi BOCET, în: REV. FOLC., Bucureşti, Edit. Acad. Rom., Tom 40, nr.4, 1995; GEORGE BREAZUL ŞI VALOAREA ACTUALĂ A COLECŢIEI DE COLINDE, în: MUZICA, Bucureşti, 8, nr.4, 1997; O ZONĂ FOLCLORICĂ MAI PUŢIN CUNOSCUTĂ: GALAUTAS-HARGHITA, în: MUZICA, Bucureşti, 9, nr.1, 1998; FOLCLOR MUZICAL DIN VĂDĂSTRIŢA-ROMANAŢI, în: REV. FOLC., Bucureşti, Edit. Acad. Rom., Tom 43, nr.1 şi nr.2, 1998; STUDII DE ETNOMUZICOLOGIE. Vol.1. Râmnicu Vâlcea, Edit. Almarom, 1998; SISTEME SONORE ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1998; REVELAŢIA SACRULUI ÎN FOLCLORUL OBICEIURILOR, în: REV. FOLC., Bucureşti, Edit. Acad. Rom., Tom 44, nr.3 şi nr.4, 1999; FOLCLOR MUZICAL ROMÂNESC. Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 2001; STUDII DE ETNOMUZICOLOGIE. Vol. 2. Râmnicu Vâlcea, Edit. Almarom, 2001.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: FOLCLOR MUZICAL ROMÂNESC. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1983 (în colaborare cu Larisa Agapie).
     
     
     CULEGERI DE FOLCLOR: PE BUHAZ DE MARE. Tulcea, Centrul Judeţean de Conservare a Tradiţiei, 1980 (culegere realizată în colaborare cu Gheorghe Mihalcea); 100 MELODII POPULARE. Bucureşti, Edit Cons. Ciprian Porumbescu, 1980; FOLCLOR MUZICAL DIN GORJ. Bucureşti, Edit. Cons. Ciprian Porumbescu, 1986.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.7, 2004

UCMR