Ludovic PINTÉR
- critic muzical -
(n. 18.01.1910 Arad – m. 20.04.2005 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul „Mittermuller” din Arad (1919-1924) cu A. Buja (teorie-solfegiu), Ecker Elisabeta (pian), Margit Schlanger (pian), completându-şi pregtirea de publicist la Budapesta (1930).
     
     Redactor muzical la ziarul ELORE din Bucureşti (1949-1959) şi la revista UJ ELET din Târgu Mureş (1959-1973). A susţinut emisiuni muzicale în limba maghiar, conferinţe, prelegeri. A publicat articole, studii, cronici muzicale, interviuri, recenzii în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, UTUNK (Cluj), KORUNK (Cluj), DOLGOZO NO (Cluj), ELORE, MUVESZET, IFJUMUNKAS, MUVELODES, MUNKASELET, KONYVTAROSOK, TAJEHOZTATOJA, UJ ELET (Târgu Mureş), JOVO (Arad), IGAZ SZO (Târgu Mureş), A HET, MAGYAR ZENE (Budapesta), VOROS LOBOGO (Arad), SZABAD SZO (Timişoara) etc.
     
     A tradus în limba maghiară libretul operetei LĂSAŢI-MĂ SĂ CÂNT de Gherase Dendrino.
     
     A fost distins cu premiul Uniunii Compozitorilor.
     
     A făcut parte din Uniunea Ziariştilor din România (1981).

     MUZICOLOGIE. VOLUME:
     
     • Mărturii despre George Enescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1980;
     
     • George Enescu erdelyi hangversenyei, Bucureşti, Editura Kriterion, 1981.
     
     
     MUZICOLOGIE. ARTICOLE, ESEURI:
     
     • Bartok Bela Aradon es Temesvaron, în „Igaz Szo”, Târgu Mureş, nr.9, 1970;
     • Zsoltar a viharban. Kodaly Zoltan muve Romaniaban, în „Magyar Zene”, Budapest, 1979 idem cu textul scurtat şi cu titlu „Emberek viharban” în „A Het”, Bucureşti, 1, 8, 15, 22 şi 26.06.1979;
     • George Enescu es Bartok Bela, în „Igaz Szo”, Târgu Mureş, nr.8, 1981;
     • George Enescu Magyarorszagon, în „Magyar Zene”, Budapesta, nr.3, 1981;
     • George Enescu în Ungaria, în „George Enescu. Centenarul”, Bucureşti, 1981;
     • A mester erdelyi es banati hangversenyel, în „Szabad Szo”, Bucureşti, 19.08.1981;
     • George Enescu Aradon, în „Voros Lobogo”, Arad, 1, 14, 17, 19 şi 21.07.1981.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.7, 2004


UCMR