Zaharia POPESCU
- compozitor, dirijor şi profesor -
(n. 06.06.1920 Diţeşti - Prahova – m. 23.10.2007)

     Studiile muzicale le-a început la Seminarul din Vălenii de Munte (1931-1935), continuându-le la Academia de Muzică Religioasă din Bucureşti (1935-1941) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Paul Constantinescu (armonie), pr. Ioan D. Petrescu-Visarion (paleografie bizantină), Constantin Brăiloiu (istoria muzicii), Ion Croitoru (pedagogie, cor), George Folescu (canto), Ion Livescu (literatură, dicţiune), Mihail Jora (armonie, contrapunct). S-a perfecţionat la Uniunea Compozitorilor cu Mihail Jora, Tudor Ciortea şi Zeno Vancea (1950-1955).
     
     Dirijor de cor la Uzina Metalurgică VASILE ROAITĂ din Bucureşti (1945-1958), profesor de muzică la Lic. Militar Industrial din Bucureşti (1946-1948), dirijor de cor la Sindicatul Salariaţilor C.G.M din Bucureşti (1947-1949), director la Fondul Muzical al Uniunii Compozitorilor (1949-1950), dirijor de cor la Cooperativa PROGRESUL din Bucureşti (1951-1967), profesor la Şc. Superioară de cadre I. C. FRIMU din Bucureşti (1956-1957), consilier artistic la formaţia corală a Inst. PASTEUR din Bucureşti (1957), dirijor de cor la Consiliul Municipal al Sindicatelor din Bucureşti (1958-1980). A publicat articole, cronici muzicale, recenzii în MUZICA, CULTURA POPORULUI, CLUBUL etc. Este preşedintele Cenaclului PAUL CONSTANTINESCU din Ploieşti. A fost distins cu Menţiune la Concursul internaţional de cântece de mase SĂ CÂNTĂM PACEA ŞI PRIETENIA de la Berlin (1951), cu Ordinul MERITUL CULTURAL cls. IV (1968), cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1972, 1998). A scris peste 250 de piese corale (laice şi religioase), miniaturi, balade, schiţe şi poeme corale, prelucrări de folclor, cântece pentru copii.

     MUZICĂ CORALĂ: NINGE (1951), cor pentru 2 voci egale, versuri de Petre Popa; SPRE CABANA DE PE MUNŢI (1951), cor mixt, versuri de Petre Popa; CORURI DE... Bucureşti, Edit. Muzicală, 1958 (Cuprinde: PENTRU PACE, TINERE, DĂ-MI MÂNA; EROUL DE LA TISZALÖK; MÂNDRO, ÎŢI TRIMIT SCRISOARE; CE GLAS SE-AUDE-N CODRU; CÂNTEC DE DOR; SPUNE, CÂNTEC; ÎN TRENUL DE BERLIN); PARTIDUL NE CONDUCE (1959), cor mixt, versuri de Lucian Rădan. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1959; DORMI CU ZÂMBETUL SENIN (1960), cor mixt, versuri de Toma Paraschivescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1960; PARTID, PE TINE TE CÂNTĂM (1961), cor mixt, versuri de Florin Mugur, în: CÂNTĂM PARTIDUL, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1961 (EXA 3160); DOBROGEAN PĂMÂNT (1962), cor mixt/ voci egale, versuri de Mălina Cajal; CÂNTEC DE PLECARE LA ARMATĂ (1962), versuri de Nicolae Dumbravă, în: VIAŢA MILITARĂ, Bucureşti, 1962; ZI-I VESEL, ZI-I AŞA (1962), versuri de Florin Mugur, în: VIAŢA MILITARĂ, Bucureşti, 1962; CÂNTĂM MAREA SĂRBĂTOARE (1964), cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol; URSULEŢUL JUCĂUŞ (1964), versuri de Tudora Petcuţ-Bondoc; CÂNTECUL PATRIEI (1964), versuri de Elisabeta Dimitriu, în: GAZETA ÎNVĂŢĂTORULUI, Bucureşti, nr. 775, 8 XI 1964; ALARMĂ PE MIRIŞTE (1965), cor pentru 3 voci egale, versuri de Tudora Petcuţ-Bondoc, în: CÂNTECE ŞI MADRIGALE. CORURI PENTRU VOCI EGALE DE COMPOZITORI ROMÂNI. Ed. îngrijită de Petru Simionescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1966; PE ÎNTINS DE ŢARĂ (1965), cor mixt, versuri de Nicolae Nasta; SUB CERUL MÂNDREI PRIMĂVERI (1965), versuri de Elisabeta Dimitriu, în: CÂNTAŢI CU NOI, Vol. 2, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; idem, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; VISUL S-A-MPLINIT (1966), cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol şi Zaharia Popescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1967; DRUMEŢIE (1966), cor pentru voci egale, versuri de Mălina Cajal; LA ŢĂRM (1967), cor mixt, versuri de Zaharia Popescu; LA IZLAZ (1968), cor mixt, versuri de Zaharia Popescu; VINE-O PRIMĂVARĂ (1969), cor pentru voci egale, versuri de Tudora Petcuţ-Bondoc. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică; VOCEA STRĂBUNILOR (1969), cor mixt, versuri de Zaharia Popescu, în: PATRIA STRĂBUNĂ. Bucureşti, Edit. UGSR, 1969; PORŢILE DE AUR (1969), versuri de Ion Brad; ZBOARĂ TRENUL (1969), versuri de Ion Rus şi Bogdan Căuş, în: INIMI DE SONDOR, Bucureşti, Edit. UGSR, 1969; idem, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; VINE-O NOUĂ PRIMĂVARĂ (1969), versuri de Tudora Petcuţ-Bondoc, în: CÂNTECE PENTRU PIONIERI, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1970; PĂMÂNT AL ŢĂRII MELE (1970), versuri de Ion Rus şi Bogdan Căuş, în: CÂNTARE PARTIDULUI, Bucureşti, Edit. ICED, 1971; idem, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; PARTID AL COMUNIŞTILOR ROMÂNI (1970), versuri de Mihail Cosma, în: MUZICĂ CORALĂ, Bucureşti, Edit. UGSR, 1970; AŞ VREA (1970), versuri de Ion Chişu, în: CE TE LEGENI, TEIULE, Bucureşti, Edit. UGSR, 1971; idem, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; HAIDE ROMÂNIA (1970), versuri de Ion Rus şi Bogdan Căuş; SUNA O GOARNĂ (1970), versuri de Nicolae Tăutu; MICĂ SUITĂ ÎN STIL POPULAR (1971), versuri populare, în: PARTID EROU, PARTID VICTORIOS, Bucureşti, Edit. UGSR, 1971; STEJARUL SOARELUI (1971), versuri de Ioan Meiţoiu; INIMI DE SONDORI (1971), versuri de Mihail Cosma, în: CÂNTARE MUNCII, Bucureşti, Edit. UGSR, 1971; ÎNDEMNUL VIU (1971), versuri de Ion Rus şi Bogdan Căuş, în: CÂNTEC DRAG MUNCITORESC, Bucureşti, Edit. ICED, 1973; BRAVI TIPOGRAFI (1971), versuri de Mihail Cosma, în: SUB CERUL LUMINOS, Bucureşti, Edit. UGSR, 1973; OVIDIU (1972), poem pe versuri de Aurel Dumitrescu; ANII COMUNIŞTI (1972), versuri de Nicolae Tăutu, în: UNIŢI SUB STEAGUL GLORIOSULUI PARTID, Bucureşti, Edit. UGSR, 1972; A VENIT PE ŢĂRM O FATĂ (1972), versuri de Ion Gh. Boldici, în: CULEGERE DE CÂNTECE, Constanţa, Edit. ICED, 1979; OSTAŞI PARTIDULUI ŞI ŢĂRII (1972), versuri de Mihail Cosma, în: ELOGII PARTIDULUI, Bucureşti, Edit. ICED, 1972; LEAGĂN DE EROI (1972), versuri de Mihail Cosma. Bucureşti, Edit. ICED, 1972; idem, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; LIN, DORULE, LIN (CÂNTEC PENTRU ŢAPINARI) (1972), versuri populare, în: CÂNTECE PENTRU HARGHITA, Bucureşti, Edit. ICED, 1973; PĂMÂNT FRUMOS LUCRAT (1972), versuri populare, în: MARAMUREŞ, MARAMUREŞ (1972), Bucureşti, Edit. ICED, 1973; FURNALUL CÂNTĂ (1972), versuri de Mihail Cosma; OSTAŞUL ŞI ARMA (1972), versuri de Adrian Mierluşcă, în: CORURI OSTĂŞEŞTI, Bucureşti, Edit. Militară, 1972; MAREA (1973), poem pe versuri de Gheorghe Sălceanu; CODRULE CU FRUNZĂ MULTĂ (1974), suită pe versuri populare; DETAŞAMENTUL PĂULIŞ (1975), versuri de Nicolae Dumbravă; ÎNTÂIA UNIRE (1975), versuri de Mihail Cosma; AZI VOTEAZĂ ŢARA-NTREAGĂ (1975), versuri de Ioan Meiţoiu, în: VOTEAZĂ ŢARA, Bucureşti, Edit. ICED, 1975; SUNA A LIBERTĂŢII GOARNĂ (1975), versuri de Elena Seleucan, în: ŢARĂ DE MÂINE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1976; VASLUI, ORAŞ DE GLORII (1976), versuri de Mihail Cosma; CÂNTECELE OSTĂŞEŞTI (1976), versuri de Ioan Meiţoiu, în: CORURI OSTĂŞEŞTI, Bucureşti, Edit. Militară, 1976; URIAŞII (1977), fantezie în 5 părţi pe versuri de Mihail Cosma; UN STEAG NE ESTE OMENIA (1977), versuri de Mihail Cosma; DIN VASLUI PÂNĂ LA HUŞI (1977), versuri de Mihail Cosma; BALADĂ PENTRU ECATERINA TEODOROIU (1978), poem pe versuri de Jean Gheliuc; STRĂBUNII NOŞTRI DACII (1979), versuri de Virgil Carianopol, în: FAIMA PATRIEI STRĂBUNE, Bucureşti, Edit. ICED, 1980; idem, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; CA TALAZURILE MĂRII (1979), versuri de Ion Potopin; BOGATĂ NI-I ŢARA (1979), versuri de Ion Potopin, în: MÂNDRU SAT CU OAMENI BUNI, Bucureşti, Edit. ICED, 1979; LA TRIBUNA COMUNIŞTILOR (1979), versuri de Ion Potopin; UŞOR SE LEAGĂNĂ FÂNUL (1979), versuri de Virgil Carianopol, în: MADRIGALE ŞI CORURI CONTEMPORANE, Bucureşti, Edit. UGSR, 1979; E UN POEM COVORUL ROMÂNESC (1980), poem pe versuri de Virgil Carianopol, în: OMAGIU PARTIDULUI, Bucureşti, Edit. UGSR, 1981; E GRIVIŢA O UNIVERSITATE (1980), versuri de Virgil Carianopol; URMĂM PE CEL CE NE CONDUCE (1980), versuri de Virgil Carianopol, în: CORURI OSTĂŞEŞTI, Bucureşti, Edit. Militară, 1980; CU SOARELE-N PLETE (NANI, NANI, FLOARE RARĂ) (1980), versuri de Virgil Carianopol; APĂRAŢI COPILĂRIA (1980), versuri de Virgil Carianopol; MĂREŢE VREMI (1981), versuri de Adrian Păunescu, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; PARTID AL VRERII NOASTRE (1981), versuri de Virgil Carianopol; ÎN NUMELE DREPTĂŢII (1981), versuri de Virgil Carianopol, în: MESAJ DE PACE, Bucureşti, Edit. ICED, 1982; NOUL DRUM SPRE MARE (1981), versuri de Virgil Carianopol, în: CULEGERE DE CÂNTECE, Bucureşti, Edit. UGSR, 1982; PUI DE CERB (1981), versuri de Tudora Petcuţ-Bondoc; PORTUL, NOUL PLAUR (1982), poem pe versuri de Virgil Carianopol; MONUMENT PENTRU 1907 (1982), poem pe versuri de Virgil Carianopol; DOBROGEA DE-ACUM (1982), versuri de Virgil Carianopol; TE CÂNT CA PE-O MINUNE, BUCUREŞTI (1982), versuri de Virgil Carianopol; DRAGOSTE DE ŢARĂ (1982), versuri de Virgil Carianopol; GÂNDURI PENTRU EROI (1982), versuri de Virgil Carianopol; LEGENDĂ ÎN LEMN (1983), poem pe versuri de Vasile Radu-Ghenceanu; MESAJUL GRIVIŢEI (1983), versuri de Ioan Meiţoiu; ROMÂNCELE (1983), versuri de Virgil Carianopol; SĂ TRĂIEŞTI, REPUBLICĂ IUBITĂ (1983), versuri de Dumitru Popescu-Chiselet; UNIREA, UN VIS STRĂBUN (1983), versuri de Virgil Carianopol; NOI TOŢI MINERII (1983), versuri de Virgil Carianopol, în: CULEGERE DE CORURI, Bucureşti, Edit. UGSR, 1983; RĂDĂCINA MEA (SAT FRUMOS) (1983), versuri de Virgil Carianopol, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; idem, în: LAUDĂ PATRIEI, Bucureşti, Edit. ICED, 1984; BRAVI PETROLIŞTI AI ŢĂRII (1983), versuri de Virgil Carianopol, în: CORURI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; NAVALIŞTII (1983), versuri de Virgil Carianopol; CÂNTEC PENTRU ŢARA MEA (1984), poem pe versuri de Virgil Carianopol; ŢARĂ, INIMĂ DE AUR (1984), poem pe versuri de Virgil Carianopol; CUZA DESPRE UNIRE (1984), versuri de Virgil Carianopol; FALNIC AUGUST 23 (1984), versuri de Virgil Carianopol, în: VICTORII ÎN AUGUST, Bucureşti, Edit. ICED, 1984; ÎN DOBROGEA STRĂBUNĂ (1984), versuri de Ion Potopin; AZI LA CERNAVODĂ (1984), versuri de Ion Potopin; LA CONGRES (1984), versuri de Ion Potopin; ROMÂNIE, CÂNTEC ÎNALT (1984), versuri de Ion Potopin; ROMÂNIE, DULCE CÂNT (1984), versuri de Ion Potopin; TINEREŢE, VIS DE AUR (1984), versuri de Virgil Carianopol, în: CÂNTECE PENTRU TINERET, Bucureşti, Edit. Tineretului, 1984; BIRUITORI (1984), versuri de Nicolae T. Niculae; ŢARĂ, VATRĂ LEGENDARĂ (1985), poem pe versuri de Virgil Carianopol; SĂLAJ, VATRA DACILOR LIBERI (1985), poem pe versuri de Virgil Carianopol; ÎN ŢARĂ BUNĂ (1985), poem pe versuri de Ion Potopin; NE ALEGEM DEPUTAŢII (1985), versuri de Ion Potopin; MEŞTERE (1985), versuri de Constantin Cârjan, în: MÂINI DE AUR, Bucureşti, Edit. IPREC-UCECOM, 1986; IO, MIRCEA VOIEVOD (1986), poem pe versuri de Mihai Negulescu; SUB SOARELE DE MAI (1986), versuri de Ion Potopin; PARTIDULUI (1986), versuri de Ion Potopin; MOŞILOR MEI (1986), versuri de Virgil Carianopol; SĂ CREŞTEM RÂURI DE OŢEL (1986), versuri de Nicolae Nasta; CUM SUNT BRAZII ÎN CARPAŢI (1986), versuri de Ion Potopin, în: CÂNTECE PENTRU TINERET, Bucureşti, Edit. Tineretului, 1986; VREMURI MÂNDRE COMUNISTE (1986), versuri de Zaharia Popescu, în: CÂNTECE PENTRU TINERET, Bucureşti, Edit. Tineretului, 1986; ALBA IULIA, CETATEA UNIRII (1987), poem pe versuri de Mircea Stâncel; FRESCĂ RUSTICĂ (1987), poem pe versuri de Mircea Stâncel; EROUL DEMN AL DEMNEI ROMÂNII (1988), versuri de Adrian Mierluşcă, în: EROUL DE EPOPEE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1988; LA CERNAVODĂ, LA REACTOARE (1987), versuri de Ion Potopin; CÂND SPUNEM CEAUŞESCU (1987), versuri de Tudor Stănescu; POPORU-NTREG ŢI-A ÎMPLETIT CUNUNĂ (1987), versuri de Ion Potopin; NOROC BUN DE PE VALEA JIULUI (1987), versuri de Adrian Mierluşcă; CÂNTEC DE ZORI (1989), cor mixt, versuri de Mariana Dumitrescu; SUITĂ PRAHOVEANĂ (1990), cor mixt, versuri populare; DOUĂ PRELUCRĂRI FOLCLORICE (1990), cor de femei (Cuprinde: NU ŞTII CE-I INIMII MELE; OLTULE, PE MALUL TĂU); LITURGHIA I A SF. IOAN GURĂ DE AUR (1990); PĂDURE, DRAGĂ PĂDURE (1991), diptic , cor mixt, versuri populare; DE DRAGOSTE (1991), suită pentru cor mixt cu solo de sopran, versuri populare; DOUĂ CÂNTECE ÎN STIL POPULAR (1991), cor mixt, versuri populare (Cuprinde: DORULE-PUIULE; CINE TRECE CODRUL MARE); MARELE VOHOD (1992), cor mixt (Cuprinde: HERUVICUL; CA PRE ÎMPĂRATUL); ALBASTRE RUGURI (1992), fantezie pentru cor mixt, versuri de Lucian Blaga; PIANISTA OARBĂ (1993), poem pentru cor de femei, versuri de Virgil Carianopol; IUBIRE (1993), suită pentru cor mixt, versuri de Lucian Blaga; NOAPTE BUNĂ, SOMN UŞOR (1993), rondo pentru cor mixt, versuri de Virgil Carianopol; RĂSPUNSURILE MARI (SFÂNTA LITURGHIE A SF. IOAN GURĂ DE AUR) (1993), cor mixt; DOAMNE, AUZI (1993), concert religios pentru cor mixt, versuri din PSALMUL 101; CINE NU ŞTIE CE-I DORUL (1994), bagatelă pentru cor de femei, versuri de Virgil Carianopol; UN CER APRINS DE VARĂ (1994), poem pentru cor mixt, versuri de Marta Bărbulescu; EU TE PRIVESC (1994), schiţă pentru cor mixt, versuri de Nichita Stănescu; POMULE, COPACULE (1994), poem pentru cor mixt, versuri de Nichita Stănescu; LĂUTARUL (1994), fantezie pentru cor bărbătesc, versuri de Virgil Carianopol; ZORILE-ŞI MÂNĂ CERBII DE FOC (1995), poem pentru cor mixt, versuri de Mariana Dumitrescu; LITURGHIA II A SF. IOAN GURĂ DE AUR (1995), cor mixt; GLASUL RUGĂCIUNII MELE (1996), concert religios pentru cor mixt, versuri din PSALMII 8, 60 ŞI 141; AMURG (1996), poem pentru cor mixt, versuri de Vasile Voiculescu; PLEACĂ URECHEA SPRE MINE, DOAMNE (1996), concert religios pentru cor bărbătesc, versuri din PSALMII 70, 58, 42 ŞI 41; PRIMĂVARĂ (1997), poem pentru cor mixt; PASTORALĂ DIN ŢARA VRANCEI (1997), baladă pentru cor mixt, versuri populare; ECOURI FĂRĂ MOARTE (1997), poem pentru cor mixt, versuri de Constantin Cârjan; NOAPTEA (1998), poem pentru cor mixt, versuri de Vasile Voiculescu; TAINA MEŞTERULUI ZUGRAV (1998), cor mixt, versuri de Alex. Cerna Rădulescu; PEISAJ ROMÂNESC (1998), cor mixt, versuri de Virgil Carianopol; PROFET AL PĂTIMIRII TRANSILVANE (1999), poem pentru cor mixt, versuri de Virgil Carianopol; CÂNTEC DE ZORI (2000), cor mixt, versuri de Mariana Dumitrescu; ODĂ PROFANĂ (2000), cor mixt şi cor de fete, versuri de Marin Sorescu; CĂRĂBUŞUL DE ARAMĂ (2000), fantezie pentru cor mixt, versuri de Lucian Blaga; INTIMĂ (2000), fantezie pentru cor mixt, versuri de George Călinescu; ZBORUL COCORILOR (2001), schiţă pentru cor mixt, versuri de Marin Sorescu; GÂNDURI PENTRU MAMA (2001), poem pentru cor mixt, versuri de Virgil Carianopol; EMINESCU LA PUTNA (2001), poem pentru cor mixt, versuri de Ioan Alexandru; SE STRÂNG VETERANII (2002), poem eroic pentru cor bărbătesc, recitator, 3 tromboni, percuţie şi pian, versuri de Gheorghe Lăcătuşu; AVE SOARE, AVE MAREE A LUMINILOR (2002), poem pentru cor mixt, versuri de Nichita Stănescu; SILVANA (2002), poem pentru cor mixt, versuri de Virgil Carianopol; LEOAICĂ TÂNĂRĂ IUBIREA (2003), poem pentru cor mixt, versuri de Nichita Stănescu; DECEBAL-STRĂBUNUL (2003), poem eroic, versuri de Toma Istrati; MĂIASTRA (2004), poem liric pentru cor mixt, versuri de Adrian Mierluşcă; PATRU COLINDE (2004), pentru cor de femei, cor bărbătesc şi cor mixt (Cuprinde: LERUI DOAMNE; COBOARĂ DOMNU DIN CER; COLIND DE PĂCURAR; PLEACĂ JUNE LA VÂNAT).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Popovici, Doru. MUZICA CORALĂ ROMÂNEASCĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1966; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Vancea, Zeno. CREAŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ. SEC. XIX-XX. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1978; Mihăilescu, Magda. FESTIVALUL NAŢIONAL „CÂNTAREA ROMÂNIEI”. ÎN DEZBATERE: O GAMĂ MAI VARIATĂ DE ACŢIUNI ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ A TINERETULUI [Interviu], în: INF. BUC., Bucureşti, 26, nr. 7912, 28 II 1979; Bădulescu, Al. I. PLOIEŞTI. CENACLUL MUZICAL „PAUL CONSTANTINESCU”. TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 6 (369), 1983; Stoianov, Carmen. VIAŢA MUZICALĂ. GALA LAUREAŢILOR „CÂNTECUL POLITIC PENTRU TINERET”, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 6 (381), 1984; Florian, Ion V. UN COMPOZITOR PRAHOVEAN, în: PRAHOVA LIBERĂ, Ploieşti, 2, nr. 252, 10 XI 1990; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Bădulescu, Al. I. ANIVERSĂRI. ZAHARIA POPESCU, în: ACT. MUZ., Bucureşti, 11, nr. 249, 15 VII 2000.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR