Elise POPOVICI
- compozitoare şi pianistă -
(n. 11.05.1921 Suceava – m. 25.07.2011)

     Studiile muzicale le-a început la Şc. Muzică din Iaşi (1942-1944), continuându-le la Cons. Iaşi (1945-1947) cu Constantin Georgescu (teorie-solfegiu, armonie, contrapunct), Antonin Ciolan (dirijat, orchestraţie), George Pascu (istoria muzicii), Eliza Ciolan (pian), Ella Urmă (canto secundar).
     
     Pianistă corepetitoare la Cons. Judeţean Iaşi (1944-1945), profesoară de muzică (suplinitoare) la Şc. de Gospodărie Urbană din Iaşi (1945-1947), pianistă în Orchestra Filarmonicii MOLDOVA din Iaşi (1945-1947), controlor muzical la Soc. Română de Radiodifuziune din Bucureşti (1948-1950), cercetător ştiinţific la Inst. de Folclor din Bucureşti (1949-1954), pianistă-corepetitoare la Şc. de Coregrafie din Bucureşti (1955-1956), pianistă corepetitoare la Opera de Stat din Iaşi (1956-1963), asistent, lector şi conferenţiar la Cons. Iaşi (1961-1985). A susţinut concerte şi recitaluri (ca pianistă acompaniatoare) în ţară şi peste hotare (URSS, Albania). A fost distinsă cu Menţiune la concursul de creaţie al Festivalului Tineretului şi Studenţilor de la Varşovia (1955).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: SUITA MARAMUREŞANĂ (1953), pentru soprană, tenor şi orchestră, versuri populare, p.a. Bucureşti, Radiodifuziune, 1954; MIHAI VITEAZUL (1977), cantată pentru bas-bariton, cor şi orchestră simfonică, versuri de D. Stancu, p.a. 14 IX 1978, Iaşi, Fil.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: GEAMPARÀ (1956), joc simfonic; DOINĂ ŞI JOC CIOBĂNESC (1955). Bucureşti, ESPLA, 1955; POEM SIMFONIC (1959); CONCERTINO PENTRU TROMPETĂ ŞI ORCHESTRĂ DE COARDE (1977); CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ SIMFONICĂ (1983); DIVERTISMENT PENTRU OBOI ŞI ORCHESTRĂ DE CAMERĂ (1984).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: CINCI SCHIŢE PENTRU PIAN (1945); SONATINA PENTRU PIAN NR. 1 (1950); JOC PENTRU PIAN (1951), în: MUZICA (SUPLIMENT), Bucureşti, 1951; TOCCATA PENTRU PIAN (1953); SONATINA PENTRU PIAN NR. 2 (1955); JOC MUNTENESC ŞI JOC URSĂRESC (1955), pian; CIOBĂNAŞUL (1955), pian; JOC ŢIGĂNESC (1955), pian; DOUĂ PRELUDII PENTRU PIAN (1963); SONATINA PENTRU PIAN NR. 3 (1966); SONATA PENTRU CLARINET ŞI PIAN (1967); SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1967); SONATA PENTRU VIOLĂ ŞI PIAN (1968); ADAGIO ŞI BURLESCĂ PENTRU VIOARĂ, VIOLONCEL ŞI PIAN (1970); PATRU SCHIŢE PENTRU TROMPETĂ, CORN ŞI TROMBON (1968); PATRU MINIATURI PENTRU VIOARĂ, VIOLĂ, VIOLONCEL ŞI PIAN (1969); BALADĂ PENTRU VIOLONCEL ŞI PIAN (1970); CVINTET DE COARDE (1970); CVINTET DE SUFLĂTORI (1971); TRIO PENTRU CLARINET, VIOLONCEL ŞI PIAN (1971); TRIO PENTRU CLARINET, VIOARĂ ŞI PIAN (1973); CÂNTEC ŞI JOC PENTRU TROMPETĂ ŞI PIAN (1975), în: CULEGERE DE PIESE INSTRUMENTALE, Iaşi, Edit. Liceului de Muzică, 1977; TEMĂ CU VARIAŢIUNI PENTRU CVARTET DE COARDE (1976); RAPSODIE PENTRU 2 OBOI ŞI CORN ENGLEZ (1976); POEM PENTRU TROMBON ŞI PIAN (1977); BURLESCĂ PENTRU FAGOT ŞI PIAN (1977); TRIO DE COARDE (1978); CVARTET DE COARDE (1979); SUITĂ PENTRU CVARTET DE COARDE (1979); SUITĂ PENTRU CVARTET DE COARDE (1979); DOUĂ STUDII PENTRU MÂNA STÂNGĂ (1981), pian.
     
     MUZICĂ CORALĂ: CÂNTEC DE TREIERIŞ (1952), versuri de Gabriela Gărdescu, în: LUPTĂM PENTRU PACE, Iaşi, Edit. Casei de Creaţie, 1981; VESELĂ-I INIMA MEA (1952), versuri de Vasile Iosif. Bucureşti, Edit. Casei de Creaţie, 1952; idem, în: MUZICA (SUPLIMENT), Bucureşti, 1954; idem, Bucureşti, ESPLA, 1955; idem, Iaşi, Edit. Casei de Creaţie, 1981; CÂNTAŢI, STRUNE (1953), versuri de Olga Brateş; CODRULUI CERUI O CREANGĂ (1953), versuri de Constantin Cârjan; PRIN ANI DE LUPTĂ (1954), versuri de Vlaicu Bârna; FLUIERAŞUL (1955), versuri de S. Ştefan. Bucureşti, Edit. Casei de Creaţie, 1955; IUBIM CERUL SENIN (1955), versuri de S. Ştefan, în: GLASUL ARMATEI, Bucureşti, 1956; SUITĂ DE CÂNTECE DE NUNTĂ (1954) (Cuprinde: DESCHIDEŢI POSTAŞI POARTA; COPILIŢĂ CU PĂRINŢI; IA-ŢI MIREASĂ ZIUA BUNĂ); SLAVĂ AUGUST 23 (1964), versuri de Aurel Butnaru; LAUDĂ ŢIE ÎN VECI, ROMÂNIE (1966), versuri de Ştefan Augustin Doinaş. Iaşi, Edit. Casei de Creaţie, 1981; PATRIE (1971), versuri de Demostene Botez. Iaşi, Edit. Casei de Creaţie, 1981; FREAMĂT DE CODRU (1972), versuri de Mihai Eminescu; STELELE-N CER (1972), versuri de Mihai Eminescu; ŞI VEŞNIC PĂDURILE CÂNTĂ (1972), versuri de Haralambie Ţugui. Iaşi, Edit. Casei de Creaţie, 1973; LEAGĂ DORU-N BASMA ALBĂ (1973), versuri populare. Iaşi, Edit. Casei de Creaţie, 1974; SUB MÂNDRUL TRICOLOR (1974), versuri de Haralambie Ţugui. Iaşi, Edit. Casei de Creaţie, 1977 şi 1981.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: INIMA DE DOR MI-E PLINĂ (1953), voce şi pian, versuri de Vladimir Bunea; SAMĂNĂ, MÂNDRUŢO, FLORI (1954), voce şi pian, versuri populare: CÂNTĂ CUCUL ÎN ZĂVOI (1954), voce şi pian, versuri populare: VALS DE CONCERT (1955), voce şi pian, versuri de Ion Zăgan; AŞTEPTARE (1956), voce şi pian, versuri de Vasile Iosif; CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE MIHAI CODREANU (1957), voce şi pian (Cuprinde: CANTILENA MAMEI; POEM FEERIC; SONATA LUNII; NOAPTEA SONETELOR; SIMBOLISM DE TOAMNĂ; CĂLĂREŢUL; BARCAROLA); CÂNTEC DE LEAGĂN – CÂNTEC DE PACE (1959), voce şi pian, versuri de Otilia Cazimir; PASTORALĂ (1959), voce şi pian, versuri de Sanda Ştefan; AUR ŞI ARGINT (1960), voce şi pian, versuri de Eugen Jebeleanu; SCRIS CU STÂNGA (1962), voce şi pian, versuri de Alexandru Şahighian; BOCET DE LEAT (1962), voce şi pian, versuri de Alexandru Şahighian; CINCI FABULE (1965), voce şi pian, versuri de Aurel Baranga (Cuprinde: FABULA LITERELOR; FABULA DESPRE MORALĂ; FABULA DESPRE ESTETICĂ; FABULA DESPRE MODESTIE; FABULA DESPRE PROPORŢII); DORUL (1974), voce şi pian, versuri de Lucian Blaga (Cuprinde: NOIEMBRIE; TOATE DRUMURILE DUC; CÂNTECUL CĂLĂTORULUI ÎN TOAMNĂ; TÂLCURI; CERBUL CU STEA ÎN FRUNTE); ÎNGÂNDURAT (1975), voce şi pian, versuri de Francesco Petrarca; DE NU-I IUBIRE (1975), voce şi pian, versuri de Francesco Petrarca; CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE OTILIA CAZIMIR (1976), voce şi pian (Cuprinde: TOAMNĂ; CÂNTĂ GREIER MITITEL; PLOAIA; PAŞII; PREVESTIRE; FLORI DE VIS, FLORI DE FUM, FLORI DE SÂNGE); CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE MAGDA ISANOS (1978), voce şi pian (Cuprinde: CAPRICII; MACII; NU ŞTIU CUM S-A FĂCUT; AŞTEPTÂND); CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE GEORGE BACOVIA (1979), voce şi pian (Cuprinde: DE-AŞ FI ARTIST; ECOU DE ROMANŢĂ; SERENADĂ); CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE LIVIU PENDEFUNDA (1980), voce şi pian (Cuprinde: STRIGĂT; SFIOS ÎNTUNEREC; SETE; DARUL; OROLOGIUL); CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE RAINER MARIA RILKE (1980), voce şi pian (Cuprinde: ERNSTE STUNDE; LIEBESLIED; LIED VOM CHEER; AUS EINEM APRIL; ABSCHIED); CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE ANA FEUER (1980), voce şi pian (Cuprinde: JAHRZEITLÄMPCHEN; ICH ZAG MIR OFT; EIN JEDES MENSCHENHERZ; WIE SEHR HAB ICH DEN WIND GELIEBT; WAS FÜLLT DIE SEELE AUS?; FRÜHLINGSRAUSCHEN; WIEDER IST ES HERBST); CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE RACHEL (1981), voce şi pian (Cuprinde: SCHEIDENWAND; SABBAT; SANG; NÄCHTE VON EINST; EIN VERSCHLOSSENER GARTEN; DIE EIFERSUCHT; NACHBAR; ABENDSTIMMUNG); CICLU DE LIEDURI PE VERSURI DE ANA IFTINCHI (1984), voce şi pian (Cuprinde: GÂNDURI; CÂNTEC; O CREANGĂ DE PIERSIC; MAREA, IARNA, RĂSUNET).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Suliţeanu, Z. VIAŢA CÂNTECULUI POPULAR ÎN COMUNA IEUD, în: MUZICA, Bucureşti, 1952; Cristian, Vasile. CÂNTECE PENTRU NOUA CONSTITUŢIE ŞI ALEGERI, în: MUZICA, Bucureşti, 1952; Magyar-Gonda, E. ÎNSEMNĂRI DESPRE DANSUL NOSTRU DE CARACTER, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, III 1958; SUKSES I MERITUOAR I ARTISTEVE RUMUNE, în: DRITA, Albania, 24 X 1965; REZONANŢA MUZICII ÎN RÂNDURILE AUDITORIULUI, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, XII 1968; PE ŞANTIERUL DE CREAŢIE AL UNOR COMPOZITORI IEŞENI, în: FLACĂRA IAŞULUI¸ Iaşi, XII 1968; Gherman, Liliana. COMPOZITORII IEŞENI ÎN FAŢA PUBLICULUI, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 26 I 1970; SERILE MUZICALE ALE CONSERVATORULUI, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 18 II 1972; Pascu, George. SERILE MUZICALE ALE CONSERVATORULUI, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 10 V 1972; COMPOZITORII IEŞENI CÂNTĂ PATRIA, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 14 XI 1972; Pascu, George. SPIRITUL IEŞEAN ÎN MUZICA DE IERI ŞI DE AZI, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 18 XI 1972; David, Dora Maria. SEARĂ „ENESCU”, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 4 I 1973; Gherman, Liliana. CONCERTE DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ, în: CRONICA, Bucureşti, 12 I 1973; Dediu, Constantin. MANIFESTĂRI CU DEOSEBIT ECOU, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 15 V 1973; Gherman, Liliana. SĂPTĂMÂNA MUZICII ROMÂNEŞTI. CONCERTELE, în: CRONICA, Iaşi, 25 V 1973; Sava, Iosif. MUZICA ROMÂNEASCĂ ÎN FESTIVALURI. IAŞI, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 1 VI 1973; Pascu, George. O MANIFESTARE DE PRESTIGIU, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 11 V 1974; BOGATĂ AGENDĂ DE MANIFESTĂRI, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 30 III 1976; ÎNTÂLNIRE CU IUBITORI AI MUZICII, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 10 IV 1976; David, Dora Maria. RECITAL DE LIEDURI, în: FLACĂRA IAŞULUI¸ Iaşi, 13 V 1976; RECITAL DE LIEDURI, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 21 X 1976; CONCERT CAMERAL, în. FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 5 XII 1976; Seyringer, Franz. LITERATUR FÜR VIOLA. Hartberg, Österreich, Schönwerter jun., 1976; Pietraru, Elena. LUCRĂRI MUZICALE DE MARE VIBRAŢIE PATRIOTICĂ, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 4 II 1977; VIAŢA MUZICALĂ. IAŞI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, II 1977; FESTIVALUL MUZICII ROMÂNEŞTI, în: CRONICA, Iaşi, 15 IV 1977; Gherman, Liliana. DESCHIDEREA STAGIUNII MUZICALE. FILARMONICA „MOLDOVA”, în: CRONICA, Iaşi, 6 X 1978; Abrudan, L. RECITAL DE LIEDURI, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 15 V 1980; Cohen, Aaron. INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIE OF WOMEN COMPOSERS. New York, R. B. Baroker Company, 1980; Bălan, P. TREPTELE PERFECŢIONĂRII, în: CRONICA, Iaşi, 5 X 1979; R. Şt. M. PRIME AUDIŢII, în: CRONICA, Iaşi, 4 XII 1981; Kinda, Peter. FÁKLYA – SZERGOI EST, în: FÁKLYA, Oradea, 20 XII 1981; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979 (Vol. 1), 1981 (Vol. 2); Cosma, Viorel. L'ENCYCLOPÉDIE DES COMPOSITRICES, în. ACTUALITÉS ROUMAINES, Bucureşti, 29 I 1982; Thurzo, Alexandru. [MUZICĂ DE CAMERĂ], în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, III 1983; Brînduş, Nicolae. CVINTETUL „CONCORDIA”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, VI 1983; David, Dora Maria. RECITAL DE ÎNALT PROFESIONALISM, în: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 18 V 1984; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR