Rodica SAVA
- muzicolog -
(n. 01.05.1949 Căpeni – m. 18.09.2010 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1967-1972) cu Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Gheorghe Dumitrescu (armonie), Dinu Ciocan (contrapunct), Tudor Ciortea şi Liana Alexandra (forme muzicale), Viorel Cosma, Ovidiu Varga, Petre Brâncuşi şi Grigore Constantinescu (istoria muzicii), Vinicius Grefiens şi Veturia Dimoftache (citire de partituri), Dan Constantinescu şi Constantin Simionescu (orchestraţie), Iovan Miclea (cor), George Bălan (estetică), Ionel Tudoran (canto secundar), Cornelia Antonescu (pian). Redactor muzical, realizator, producător şi redactor-şef adjunct la redacţia emisiunilor muzicale din Soc. Română de Radiodifuziune din Bucureşti (din 1972). A publicat articole în Muzica, Actualitatea Muzicală, România Literară, Contemporanul, Radio România, Melos etc. A realizat cicluri de emisiuni de radio (Tineri muzicieni la porţile măiestriei, Muzicieni de azi, muzicieni de mâine). A organizat festivaluri (Tinere talente) şi concursuri de tineri muzicieni (Râmnicu-Vâlcea, Bucureşti), promovându-i la Radiodifuziunea Română pe cei mai talentaţi copii şi tineri interpreţi. A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, concerte-lecţii, prelegeri în ţară şi peste hotare (Elveţia, SUA). A realizat transmisii radiofonice din Italia, Bulgaria, SUA, Elveţia, Franţa, Austria, Cipru, Germania, Belgia etc. Face parte din Uniunea Compozitori lor şi Muzicologilor şi din Uniunea criticilor muzicali „Mihail Jora” din Bucureşti.

     MUZICOLOGIE (STUDII): Sigismund Toduţă. „La porţile domnului", trei madrigale pe versuri de Lucian Blaga, în: Muzica, Bucureşti, 32, nr.5, V 1982; Generoase resurse ale identităţii creatoare, în: Muzica, Bucureşti, 33, nr.12, XII 1983; Ruxandra Donose, în: Muzica, Bucureşti, 35, nr.3 (390), III 1985.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR