Cornelia TĂUTU
- compozitoare şi folcloristă -
(n. 10.03.1938 Odorhei - Harghita – m. 24.03.2019 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bu­cu­reşti (1960-1965) cu Mihail Jora (compoziţie), Victor Giuleanu şi Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu şi Alexandru Paşcanu (armonie), Nicolae Buicliu şi Myriam Marbe (contrapunct), Tudor Ciortea şi Ştefan Niculescu (forme muzicale), Aurel Stroe (orchestraţie), Iovan Miclea (cor), Emilia Comişel (folclor), Octavian Lazăr Cosma şi Adriana Sachelarie (is­to­ria muzicii), Ana Iftinchi (pian), E. Horos (canto), completându-le cu studii postuniversitare la LONG ISLAND UNIVERSITY din New York (1971-1972) cu Stefan Wolpe şi Raoul Pleskov (compoziţie).
     
     Cercetător ştiinţific la Inst. de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti (1965-1975), redactor la Editura Muzicală din Bucureşti. A fost distinsă cu numeroase premii naţionale de film, precum şi cu Premiul Academiei Române (1990). A întreprins călătorii de studii în SUA (1971/1972).

     MUZICĂ DE TEATRU: PREMIERA (1970), muzică de scenă la piesa lui John Cromwell; PROMETEU ÎNCĂTUŞAT (1972), muzică de scenă la piesa lui Eschil; AICI ESTE SOARELE MEU (1972), poem dramatic muzical pe texte clasice şi contemporane; HANGIŢA (1973), muzică de scenă la piesa lui Goldoni; INIMĂ RECE (1973), muzică de scenă la piesa lui Eduard Covali; FRUMOASA FĂRĂ CORP (1974), muzică de scenă la piesa lui Victor Hâlmu; MEDEEA (1974), muzică de scenă la piesa lui Seneca; A TREIA ŢEAPĂ (1978), muzică de scenă la piesa lui Marin Sorescu; UITE-L, NU E! (1986), colaj muzical la povestirile lui Ion creangă; SCURT CIRCUIT LA CREIER (1981), muzică de scenă la piesa lui Dumitru Solomon; UN ANOTIMP FĂRĂ NUME (1987), muzică de scenă la piesa Soranei Coroamă-Stanca.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: CONCERTINO (1965), piesă pentru orchestră de coarde; CONTRAPUNCT (1968), piesă pentru orchestră de coarde, p.a. Bucureşti, 4 III 1980, Simfonietta, Maria Nistor; INVENŢIUNI PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ (1969), p.a. Bucureşti, 28 XI 1975, Orch. RTV, Iosif Conta (ST-ECE 03735); SEGMENTE (1970), piesă pentru orchestră de coarde, p.a. Ploieşti, 21 XI 1980, Fil., Cristian Brâncuşi; ZARURI (1971), schiţă simfonică, p.a. Bucureşti, 20 IV 1976, Orch. TRV, Petre Bocotan (ST-ECE 03735); MIŞCARE SIMFONICĂ (1975), p.a. Bucureşti, 9 III 1980, Fil., Mircea Basarab; PALINGENESIA – POEM PENTRU 1907 (1977, rev. 1986); STAMPE (1984), p.a. Bucureşti, V 1985, Orch. RTV, Paul Popescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989 (ST-ECE 03735); SINFONIETTA (1986); SIMFONIA I (1987). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1988 (ST-ECE 03735); CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ (1989).
     
     MUZICĂ DE FILM: STEJAR, EXTREMĂ URGENŢĂ (1974, regia Dinu Cocea); ZIDUL (1974, regia Constantin Vaeni); PATIMA (1975, regia George Cornea); BUZDUGANUL CU TREI PECEŢI (1977, regia Constantin Vaeni); ACŢIUNEA „AUTOBUZUL” (1977, regia Virgil Calotescu); DIN NOU ÎMPREUNĂ (1978, regia George Cornea); CIOCOLATĂ CU ALUNE (1978, regia Gheorghe Naghy); VACANŢĂ TRAGICĂ (1979, regia Constantin Vaeni); RUG ŞI FLACĂRĂ, 1979, regia Adrian Petringenaru); DUMBRAVA MINUNATĂ (1980, regia Gheorghe Naghy); FIUL MUNŢILOR (1980, regia Gheorghe Naghy); DESTINE ROMANTICE (1981, regia Haralambie Boroş); FEMEIA DIN URSA-MARE (1981, regia Adrian Petringenaru); RĂMÂN CU TINE (1981, regia George Cornea); CĂRUŢA CU MERE (1982, regia George Cornea); IMPOSIBILA IUBIRE (1983, regia Constantin Vaeni); COASA (1984, regia Constantin Vaeni); TRENUL DE AUR (1985, coproducţie româno-polonă, regia Bohdan Poreba/ Polonia); MOROMEŢII (1986, regia Stere Gulea); CETATEA ASCUNSĂ (1987, regia Adrian Petringenaru); ENIGMA (1988, regia Aurel Miheleş); CINCI MINUTE ÎNAINTE DE MIEZUL NOPŢII (1989, regia Constantin Vaeni); ENIGMELE SE EX­PLICĂ ÎN ZORI (1989, regia Aurel Miheleş); DRU­MEŢ ÎN CALEA LUPILOR (1989, regia Constantin Vaeni); RĂMÂNEREA (1991, regia Laurenţiu Damian); DRUMUL CÂINILOR (1992, regia Laurenţiu Damian).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: TRIO PENTRU FLAUT, HARPĂ ŞI PIAN (1965); CONCERT PENTRU 12 INSTRUMENTE (1966); CVARTET DE COARDE (1971); ZIG-ZAG (1971), 2 oboi; INVENŢII PENTRU PIAN (1971); COLAJ (1972), cvartet de coarde. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; SONATA NR. 1 PENTRU PIAN (1973); ECOURI DE COLIND (1982), cvintet de suflători. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1991; SONATA NR. 2 PENTRU PIAN (1983); OMAGIU PENTRU PACE (1986), cvintet de coarde; OPT PIESE PENTRU PIAN (1988); DE DOI (1994), violă şi violoncel.
     
     MUZICĂ CORALĂ: DIVERTISMENT FOLCLORIC (1976), cor mixt şi percuţie, versuri populare. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1977; SUB SOARELE CU RAZE TRICOLORE (1981), cor mixt; POVESTE ANTIRĂZBOINICĂ (1982), cor mixt, în: CÂNTECE SUB TRICOLOR. Bucureşti, Edit. ICED, 1983; TRIPTYCH (1991), cor bărbătesc, texte din PSALMI (Cu­prin­de: DOAMNE, NU TE-NDEPĂRTA DE MINE; DOAMNE, MÂNTUIEŞTE; LA TINE DOAMNE ÎMI ÎNALŢ SUFLETUL).
     
     MUZICĂ VOCALĂ: TRIAS (1992), pentru voce şi pian (PESTE VÂRFURI), voce şi orgă (STRIGOII), voce şi orchestră (STELELE-N CER), versuri de Mihai Eminescu.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Comşa, Dan. „STEJAR, EXTREMĂ URGENŢĂ”, în: CINEMA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1974; Vartolomei, Luminiţa. CONFUZA VALORILOR, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 5 XII 1975; Vartolomei, Luminiţa INEPUIZABILA SURSĂ în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, I 1976; Vartolomei, Luminiţa. DESCHIDEREA INTERNAŢIONALĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 24 IX 1976; Sârbu, Eva. ÎN PREMIERĂ. „BUZDUGANUL CU TREI PECEŢI”, în: CINEMA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1977; Suchianu, D. I. „BUZDUGANUL CU TREI PECEŢI”, în: ROM. LIT., Bucureşti, 10, nr. 37, 15 IX 1977; Oproiu, Ecaterina. „BUZDUGANUL CU TREI PECEŢI”, în: ROM. LIB., Bucureşti, IX 1977; Mateescu, Nicolae. UN FILM CURAT, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 22 X 1977; Vartolomei, Luminiţa. O ACŢIUNE CULTURALĂ DE ANVERGURĂ NAŢIONALĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 31 VIII 1979; Căliman, Călin. CRONICA FILMULUI. „RUG ŞI FLACĂRĂ”, în: FLACĂRA, Bucureşti, II 1980; Vartolomei, Luminiţa. A ŞASEA ANIVERSARE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 7 III 1980; idem, în: ROMÂNIA AZI, IX 1980; [Tomescu, Gabriel]. PREZENŢE ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 12 (351), XII 1981; COURRIER MUSICAL, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 12 (351), XII 1981; Tartler, Grete. ARHITECTURA INDEPENDENTĂ A MUZICII DE FILM, în: VIAŢA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti, nr. 9, 1982; Tartler, Grete. ETNOFONII, în: ROM. LIT., Bucureşti, 16, nr. 47, 24 XI 1983; Creţu, Viorel. LUCRĂRI CAMERALE ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 12 (387), XII 1984; Vartolomei, Luminiţa. VALENŢELE SIMFONISMULUI, în: CINEMA, Bucureşti, nr. 6, VI 1985; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Corciovescu, Cristina şi Râpeanu, Bujor T. 1234 CINEAŞTI ROMÂNI. Ghid bio-filmografic. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Modorcea, Grid. DICŢIONARUL FILMULUI ROMÂNESC DE FICŢIUNE. Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 2004; Vartolomei, Luminiţa. NATURĂ MOARTĂ CU VOCI, INSTRUMENTE ŞI BAGHETE. Vol. 1. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2005.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006


UCMR