Constantin Tufan STAN
- muzicolog -
(n. 13.02.1957 Bocşa)

     STUDII
     • Liceul de Muzică ,,Ion Vidu” din Timişoara (1976).
     • Licenţiat al Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, Facultatea de Muzică, Muzicologie, Compoziţie muzicală, secţia Pedagogie muzicală – pian (1981), cu lucrarea PARTICULARITĂŢI STILISTICE ÎN CREAŢIA CAMERALĂ A COMPOZITORULUI NICOLAE COMAN (coordonator: prof. univ. Carmen Petra-Basacopol); studii cu Victor Giuleanu şi Marta Vlad (teorie-solfegiu), Nicolae Coman (armonie), Myriam Marbe (contrapunct), Liviu Brumariu, Octavian Lazăr Cosma, Vasile Iliuţ şi Grigore Constantinescu (istoria muzicii), Constantin Romaşcanu şi Petre Crăciun (dirijat şi ansamblu coral), Krimhilda Cristescu (pian), Dan Buciu (armonie modală şi aranjamente corale), Carmen Petra-Basacopol (forme muzicale), Florin Georgescu şi Cristina Rădulescu-Paşcu (folclor), Alexandru Leahu (estetică), Nicolae Beloiu şi Liana Alexandra (orchestraţie), Aurel Stroe (instrumentaţie).
     • Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (2004).
     • Doctor în muzicologie al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, cu calificativul SUMMA CUM LAUDE, cu teza VOCAŢIA MUZICALĂ A ORAŞULUI LUGOJ. MONOGRAFIE; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Francisc László (2008).
     • Profesor titular, din 1981, la Şcoala de Arte Frumoase „Filaret Barbu” din Lugoj, catedra de pian principal.
     
     
     DISTINCŢII
     
      • Cetăţean de Onoare al comunei Belinţ, jud. Timiş, „pentru elaborarea cărţilor RAPSODIA DIN BELINŢ şi CORUL DIN CHIZĂTĂU, prin care a dus faima mişcării corale din comuna noastră în toată ţara şi peste hotarele ei” (2006).
     • Cetăţean de Onoare al oraşului Bocşa, jud. Caraş-Severin, „pentru merite deosebite în creşterea prestigiului şi renumelui oraşului Bocşa” (2009).

     CREAŢIE MUZICOLOGICĂ
     
     VOLUME DE AUTOR
     
     – RAPSODIA DIN BELINŢ, Editura Marineasa, Timişoara, 2003 (ISBN 973-631-013-2).
     – SOCIETATEA CORALĂ „LIRA” DIN LUGOJ, Editura Marineasa, Timişoara, 2005 (ISBN 973-631-218-6).
     – ZENO VANCEA. ETAPE BIOGRAFICE ŞI ÎMPLINIRI MUZICALE, Editura Tim, Reşiţa, 2007 (ISBN 978-973-091-8).
     – LAURIAN NICORESCU. COMPOZITORUL ŞI ARTISTUL LIRIC, Editura Anthropos, Timişoara, 2008 (ISBN 978-973-7985-44-6).
     – TITUS OLARIU. ARTISTUL ŞI EPOCA SA, Editura Anthropos, Timişoara, 2008 (ISBN 978-973-7985-47-7).
     – GYÖRGY KURTÁG. REÎNTOARCEREA LA MATRICEA SPIRITUALĂ, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009 (ISBN 978-973-1910-21-5).
     – GEORGE ENESCU ÎN BANAT, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009 (ISBN 978-973-687-952-4).
     – DE LA REUNIUNEA ROMÂNĂ DE CÂNTĂRI ŞI MUZICĂ LA CORUL „ION VIDU” – 200 DE ANI DE CÂNT CORAL LA LUGOJ, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010 (proiect editorial pentru anul 2010).
     
     COAUTOR
     
     – CENTENAR DIMITRIE STAN. CÂNTECUL STRĂBATE LUMEA, Editura Eurobit, Timişoara, 2006 (ISBN 10-973-620-236-4).
     – VICTOR VLAD DELAMARINA ŞI FAMILIA SA. CONTRIBUŢII BIOGRAFICE, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009 (ISBN 978-973-687-863-3).
     
     EDIŢII CRITICE
     
     – CORUL DIN CHIZĂTĂU, Ediţie îngrijită de Constantin-Tufan Stan, Editura Marineasa, Timişoara, 2004 (ISBN 973-631-126-0).
     – REMUS TAŞCĂU – 40 DE ANI DE ACTIVITATE ARTISTICĂ ÎN FRUNTEA CORULUI „ION VIDU” DIN LUGOJ (1968-2008) (caiet aniversar), Editura Brumar, Timişoara, 2008 (ISBN 978-973-602-395-8).
     
     STUDII DE MUZICOLOGIE ÎN VOLUME COLECTIVE
     
     – IOACHIM PERIAN, PROEMINENTĂ PERSONALITATE A MUZICII CORALE BĂNĂŢENE, în volumul VI-L PREZENTĂM PE IOACHIM PERIAN, Editura Timpul, Reşiţa, 2004, p. 13-20 (ISBN 973-696-019-2).
     – MUZICIENI ROMÂNI BĂNĂŢENI DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA. SOFIA VLAD-RĂDULESCU; ŞTEFAN PERIANU, UN COMPOZITOR BĂNĂŢEAN UITAT, în volumul OAMENI DE SEAMĂ AI BANATULUI, Simpozion Timişoara, 17 aprilie 2004, Editura Augusta, Timişoara, şi Editura Tibiscus, Uzdin (Serbia şi Muntenegru), 2005, p. 156-164 şi 174-176 (ISBN 973-695-043-3 şi 86-82217-67-8).
     – SOPRANA VIRGINIA ŞEPEŢIAN ŞI BARITONUL TITUS OLARIU, DOI SOLIŞTI ROMÂNI DIN BANAT PE MARI SCENE LIRICE DIN EUROPA, în volumul MUZICA – DIALOG INTERCULTURAL. CONFLUENŢE MUZICALE INTERCULTURALE ÎN BANAT. MUSIK ALS INTERKULTURELLER DIALOG. DAS BANAT ALS EUROREGIONALER KLANGRAUM, Kongressbericht Timişoara, 23-25.09.2005, Organizator: Societatea Filarmonică din Timişoara, Editor coordonator/Herausgegeben von Franz Metz, Edition Musik Südost, München, 2005, p. 90-100 (ISBN 3-939041-02-5).
     – CÂNTAREA CORALĂ PENTRU COPII ŞI TINERET – FUNCŢII, DEZIDERATE ŞI PERSPECTIVE, în volumul TIBISCUM. STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOMUZICOLOGIE, XIII, VOLUM OMAGIAL editat de Muzeul Judeţean de Etnografie, Muzeul Regimentului de Graniţă Caransebeş şi Episcopia Ortodoxă Caransebeş, Ediţie îngrijită de prof. univ. dr. Dumitru Jompan, dr. Nicoleta Gumă şi pr. Daniel Alic, Caransebeş, 2007, p. 70-73 (ISSN 1453-505X).
     – GEORGE ENESCU – ITINERARE ARTISTICE BĂNĂŢENE. RECITALURILE VIOLONISTICE SUSŢINUTE LA LUGOJ (1912-1943), în volumul FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU”. SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE MUZICOLOGIE „GEORGE ENESCU DIN PERSPECTIVĂ CONTEMPORANĂ”, BUCUREŞTI, 9-11.09.2005, Ediţie coordonată de Laura Manolache şi Liliana Bîrnat, Editura Muzicală, Bucureşti, 2006, p. 359-378 (ISSN 1842-5607).
     – ENESCU IN THE CONSCIOUSNESS OF THE PEOPLE FROM BANAT – THE RWEFLECTION OF GEORGE ENESCU'S INTERNATIONAL ARTISTIC SUCCESS IN THE PRESS OF BANAT / ENESCU ÎN CONŞTIINŢA BĂNĂŢENILOR – REFLECTAREA SUCCESELOR ARTISTICE INTERNAŢIONALE ÎN PRESA DIN BANAT, în Union of Composers and Musicologists of Romania. "George Enescu” National Museum. Artexim, "George Enescu” International Musicology Symposium. GEORGE ENESCU FROM A CONTEMPORARY PERSPECTIVE. AESTHETIC AND STYLISTIC CONSIDERATIONS, BUCHAREST, SEPTEMBER 5-8, 2007, The Cantacuzino Palace Hall, Co-ordinators: Laura Manolache [and] Camelia Sârbu, Editura Muzicală, Bucureşti, 2009, p. 330-337 (ISSN 2066-7256).
     
     ARTICOLE, CRONICI ŞI STUDII DE MUZICOLOGIE ÎN PERIODICE
     
     – SOFIA VLAD-RĂDULESCU, în „Reflex”, Reşiţa, IV, 10-11-12 (37-39), 2003, p. 42-44.
     – PAUL CONSTANTINESCU ŞI MELOSUL BĂNĂŢEAN, în „Reflex”, Reşiţa, V, 1-2-3 (40-42), 2004, p. 47-49.
     – ŞTEFAN PERIANU, UN COMPOZITOR BĂNĂŢEAN UITAT, în „Banat”, Lugoj, I, 2-3, 2004, p. 18.
     – TEODOR PAP, UN MECENA AL CULTURII BĂNĂŢENE, în „Banat”, Lugoj, I, 4-5, 2004, p. 21.
     – GEORGE ENESCU – PREZENŢE ARTISTICE LA LUGOJ, în „Reflex”, Reşiţa, V, 7-8-9 (46-48), 2004, p. 60-63.
     – COMPOZITORUL ŞI PIANISTUL LUGOJEAN LIVIU TEMPEA, în „Banat”, Lugoj, I, 6-7-8, 2004, p. 22, şi I, 9-10-11-12, 2004, p. 19.
     – IRACLIE PORUMBESCU – PAGINI INEDITE DIN CORESPONDENŢA CU DR. GEORGE DOBRIN, în „Reflex”, Reşiţa, V, 10-11-12 (49-51), 2004, p. 46-47.
     – VIRGINIA ŞEPEŢIAN, UN GLAS DE AUR AL SCENEI LIRICE EUROPENE, în „Banat”, Lugoj, II, 1-2 (13-14), 2005, p. 22.
     – IOSIF CZEGKA, în „Banat”, Lugoj, II, 5-6 (17-18), 2005, p. 17.
     – ECOURI LA RECITALUL CORULUI DE CAMERĂ „ION VIDU” SUSŢINUT CU PRILEJUL CELEI DE-A V-A EDIŢII A CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE CANTO „TRAIAN GROZĂVESCU”, LUGOJ, 22 MAI 2004, în „Banat”, Lugoj, II, 1-2 (13-14), 2005, p. 16, şi II, 3-4 (15-16), 2005, p. 15.
     – PROFESORUL ŞI PUBLICISTUL EUGEN STAN, în „Bocşa culturală”, Bocşa, V, 10-11-12, 2004, p. 24-25.
     – COMPOZITORUL SABIN DRĂGOI ŞI POETUL ARON COTRUŞ, în „Reflex”, Reşiţa, VI, 4-5-6 (55-57), 2005, p. 61-62.
     – LIVIU TEMPEA – PIANIST, PEDAGOG ŞI COMPOZITOR, în „Reflex”, Reşiţa, VI, 7-12 (58-63), 2005, p. 81-84.
     – BANATUL SÂRBESC – UN ADEVĂRAT PARADIS ETNOMUZICOLOGIC ŞI LINGVISTIC ROMÂNESC, în „Banat”, Lugoj, II, 11-12 (23-24), 2005, p. 20.
     – CONSTANTIN RĂDULESCU JR – PAGINI INEDITE DIN CORESPONDENŢA CU DR. GEORGE DOBRIN, în „Reflex”, Reşiţa, VI, 1-2-3, 2005, p. 56-58.
     – VASILE ALECSANDRI ÎN CONŞTIINŢA BĂNĂŢENILOR, în „Banat”, Lugoj, III, 1 (25), 2006, p. 22.
     – GYÖRGY KURTÁG, „UN GIGANT AL MUZICII EUROPENE CONTEMPORANE”, în „Banat”, Lugoj, III, 2 (26), 2006, p. 22, III, 3 (27), 2006, p. 22, şi III, 4-5 (28-29), 2006, p. 22-23.
     – MUZICIENI ŢĂRANI BĂNĂŢENI. NISTOR MICLEA, UN „ŢĂRAN INTELECTUAL”, în „Tăt Bănatu-i fruncea”, Făget-Lugoj, VI, 30-31-32, 2006, p. 17.
     – MUZICIENI ŢĂRANI BĂNĂŢENI. NISTOR MICLEA, PROTAGONIST AL OLIMPIADELOR CORALE CHIZĂTĂIENE. STEAGUL „DOINA ŞI HORA”, în „Tăt Bănatu-i fruncea”, Făget-Lugoj, VI, 33-34-35, 2006, p. 17.
     – BĂNĂŢENI PE MARI SCENE LIRICE EUROPENE: SOPRANA VIRGINIA ŞEPEŢIAN ŞI BARITONUL TITUS OLARIU, în „Reflex”, Reşiţa, VII, 7-9 (70-72), 2006, p. 64-70.
     – MANIFESTĂRI CULTURALE ROMÂNEŞTI ÎN VOIVODINA, în „Redeşteptarea”, Lugoj, XVI, 793, 2006, p. 11.
     – PAUL CONSTANTINESCU ŞI EXPERIENŢA SA PEDAGOGICĂ LUGOJEANĂ, în „Banat”, Lugoj, III, 6-7 (30-31), 2006, p. 22-23, şi „Muzica”, Bucureşti, XVIII, 2 (70), aprilie-iunie 2007, p. 150-154.
     – PIANISTUL ŞI DIRIJORUL ERNŐ FÖLDVÁRY, STRĂLUCIT REPREZENTANT AL SPIRITUALITĂŢII EVREIEŞTI LUGOJENE, în „Banat”, Lugoj, III, 8-9 (32-33), 2006, p. 22.
     – REFUGIUL INSTITUŢIILOR DE ARTĂ IEŞENE ÎN BANAT ÎN ANII 1944-1945, în „Banat”, Lugoj, III, 10-11 (34-35), 2006, p. 19, 21, şi III, 12 (36), 2006, p. 29.
     – SECVENŢE CULTURALE BOCŞENE OGLINDITE ÎN PRESA DE EPOCĂ LUGOJEANĂ. REUNIUNEA ÎNVĂŢĂTORILOR ROMÂNI ORTODOCŞI, în „Bocşa culturală”, Bocşa, VII, 1 (52), 2006, p. 16-18.
     – SECVENŢE CULTURALE BOCŞENE OGLINDITE ÎN PRESA DE EPOCĂ LUGOJEANĂ. UN SECOL DE LA MARILE MANIFESTĂRI CULTURALE DE LA BUCUREŞTI – 1906, în „Bocşa culturală”, Bocşa, VII, 2 (53), 2006, p. 26-28.
     – SECVENŢE CULTURALE BOCŞENE OGLINDITE ÎN PRESA DE EPOCĂ LUGOJEANĂ. MARELE CONCERT CORAL AL REUNIUNII ROMÂNE DE CÂNTĂRI ŞI MUZICĂ DIN REŞIŢA, în „Bocşa culturală”, Bocşa, VII, 3 (54), 2006, p. 9-10.
     – CAMIL PETRESCU LA LUGOJ, în „Banat”, Lugoj, IV, 1 (37), 2007, p. 18-19, şi IV, 2 (38), 2007, p. 19.
     – TITUS OLARIU – MUZICIAN ŞI OM POLITIC, în „Tăt Bănatu-i fruncea”, Făget-Lugoj, VII, 39-40-41, 2007, p. 20.
     – FELICIAN BRÎNZEU, UN „PRINCIPE BIZANTIN” AL LICEULUI „CORIOLAN BREDICEANU” DIN LUGOJ, în „Banat”, Lugoj, IV, 3 (39), 2007, p. 21, IV, 4 (40), 2007, p. 23, IV, 5 (41), 2007, p. 20, IV, 6 (42), p. 20, IV, 7 (43), 2007, p. 20, şi IV, 8 (44), 2007, p. 20.
     – SECVENŢE ALE PROCESULUI DE COMUNIZARE ÎN VIAŢA MUZICALĂ BĂNĂŢEANĂ, în „Reflex”, Reşiţa, VIII, 1-6 (76-81), 2007, p. 66-68.
     – SECVENŢE ALE PROCESULUI DE COMUNIZARE ÎN VIAŢA MUZICALĂ BĂNĂŢEANĂ (1946-1947). ETAPELE PREMERGĂTOARE DIVIZĂRII CORULUI „ION VIDU” DIN LUGOJ, în „Reflex”, Reşiţa, VIII, 7-9 (82-84), 2007, p. 57-59, şi VIII, 10-12 (85-87), 2007, p. 84-87.
     – O SCRISOARE INEDITĂ A LUI LUCIAN BLAGA, în „Orizont”, Timişoara, XIX, 8 (1.499), 2007, p. 15.
     – SECVENŢE CULTURALE BOCŞENE OGLINDITE ÎN PRESA DE EPOCĂ LUGOJEANĂ. PROTOPOPUL MIHAIL GAŞPAR ŞI SOPRANA ANA HERARU-BOBORA, în „Bocşa culturală”, Bocşa, VIII, 3 (58), 2007, p. 5-6.
     – COMPOZITORUL ŞI BARITONUL LIRIC LAURIAN NICORESCU, în „Banat”, Lugoj, IV, 9 (45), 2007, p. 20; IV, 10 (46), 2007, p. 23; IV, 11 (47), 2007, p. 23; IV, 12 (48), 2007, p. 15; V, 1 (49), 2008, p. 23.
     – ALEXANDRU RACOLŢA, în „Banat”, Lugoj, IV, 12 (48), 2007, p. 23.
     – O PAGINĂ INEDITĂ DIN CORESPONDENŢA LUI IOSIF WILLER CU ZENO VANCEA, în „Banat”, Lugoj, V, 2 (50), 2008, p. 23.
     – GYÖRGY KURTÁG LA LUGOJ, în „Banat”, Lugoj, V, 3 (51), 2008, p. 22-23.
     – TESTAMENTUL LAUREI VLAD, în „Banat”, Lugoj, V, 4 (52), 2008, p. 23, V, 5 (53), 2008, p. 23, şi V, 6 (54), 2008, p. 23.
     – COMPOZITORUL GYÖRGY KURTÁG LA LUGOJ, în „Muzica”, Bucureşti, XIX, 1 (73), ianuarie-martie 2008, p. 72-75.
     – CUM DIRIJA ION VIDU?, în „Reflex”, Reşiţa, IX, 1-6 (88-93), 2008, p. 112.
     – LIVIU TEMPEA – VALERIU BRANIŞTE: ACCENTE POLEMICE ÎN VIAŢA CONCERTISTICĂ LUGOJEANĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA, în „Banat”, Lugoj, V, 7 (55), 2008, p. 23.
     – PROCESUL DE PLAGIAT ION VIDU – AUGUSTIN BENA, în „Banat”, Lugoj, V, 8, 9, 10 (56, 57, 58), 2008, p. 23.
     – TRADIŢIA CÂNTULUI CORAL BOCŞEAN, în „Bocşa culturală”, IX, 3 (62), 2008, p. 19.
     – GYÖRGY KURTÁG WURDE IN SEINER HEIMATSTADT LUGOSCH GEEHRT, în „Musikzeitung”, München, decembrie 2008, p. 12-13.
     – LAURA VLAD ŞI „SPAŢIUL MIORITIC”, în „Banat”, Lugoj, V, 59, 2008, p. 23.
     – NE-A PĂRĂSIT COMPOZITORUL ŞI DIRIJORUL WALTER MIHAI KLEPPER, în „Actualitatea muzicală”, Bucureşti, nr. 11 (noiembrie)/2008, p. 5, şi „Muzica”, Bucureşti, nr. 4/2008, p. 90-91.
     – LUCIAN BLAGA ŞI FILARET BARBU. COMENTARII PE MARGINEA UNUI DIALOG EPISTOLAR, în „Banat”, Lugoj, V, 12 (60), 2008, p. 23.
     – O SCRISOARE INEDITĂ A LUI ANATOL VIERU, în „Muzica”, Bucureşti, nr. 4/2008, p. 97-98.
     – BANAT, PATRIE A CORURILOR ŞI FANFARELOR, în „Reflex”, Reşiţa, IX, 7-12 (94-99), 2008, p. 84-85, şi X, 1-3 (100-102), 2009, p. 86-87.
     – ASOCIAŢIILE CULTURALE ALE „BĂNĂŢENILOR PRIBEGI”, în „Banat”, Lugoj, VI, 2 (62), 2009, p. 23, şi VI, 3 (63), 2009, p. 23.
     – CORIOLAN BREDICEANU ÎN CONŞTIINŢA BOCŞENILOR. ALEGERILE DIETALE DIN ANUL 1906, în „Bocşa culturală”, Bocşa, X, 1 (64), 2009, p. 15-18.
     – CONCERTUL SOCIETĂŢII CORALE „CARMEN” LA LUGOJ, în „Banat”, Lugoj, VI, 4 (64), 2009, p. 23.
     – ALEXANDRU RACOLŢA, TENORUL-POET, în „Intermezzo”, Cluj-Napoca, I, 2, decembrie 2008, p. 39-40, şi „Reflex”, Reşiţa, X, 4-6 (103-105), 2009, p. 93-94.
     – SOPRANA ANA HERARU-BOBORA (1 şi 2), în „Banat”, Lugoj, VI, 5 (65), 2009, p. 23, şi VI, 6 (66), 2009, p. 23.
      – RECITALUL LUI FRANZ LISZT LA LUGOJ, în „Banat”, Lugoj, VI, 7 (67), 2009, p. 23.
     – IOSIF TEMPEA ŞI EPISODUL EXMATRICULĂRII ELEVILOR ROMÂNI BĂNĂŢENI, ÎN ANUL 1884, DIN GIMNAZIUL DE STAT LUGOJEAN, în „Banat”, Lugoj, VI, 8 (68), 2009, p. 23, VI, 9 (69), 2009, p. 23, şi VI, 10 (70), 2009, p. 23.
     – CUM L-AM CUNOSCUT PE MAESTRUL GYÖRGY KURTÁG, în „Intermezzo”, Cluj-Napoca, I, 3, martie 2009, p. 10-11.
     – TIBERIU BREDICEANU ŞI „MIORIŢA” DIN MĂGURA BOCŞEI MONTANE, în „Bocşa culturală”, Bocşa, X, 2 (65), 2009, p. 15-16.
     – GYÖRGY KURTÁG, UN HOMO EUROPAEUS CONTEMPORAN, în „Orizont”, Timişoara, XXI, 11 (1.526), 2009, p. 24-26.
     – LUCIAN BLAGA – O VARIANTĂ INEDITĂ A POEMULUI „ÎNTOARCERE”, în „Steaua”, Cluj-Napoca, LIX, 10-11 (732-733), 2009, p. 116-117.
     – CONCERT GYÖRGY KURTÁG LA TIMIŞOARA, în „Actualitatea muzicală”, Bucureşti, nr. 11 (noiembrie), 2009, p. 11.
     – SUZANA LORÁNTFFY ŞI REGULAMENTUL ŞCOLII REFORMATE ROMÂNEŞTI DIN FĂGĂRAŞ (1657). PRIMA MENŢIUNE DOCUMENTARĂ A UNOR ELEMENTE DE PRACTICĂ MUZICALĂ VOCALĂ LA LUGOJ, în „Banat”, Lugoj, VI, 11 (71), 2009, p. 23.
     
     CREAŢIE CORALĂ
     
     – VORONEŢ, pentru cor mixt, pe versuri de Constanţa Buzea, în vol. CÂNTECE PATRIOTICE, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986, p. 21-24 (premiul I la Concursul Naţional de Creaţie din cadrul Festivalului Naţional „Cântarea României”, Bucureşti, 1983); DOINĂ ŞI IAR DOINĂ, cor mixt, pe versuri de Vasile Voiculescu (premiul IV, 1985); AŞTEPT ANUL UNU, cor mixt, pe versuri de Magda Isanos; DORUL, cor mixt, pe versuri de Lucian Blaga; PATRIEI, cor mixt, pe versuri de Virgil Carianopol.
     
     SIMPOZIOANE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
     
     – GEORGE ENESCU LA LUGOJ (în cadrul Simpozionului Internaţional SPIRITUL ENESCIAN PE TĂRÂMUL BĂNĂŢEAN, organizat de Filarmonica „Banatul” din Timişoara, în colaborare cu Filiala Timişoara a UCMR, Timişoara, 25 mai 2005).
     – INTERFERENŢE CULTURALE ÎNTRE ROMÂNII DIN BANATUL ROMÂNESC ŞI BANATUL SÂRBESC (în cadrul simpozionului OAMENI DE SEAMĂ ŞI TRADIŢIA FANFARELOR DIN BANAT, manifestare organizată cu prilejul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Fanfarelor din Banat, Alibunar, Serbia, 27-28 august 2005).
     – GEORGE ENESCU – ITINERARE ARTISTICE BĂNĂŢENE. RECITALURILE VIOLONISTICE SUSŢINUTE LA LUGOJ ÎNTRE ANII 1912 ŞI 1943 (în cadrul Simpozionului Internaţional de Muzicologie, sub egida celei de-a XVII-a ediţii a Festivalului Internaţional „George Enescu”, Bucureşti, 8-9 septembrie 2005).
     – SOPRANA VIRGINIA ŞEPEŢIAN ŞI BARITONUL TITUS OLARIU, DOI ARTIŞTI BĂNĂŢENI PE MARI SCENE LIRICE EUROPENE (în cadrul Simpozionului Internaţional MUZICA – DIALOG INTERCULTURAL. CONFLUENŢE MUZICALE INTERCULTURALE ÎN BANAT, sub egida Societăţii Filarmonice din Timişoara şi a Societăţii pentru Cultura Muzicală Germană în Sud-Estul European, Timişoara, 23-24 septembrie 2005).
     – PAUL CONSTANTINESCU ŞI MELOSUL BĂNĂŢEAN (Simpozionul VIAŢA MUZICALĂ LUGOJEANĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX, Lugoj, 12 aprilie 2006).
     – GYÖRGY KURTÁG, „EIN GIGANT DER ZEITGENÖSSISCHEN MUSIK EUROPAS” (Internationales Musikwissenschaftliches Symposium. DIE KLÄNGE EINER EUROPÄISCHEN REGION: MUSIKKULTUREN DES BANATS. ZUR MUSIKGESCHICHTE DER BANATER DEUTSCHEN UND IHRER SÜDOSTEUROPÄISCHEN NACHBARN, München, 7-8 decembrie 2006).
     – ION VIDU ŞI GEORGE ENESCU (EXPOZIŢIA ŞI SIMPOZIONUL COMEMORATIV ION VIDU, în organizarea Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj şi a Şcolii de Arte Frumoase „Filaret Barbu” Lugoj, Lugoj, 24 februarie 2006).
     – CÂNTAREA CORALĂ PENTRU COPII ŞI TINERET – FUNCŢII, DEZIDERATE ŞI PERSPECTIVE (Simpozionul CÂNTAREA CORALĂ PENTRU COPII ŞI TINERET. PROBLEME ACTUALE, în organizarea Episcopiei Caransebeşului şi a Inspectoratului Şcolar Caraş-Severin, Caransebeş, 20 aprilie 2007).
     – BARITONUL TITUS OLARIU (Simpozionul Internaţional OAMENI DE SEAMĂ AI BANATULUI, ediţia a XI-a, Făget, 20-22 aprilie 2007).
     – ENESCU ÎN CONŞTIINŢA BĂNĂŢENILOR. REFLECTAREA SUCCESELOR INTERNAŢIONALE ALE LUI GEORGE ENESCU ÎN PRESA DIN BANAT (Simpozionul Internaţional de Muzicologie, din cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, Bucureşti, 5-8 septembrie 2007).
     – DER KOMPONIST UND MUSIKOLOGE ZENO VANCEA, EIN ECHTER „HOMO BANATICUS” (Internationales Musikwissenschaftliches Symposium. MUSIK ALS INTERKULTURELLER DIALOG. ZUR REZEPTIONSGESCHICHTE DEUTSCHER MUSIKKULTUREN SÜDOSTEUROPAS, München, 18-19 aprilie 2008).
     – IOSIF WILLER ŞI SOCIETATEA PRIETENILOR MUZICII DE CAMERĂ DIN LUGOJ (Simpozionul şi concertul omagial Iosif Willer, Lugoj, 17 mai 2008).
     – Lansarea volumului GYÖRGY KURTÁG. REÎNTOARCEREA LA MATRICEA SPIRITUALĂ, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009, în cadrul Simpozionului Internaţional „Arhetipuri româneşti”, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, 28 martie 2009.
     – SUZANA LORÁNTFFY ŞI REGULAMENTUL ŞCOLII REFORMATE ROMÂNEŞTI DIN FĂGĂRAŞ (1657). PRIMA MENŢIUNE DOCUMENTARĂ A UNOR ELEMENTE DE PRACTICĂ MUZICALĂ VOCALĂ INSTITUŢIONALIZATĂ LA LUGOJ, în cadrul sesiunii jubiliare a Simpozionului SPAŢIILE ALTERITĂŢII – LUGOJ, 675 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ, organizat de Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Lugoj, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Cultură şi Artă Timiş, Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Lugoj, Lugoj, 26-28 iunie 2009.
     – CONCERTELE LUI GEORGE ENESCU LA TIMIŞOARA ŞI ARAD. COMENTARII ÎN PRESA DE LIMBĂ ROMÂNĂ (Simpozionul Internaţional de Muzicologie, sub egida celei de-a XIX-a ediţii a Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, Bucureşti, 4-9 septembrie 2009).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ÎN PERIODICE
     
     – Grigore Constantinescu, COMORI CORALE BĂNĂŢENE, în „Actualitatea muzicală”, Bucureşti, XXVIII, 9, 2003, p. 12.
     – C. Buiciuc, CONSTANTIN-TUFAN STAN: „RAPSODIA DIN BELINŢ”, în „Banat”, Lugoj, I, 1, 2004.
     – Dorin Murariu, SOARE DE BELINŢ, în „Reflex”, Reşiţa, V, 1-2-3 (40-42), 2004, p. 39.
     – Dumitru Jompan, CONSTANTIN-TUFAN STAN: „RAPSODIA DIN BELINŢ”, în „Reflex”, Reşiţa, V, 4-5-6 (43-45), 2004, p. 63-64.
     – Duşan Baiski, LA CHIZĂTĂU, ÎN 1840, S-A ÎNFIINŢAT PRIMUL COR DE PLUGARI, în „Agenda”, Timişoara, XV, 29 (754), 2004.
     – Costin Popa, AL CINCILEA SUCCES, în „Melos”, Bucureşti, iunie 2004, p. 19.
     – Dumitru Jompan, CORUL DIN CHIZĂTĂU. EDIŢIE ÎNGRIJITĂ DE CONSTANTIN-TUFAN STAN, în „Bocşa culturală”, Bocşa, V, 10-11-12, 2004, p. 29, şi în „Reflex”, Reşiţa, V, 10-11-12 (49-51), 2004, p. 48.
     – Simion Dănilă, CORUL DIN CHIZĂTĂU, în „Tăt Bănatu-i fruncea”, Făget (Timiş), V, 19-22, octombrie-noiembrie 2004, p. 10.
     – Eugen Vicos [Viorel Cosma], DOCUMENT DESPRE TRADIŢIA SECULARĂ A MUZICII CORALE, în „Melos”, Bucureşti, 7-9 (135-137), septembrie 2004, p. 27.
     – Mircea Şerbănescu, CORUL DIN CHIZĂTĂU, în „Învierea”, Timişoara, XVI, 1 (355), 2005, p. 4.
     – C. Buiciuc, O CARTE DESPRE CORUL „LIRA”, în „Actualitatea”, Lugoj, IX, 433, 2005, p. 8.
     – Toni Boldureanu, DOUĂ LUCRĂRI DESPRE MUZICA BĂNĂŢEANĂ, în „Ziua de Vest”, Timişoara, VI, 1.948, 2005, p. 3.
     – N. Laieţiu, LA LUGOJ, DUBLĂ LANSARE DE CARTE, în „Renaşterea bănăţeană”, Timişoara, 4.730, 2005, p. 2.
     – Simion Dănilă, MUZICOLOGUL CONSTANTIN-TUFAN STAN LA A TREIA CARTE, în „Tăt Bănatu-i fruncea”, Lugoj-Făget, VI, 28-29, 2005, p. 9.
     – Dumitru Jompan, SOCIETATEA CORALĂ „LIRA” DIN LUGOJ, în „Banat”, Lugoj, II, 9-10 (21-22), 2005, p. 18, „Bocşa culturală”, Bocşa, VI, 4 (51), 2005, p. 29, 34, şi „Reflex”, Reşiţa, VI, 7-12 (58-63), 2005, p. 84.
     – C. D. Tomov, O MONOGRAFIE ÎMBOGĂŢEŞTE ISTORIOGRAFIA LIRICĂ A BANATULUI, în „Agenda zilei”, Timişoara, X, 283 (2.789), 2005, p. 11.
     – [Franz Metz], MONOGRAPHIE ÜBER GRIECHISCH-KATOLISCHEN KIRCHENCHOR, în „Musikzeitung”, München, Dezember 2005 (Heft 4), p. 42-43.
     – Toni Boldureanu, COMPOZITORUL GYÖRGY KURTÁG, PROPUS CETĂŢEAN DE ONOARE AL LUGOJULUI, în „Ziua de Vest”, Timişoara, VI, 2.057, 2005, p. 4.
     – Laura Manolache, RETOUR À ENESCU, în „Muzica”, Bucureşti, XVI, 4 (64), 2005, p. 147-148.
     – Clemansa Liliana Firca, ENESCU: (CÂT DE SAU TOT MAI) ÎNŢELES? – NOTE DESPRE SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE MUZICOLOGIE „GEORGE ENESCU” – BUCUREŞTI, 9-10 SEPTEMBRIE 2005, în „Dilema veche”, Bucureşti, II, 91, 14-20 octombrie 2005.
     – Dorin Murariu, PASIUNEA RIGORII. CÂNTEC ŞI ISTORIE, în „Reflex”, Reşiţa, VII, 7-9 (70-72), 2006, p. 70-71.
     – IMPRESII DE LA FESTIVALUL DE FOLCLOR ŞI MUZICĂ ROMÂNEASCĂ DIN VOIVODINA – ALIBUNAR 2006. MAI MULTĂ ATENŢIE REANIMĂRII VIEŢII DE AMATORI, în „Libertatea”, Panciova, Serbia, din 9 septembrie 2006.
     – [Franz Metz], DAS LIED DURCHSTREIFT DIE WELT. HUNDERTJAHRFEIER DIMITRIE STAN (1906-2006), în „Musikzeitung”, München, Dezember 2006 (Heft 5), p. 47-48.
     – Toni Boldureanu, CULTURA MUZICALĂ A BANATULUI. DOI LUGOJENI, CONSTANTIN-TUFAN STAN ŞI FRANZ METZ, VOR CONFERENŢIA, LA MÜNCHEN, DESPRE „SUNETUL UNEI REGIUNI EUROPENE”, în „Ziua de Vest”, Timişoara, VII, nr. 2.349 din 6 decembrie 2006, p. 1.
     – Cristian Ghinea, CONSTANTIN-TUFAN STAN LA MÜNCHEN, în „Redeşteptarea”, XVI, 808, 2006, p. 11.
     – Constantin Buiciuc, CÂNTECUL STRĂBATE LUMEA, în „Banat”, Lugoj, IV, 1, (37), 2007,
     p. 19.
     – Gabriela Şerban, LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI ŞI AUTORI, în „Bocşa culturală”, Bocşa, VII, 4 (55), 2006, p. 5-8.
     – T. Boldureanu, PREZENŢE LUGOJENE LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU”, în „Ziua de Vest”, Timişoara, VIII, 2.565, 2007, p. 3.
     – C. Ghinea, CONSTANTIN STAN ŞI FRANZ METZ LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU”, în „Redeşteptarea”, Lugoj, XVII, 845, 2007, p. 2.
     – Cristian Ghinea, SE REDESCHIDE MUZEUL PERSONALITĂŢILOR MUZICALE, în „Redeşteptarea”, Lugoj, XVII, 846, 2007, p. 2.
     – Toni Boldureanu, LUGOJENI LA SIMPOZIONUL „GEORGE ENESCU”, în „Ziua de Vest”, Timişoara, VIII, 2.576, 2007, p. 4.
     – Gabriela Şerban, ZENO VANCEA ŞI CULTURA BOCŞEI, în „Bocşa culturală”, Bocşa, VIII, 4 (59), 2007, p. 8-11.
     – Pia Brînzeu, SUB SEMNUL LUI K, în „Orizont”, Timişoara, XX, 4 (1.507), 2008, p. 21, 31.
     – Elena Chircev, CONSTANTIN-TUFAN STAN: „VOCAŢIA MUZICALĂ A ORAŞULUI LUGOJ. MONOGRAFIE”, în „Banat”, Lugoj, VI, 1 (61), 2009, p. 23, şi „Bocşa culturală”, Bocşa, X, 1 (64), 2009, p. 29-31.
     – BW, BUCH ÜBER LUGOSCHER MUSIKER, în „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien” din 14.03.2009.
     – N. Laieţiu, GYÖRGY KURTÁG, OMAGIAT LA CLUJ-NAPOCA, în „Renaşterea bănăţeană”, Timişoara, 5.842, 2009, p. 2.
     – Toni Boldureanu, COLINDĂ-BALADĂ DEDICATĂ UNUL LUGOJEAN, în „Ziua de Vest”, Timişoara, 26 martie 2009.
     – Csákány Csilla, VIII. MODERN KOLOZSVÁR. KURTÁG-ŐSBEMUTATÓ, în „Szábadság”, Cluj-Napoca, 1 aprilie 2009.
     – Cristian Ghinea, DOI LUGOJENI LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU”, în „Redeşteptarea”, Lugoj, XIX, 947, 2009, p. 1.
     – Toni Boldureanu, TREI BĂNĂŢENI LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” – EDIŢIA A XIX-A, în „Ziua de Vest”, Timişoara, X, 3.154, 2009, p. 1.
     – Lavinia Şerban, LAURIAN NICORESCU. COMPOZITORUL ŞI ARTISTUL LIRIC de Constantin-Tufan Stan, în „Suflet nou”, Comloşu Mare, seria a IV-a, XVII, 6 (198), iunie 2009, p. 9.
     – A. Mocanu, AU DAT ONOARE CULTURII, în „Jurnal de Caraş-Severin”, Reşiţa, 27 august 2009, p. 3.
     – T. Boldureanu, UN LUGOJEAN, CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI BOCŞA, în „Ziua de Vest”, Timişoara, X, 3.178, 2009, p. 1.
     – Ştefan Angi, CLUJ MODERN LA A VIII-A EDIŢIE. 27 MARTIE – 1 APRILIE 2009, în „Muzica”, Bucureşti, XX, 2 (78), aprilie-iunie 2009, p. 156.
     – Iulia Mare, … ÎNSPRE (RE)CUNOAŞTEREA „ARHETIPURILOR ROMÂNEŞTI” – gânduri la încheierea Simpozionului de muzicologie din cadrul Festivalului „Cluj Modern” 2009 –, în „Intermezzo”, Cluj-Napoca, I, 3, martie 2009, p. 9.
     – N.[icolae] L.[aieţiu], SENIORUL KURTÁG, OMAGIAT PE BEGA, în „Renaşterea bănăţeană”, Timişoara, nr. 6010, 13 octombrie 2009, p. 2.
     – Toni Boldureanu, DIRIJORUL ŞI COMPOZITORUL GYÖRGY KURTÁG, LA TIMIŞOARA ŞI LA LUGOJ, în „Ziua de Vest”, Timişoara, X, 3.207, 2009, p. 3.
     – C.[onstantin] B.[uiciuc], GYÖRGY KURTÁG LA TIMIŞOARA ŞI LA LUGOJ, în „Actualitatea”, Lugoj, XIII, 648, 2009, p. 6.
     – Cristina Sârbu, SIMPOZION ENESCU, SUBIECT PENTRU MUZICOLOGI, în „Festivalul şi Concursul Internaţional Enescu 2009, ediţia a XIX-a, Agenda Festivalului”, nr. 4, 8 septembrie 2009, p. 13.
     – [Franz Metz], EIN ZEITGENÖSSISCHER HOMO EUROPAEUS: CONSTANTIN-T. STAN VERÖFFENTLICHT EINE BIOGRAPHIE GYÖRGY KURTÁGS, în „Musikzeitung, München, Dezember 2009 (Heft 7), p. 44.
     
     REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ÎN VOLUME
     
     – Simion Dănilă, CUVÂNT DE ÎNTÂMPINARE, în vol. RAPSODIA DIN BELINŢ, Editura Marineasa, Timişoara, 2003, p. 5-6.
     – Viorel Cosma, MUZICIENI DIN ROMÂNIA. LEXICON BIOBIBLIOGRAFIC, vol. VII (N-O-Pip), Editura Muzicală, Bucureşti, 2004, p. 335-336, 348.
     – Bódo Maria, CREAŢIA BĂNĂŢEANĂ PENTRU PIAN ÎN PERIOADA INTERBELICĂ, Editura Marineasa, Timişoara, 2005, p. IV şi 32.
     – Viorel Cosma, MUZICIENI DIN ROMÂNIA. LEXICON BIOBIBLIOGRAFIC, vol. VIII (P-S), Editura Muzicală, Bucureşti, 2005, p. 275-276.
     – Viorel Cosma, ENCICLOPEDIA MUZICII ROMÂNEŞTI, DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE, vol. 1 (A-B), Editura ARC 2000, Bucureşti, 2005, p. 353-354.
     – Viorel Cosma, MUZICIENI DIN ROMÂNIA. LEXICON BIOBIBLIOGRAFIC, vol. IX (Ş-Z), Editura Muzicală, Bucureşti, 2006, p. 74, 197.
     – Dorin Murariu, SOARE DE BELINŢ, în BIBLIOTECA DIN VEST, Editura Marineasa, Timişoara, 2006, p. 79-81.
     – Viorel Cosma, ENCICLOPEDIA MUZICII ROMÂNEŞTI, DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE, vol. 2 (B), Editura ARC 2000, Bucureşti, 2007, p. 105, 357.
     – Franz Metz, NEUE WEGE IN DER BANATER MUSIKFORSCHUNG (este citat, la nota 8, volumul CORUL DIN CHIZĂTĂU), în Walter Engel (Hrsg.), KULTURRAUM IN BANAT. DEUTSCHE KULTUR IN EINER EUROPÄISCHEN VIELVÖLKRREGION, Klartext Verlag, Essen, 2007.
     – Vasile Bogdan, BOCŞA DIN INIMĂ, Editura Tim, Reşiţa, 2008, p. 180-192.
     – Dumitru Jompan, CORESPONDENŢĂ (SCRISORI PRIMITE), vol. I (A-C), Editura Banatul Montan, Reşiţa, 2008, p. 61, 205-206.
     – Ioan Tomi, DICŢIONAR. 123 COMPOZITORI, DIRIJORI, MUZICOLOGI, PERSONALITĂŢI ALE CULTURII MUZICALE DIN BANATUL ISTORIC, Filarmonica „Banatul”, Timişoara, 2009, p. 114-115.
     – Carmen Chelaru, FILARMONICA „MOLDOVA” LA 65 DE ANI, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2009, p. 35-37.
     – Nicolae Brînzeu, MEMORIILE UNUI PREOT BĂTRÂN, Ediţie, prefaţă şi note de Pia Brînzeu, Editura Marineasa, Timişoara, 2008, p. 369.
     – Constantin Buiciuc, CONSTANTIN-TUFAN STAN: „RAPSODIA DIN BELINŢ”, în OGLINDA LUI NARCIS, Editura Marineasa, Timişoara, 2009, p. 300-301.
     – Gabriela Şerban, BIBLIOGRAFIA REVISTEI „BOCŞA CULTURALĂ”, Editura Tim, Reşiţa, 2009.

UCMR