Ileana URSU
- muzicolog şi critic muzical -
(n. 24.02.1960 Călăraşi)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. de Muzică nr. 1 din Bucureşti (1971-1980) cu Maria Belli (harpă), Georgeta Stoleriu (canto), Carmen Romanaţi şi Viorica Platon (pian), Adrian Iorgulescu (armonie), continuându-le la Cons. Bucureşti (1981-1985) cu Octavian Lazăr Cosma (muzicologie), Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Dinu Ciocan şi Teodor Ţuţuianu (contrapunct), Nicolae Beloiu şi Liana Alexandra (orchestraţie), Tiberiu Olah (compoziţie), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Vasile Iliuţ şi Liviu Brumariu (istoria muzicii), Gheorghe Oprea (folclor), Silvia Secrieriu (dirijat coral). A obţinut doctoratul în muzicologie la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1998), cu teza ORIZONTUL SACRULUI ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ. CONTINUITATE ŞI CREATIVITATE. A urmat cursuri de MASTER OF EDUCATION la UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA din Vancouver/Canada (1998-2002), pentru echiva­larea studiilor şi obţinerea Certificatului de profesor de liceu (BACHELOR AND MASTER IN EDUCATION).
     Profesoară de pian la Şc. de Artă din Buzău (1985-1989), redactor la Editura Muzicală din Bucureşti (1989-1990), profesor asociat la catedra de istoria muzicii de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1990-1993), redactor, realizator şi coordonator muzical la Soc. Română de Radiodifuziune din Bucureşti (1990-1998), profesor asociat de muzică, istorie şi limbile franceză şi engleză la Greater Vancouver/Canada (din 2002), profesor asociat la Central Michigan University/ SUA (din 2004). Din anul 1998 s-a stabilit definitiv în Canada. Invitată de Depar­tamentul de Muzică al Universităţii Wisconsin din Milwaukee/SUA (1993-1995), a cercetat viaţa şi activitatea sopranei Iolanda Mărculescu în vederea realizării unei monografii (în curs de publicare). De asemenea, a obţinut bursa CARDINAL STRITCH COLLEGE din SUA (1995) pentru studii muzicale pe calculator. A fost corespondent de presă al Radio România în SUA (1993-1995). A făcut parte din jurii internaţionale de emisiuni radiofonice (1992, PRIX MUSICAL DE RADIO BRNO). Este membră în Uniunea Compo­zitorilor şi Muzicologilor din România (1990), Organizaţia Internaţională a Ziariştilor (1991), Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (1995), Asociaţia Profesorilor de Muzică din Columbia Britanică/ Canada (2000) şi AMERICAN MUSICO­LOGICAL SOCIETY (2006). A susţinut conferinţe, referate, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare. A publicat eseuri, studii, cronici muzicale, recenzii, interviuri, reportaje în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, VIAŢA STUDEN­ŢEASCĂ, AMFITEATRU, CÂNTAREA ROMÂNIEI, VIAŢA CAPITALEI, LIBERTATEA, PANORAMIC RTV, RADIO ROMÂNIA, CENTIGRAME (Vancouver), JOUR­NAL OF THE AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIETY, CANA­DIAN MUSIC CENTRE, THE B.C. MUSIC EDUCATOR (Vancouver) etc. A scris poezii, dramatizări şi scenarii radiofonice. A fost distinsă cu Premiul II la Concursul internaţional de emisiuni radiofo­nice de la Brno (1992) şi cu Premiul Uniunii Com­pozitorilor şi Muzicologilor din România (1996).

     MUZICOLOGIE (volume): POVARA SUBLIMULUI [MIHAI MOLDOVAN]. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1998.
     
     MUZICOLOGIE (studii): SIMFONIA A XV-A DE WILHELM GEORG BERGER, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 12 (411), XII 1986; TEMATICA ÎNTREGIRII PATRIEI REFLECTATĂ ÎN CREAŢIA MUZICALĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 38, nr. 12 (418), XII 1988; PROBLEME DE SEMIOGRAFIE ŞI SEMANTICĂ MUZICALĂ ÎN CREAŢIA LUI NICOLAE BRÎNDUŞ, în: MUZICA, Bucureşti, 39, nr. 4 (439), IV 1989; PORTRET GHEORGHE DUMI­TRESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 39, nr. 6 (441), VI 1989; LIRICA VOCALĂ A COMPOZITORULUI DINU LIPATTI, în: MUZICA¸ Bucureşti, 2, nr. 4-6, 1992; REPERE ESENŢIALE ALE LIRICII EMINESCIENE ÎN CICLUL DE 25 DE MADRIGALE DE GHEORGHE DUMITRESCU, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 22, 1993; LIEDURILE LUI MIHAIL JORA PE VERSURI DE MARIANA DUMITRESCU, în: MIHAIL JORA. STUDII ŞI DOCUMENTE. Bucureşti, Vol. 1. Ed. critică de Ilinca Dumitrescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; PORTRET PASCAL BENTOIU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3 (15), 1993; ORIZONTUL SACRULUI ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ. CONTINUITATE ŞI CREATIVITATE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1 (25), 1996.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: THE HALOTELIC MUSIC TEACHER, în: THE B. C. MUSIC EDUCATOR, Vancouver, nr. 49, Fall 2003.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cristescu, Daniela. ILEANA PREDA-URSU, SAU DESPRE ECHILIBRUL ÎNTRE DISPONIBILITĂŢILE CREATOARE ŞI MEDITATIVE, în: AMFITEATRU, Bucureşti, nr. 3 (243), III 1986; UN MUZICOLOG DE PRESTIGIU: ILEANA URSU, în: SĂPTĂMÂNA, nr. 24 (965), 16 VI 1989; Sârbu, Cristina. UN REDACTOR DE „ARGINT”, în: COTIDIANUL, Bucureşti, 30 X 1992; Florea, Anca. MUZICA ROMÂNEASCĂ A ŞOCAT PRIN NOUTATE, în: UNIVERSUL ROMÂNESC, Bucureşti, nr. 141, 2 XI 1992; PREMII INTERNAŢIONALE: ILEANA URSU, în: PANORAMIC RTV, Bucureşti, nr. 36, 2-8 XI 1992; Tănăsescu, Antoineta. UN PREMIU, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 36, 11-17 XI 1992; Popovici, Doru. BRNO. UN SUCCES AL MUZICOLOGIEI NOASTRE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 66, 1 XII 1992; Popovici, Doru. EUFONIA MODALĂ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 78, 1 VI 1993; Popovici, Doru. EUFONIA MODALĂ. SUNETUL MUZICII LA RADIO, în: PANORAMIC RTV, Bucureşti, nr. 6 (214), 7-13 II 1994; Sava, Iosif. MUZICIENII LUI MARCONI. Vol 1. Bucureşti, Edit. Scripta, 1995; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Popovici, Doru. MIHAIL JORA – STUDII ŞI DOCUMENTE. VOL. 1, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1 (25), 1996; Galescu, Octavia. SERIALE RADIOFONICE MUZICAL-DRAMATIZATE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 152, 1 VII 1996; Sava, Iosif. AŞTEPTATA MONOGRAFIE, în: TINERETUL LIBER, Bucureşti, 26 XI 1996; Iosif, Sava. INIŢIATIVA ILENEI URSU, în: SPECT. MUZ., Bucureşti, nr. 92, 4 XII 1996; Elena Zottoviceanu. PORTRET DE COMPOZITOR, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 50, 18-24 XII 1996; Popovici, Doru. POVARA SUBLIMULUI, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 8-9, 6-19 I 1997; Sârbu, Cristina. ILEANA URSU - POVARA SUBLIMULUI. MONOGRAFIE MIHAI MOLDOVAN, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 164, 1 I 1997; Boceanu, Gabriela. PENTRU A-I PERMITE SPERANŢEI SĂ RESPIRE... „UN CÂNTEC PENTRU VIAŢA TA”, în: DIMINEAŢA, Bucureşti, 21 I 1997; Anghelache C. DONAŢII ÎN FONDUL FUNDAŢIEI HEMATOLOGIA, în: AZI, Bucureşti, 21 I 1997; CONCERT UMANITAR EXTRAORDINAR LA STUDIOUL „MIHAIL JORA”, în: TINERETUL LIBER, 22 I 1997; Sava, Iosif. PORTRET DE RADIOFONIST - ILEANA URSU, în: PANORAMIC RTV, Bucureşti, nr. 11, 7-12 II 1997; Lucian, Bogdan. ASCULTÂND UN STRADIVARIUS, în: RADIO ROMÂNIA, nr.39, 12-19 V 1997; PREMIILE U.C.M.R. PE 1996, în: Act. Muz., Bucureşti, nr. 167, 1 II 1997; Petecel, Despina. ILEANA URSU – POVARA SUBLIMULUI, în: MUZICA, Bucureşti, 8, nr. 1 (29), 1997; PREMIILE DE CREAŢIE - 1996, în: CULTURA NAŢIONALĂ, Bucureşti, nr. 4 (37-38), 20 II 1997; Dinu, Theodor. DE 365 DE ORI MUZICA, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 15, 23-29 III 1997; BRAHMS ÎN AJUTORUL BOLNAVILOR DE LEUCEMIE, în: ADEVĂRUL, Bucureşti, 6 V 1997; Tomescu, Vasile. LA RADIODIFUZIUNE. OVAŢII, ÎN PICIOARE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 178, 1 VIII 1997; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Grigoriu, Theodor. ILEANA URSU - LAUDATIO, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, 16-22 III 1998; Doboş, Mihaela. LA UN AN DE EXISTENŢĂ A CANALULUI MUZICAL - DE 365 DE ORI... MUZICĂ, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 68, 23 III 1998.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR