Sanda HÎRLAV MAISTOROVICI
- muzicolog -
(n. 19.01.1955 Târgu Mureş)

     Născută la 19 ianuarie 1955 în Târgu-Mureş, Sanda Hîrlav-Maistorovici s-a format în cadrul prestigiosului Liceu de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca unde a studiat pianul cu PappTibor, muzica de cameră cu Mihail Guttmann, acompaniament cu Anatol Chisadji, teoria şi solfegiile cu Maria Socol Weiss, Ileana Pop Reteşan şi Gherghina Gorea, armonia şi contrapunctul cu Orbáan György şi Szalay Nicolae.
     
     A urmat între anii 1974-1978 cursurile secţiei Pian la Conservatorul de Muzică „George Dima” din acelaşi oraş, studiind pianul cu profesorii György Sava şi Lucia Crăiţă, acompaniamenul cu Ştefan Ronay, muzica de cameră cu Ferdinand Weiss, teoria şi solfegiile cu Constantin Râpă, armonia şi contrapunctul cu Dan Voiculescu, estetica muzicală cu Ştefan Angi, folclorul cu Traian Mârza, metodica predării pianului cu Ninuca Oşanu-Pop, istoria muzicii cu Romeo Ghircoiaşu şi Rodica Oană Pop şi sociologia muzicii cu Rodica Ciurea.
     
     În anul 1985 absolvă şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia limba română – limba germană.
     
     În anii studenţiei a obţinut două burse de participare la cursurile de măiestrie artistică ale lui Vladimir Woskressenski şi Rudolf Kehrer, la Universitatea de Muzică „Franz Liszt” din Weimar, iar în anul 1991 a beneficiat de un stagiu de cercetare la Centrul Cultural de pe lângă Casa Memorială „Brahms” de la Baden-Baden (Germania).
     
     Între anii 1978 şi 1994 parcurge toate gradele didactice predând pianul la Liceul de Artă din Ploieşti unde, vreme de 8 ani a fost şi director adjunct. A suţinut gradul didactic I sub îndrumarea academicianului Octavian Lazăr Cosma, cu lucrarea „Evoluţia suitei româneşti pentru pian de la începuturi şi până în prezent”.
     
     Din anul 1994 este cadru didactic universitar la Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Dirijat şi Pedagogie Muzicală din Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti unde predă pian.
     
     În anul 2000 obţine titlul de Doctor în Muzicologie, sub îndrumarea prof. univ. dr. Valentin Timaru, cu dizertaţia „Modalităţi de abordare a folclorului muzical autohton în literatura pianistică a secolului XX”.
     
     În anul 2009 a fost distinsă cu Diploma Profesorul anului pentru merite deosebite in activitatea didactică.
     
     În anii 2011-2012 beneficiază de Bursa Şcolii Postdoctorale MIDAS din cadrul UNMB, realizând proiectul cu titlul „Paul Constantinescu. Recuperări muzicale şi muzicologic-didactice (creaţie inedită, corespondenţă primită şi publicistică). Contextualizări istorice şi estetice”, sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.

     Este autoarea volumelor:
     
     „Miniatura pentru pian din secolul XX şi folclorul autohton, Editura Premier, Ploieşti, 2002;
     „Paul Constantinescu – Despre poezia muzicii”, Editura Premier, Ploieşti, 2004;
     „Liceul de Artă Ploieşti. File de cronică” (monografie), Editura Amandaedit, Tipografia Semne Tehno, Ploieşti, 2008;
     „Paul Constantinescu – Corespondenţă, Scrisori şi portrete”, Editura Muzicală, Bucureşti, 2009;
     „Paul Constantinescu, Piese pentru pian” (prefaţă, note introductive şi îngrijire de text muzical Sanda Hîrlav Maistorovici), Editura Muzicală, Bucureşti, 2009;
     Broşura CD „Paul Constantinescu la Centenar”, Editura Premier, Ploieşti 2009.
     
     
     A susţinut recitaluri de pian şi a prezentat, cu diferite ocazii, în ţară şi în străinătate, peste 200 de comunicări ştiinţifice şi conferinţe, publicând constant, încă din vremea studenţiei, studii, articole, recenzii.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Chirulescu, Marian; Popescu, Paul, D.; Stoian, Gabriel; Personalităţi prahovene. Dicţionar bio-bibliografic, Editura „Premier”, Ploieşti, 2002
     
     Dumitru, Ion; Învățământul preuniversitar ploieştean (Monografie), Editura Karta-Graphic, Ploieşti, 2007
     
     Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane, Ediţia 2011, Editura ,,Anima”, Bucureşti, 2011

UCMR