Dan BUCIU
- compozitor şi profesor -
(n. 18.11.1943 Bucureşti)
  

     STUDII:
     Liceul „Spiru Haret” Bucureşti (1950 – 1961)
     Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu”, Secţia Compoziţie (1962 – 1968)
     PRINCIPALI PROFESORI: Dan Constantinescu, Tiberiu Olah, Victor Giuleanu, Octavian Lazăr Cosma, Zeno Vancea, Tudor Ciortea, Aurel Stroe, Florin Eftimescu, George Bălan, Ana Iftinchi, Emilia Comişel.
     
     MEMBRU AL UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA (din 1970).
     
     CONCERTE: în România, S.U.A., Franţa, Germania, Elveţia, Spania, Olanda, Japonia,Suedia, Canada, Moldova.
     
     PREMII: 6 premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
     
     ACTIVITATE MUZICOLOGICĂ: cărţi, articole, studii publicate, partituri publicate în România şi Canada,Emisiuni Radio şi T.V.
     
     LA CATEDRĂ – disciplinele: Armonie, Forme şi Analiză, Stilistica scriiturii moderne corale
     - îndrumare doctorat
     - Profesor LA CONSERVATORUL DE MUZICĂ "CIPRIAN PORUMBESCU” (APOI UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI) DIN 1968.
     - Master Class: ÎN S.U.A. (ILLINOIS UNIVERSITY ŞI NEW YORK UNIVERSITY) ŞI FRANŢA (AUTUN)
     
     HOBBY-URI: literatură, artele plastice, sportul (basket, alpinism, ski, tenis), pescuit (ape munte).

     LUCRĂRI SIMFONICE (LISTĂ SELECTIVĂ)
     – „Scene” pentru orchestră şi pian
     – „Divertisment” pentru orchestră mică
     – „Suita românească” pentru orchestră
     – „Lespezi” – lucrare pentru orchestră mare
     – Suita „Sărbători de iarnă” pentru orchestră
     – Suita nostalgică pentru orchestră
     
     VOCAL-SIMFONICE
     – Cantata „Iarba pământului”
     – Cantata „Pax Mundi” ambele pentru voce înaltă şi orchestră
     
     CAMERALE
     – Sonata pentru pian solo
     – „Nelinişti” pentru doi flauţi
     – Piccolo suita” şi „Mozaic II”, Suita pentru flaut solo
     – „Suita rustică” pentru flaut şi nai (comandă în cadrul unui program cultural americano-român)
     – „Schiţe pentru un autoportret” (septet prezentat în primă audiţie absolută la Universitatea de Muzică din München în decembrie 2001)
     – Lyrica Mundi - ciclu de lieduri pe versuri de Dante, Robert Denos, N. Stănescu, V. Alecsandri
     
     CORALE
     – „Remember Hiroshima” pentru cor şi bandă magnetică
     – „Ana lui Manole” scrisă pe versuri comandate special lui Nikita Stănescu cor (cu mişcare scenică), nai, clopot, toacă
     – „Rondeau” versuri Ch. d'Orleans (în franceză) pentru flaut şi cor mixt
     – „Sonet” versuri Rilke (în germană) cor mixt şi orgă
     – „Jocuri pentru pacea planetei” pentru coruri de copii cu mişcare scenică.

     EDUCATION BACKGROUND:
     1950 – 1961 – "Spiru Haret” Liceum Bucharest;
     1962 – 1968 Conservatory of Music from Bucharest – Composition (Composition – Dan Constantinescu and Tiberiu Olah, Orchestration – Aurel Stroe, Musical Analyses – Tudor Ciortea, Harmony – Florin Eftimescu, Counterpoint – Zeno Vancea, Theory – Victor Giuleanu, Aesthetics – George Balan and Alexandru Leahu, History of Music – Octavian Lazar Cosma, Piano – Ana Iftinchi, Folklore – Emilia Comisel
     1970 – 1975 Post graduated courses Electroacustic music, Aurel Stroe Musical Informatic, Dinu Ciocan
     1970 – 1985 – 3 stages at Darmstadt Festival of Contemporary music: K.Stockhausen, B.Maderna, G.Lygeti, A.Kontarsky, V.Globokar
     1992 – Doctor in Musicology Modal writing (prof.univ.dr. Octavian Lazar Cosma)
     
     ACTIVITIES:
     Teacher in the University of Music Bucharest (from 1968), Harmony, Musical Analysis, Musical Stylistic
     Head of Department of Composition, National University of Music (1990 – 1999).
     Rector of National University of Music Bucharest (from 2000).
     Master classes and Conferency in U.S.A. (University of Illinois Urbana Champaigne, New York University), France (Autun), Germany (München, Oldenburg, Hamburg), Austria (Semering), Sweden (Göteborg), Canada (St'John's), Poland (Wroczlaw), Japan (Tokyo, Osaka) 1992 – 2005
     Head of Department of Didactics in the Union of Romanian Composers (from 1990).
     Primevicepresident National Choral Association from Romania
     
     PUBLISHING ACTIVITY:
     Books "Elements of Modal writting”, "Tonal Harmony”(vol.I and II) Articles and studies in romanian, german and russian magazines Shows in TV (musical themas) Activity in Radio
     
     PUBLISHED SCORES: IN ROMANIA (EDITURA MUZICALA), CANADA (BADIAN EDITION)
     
     PRIZES AND DISTINCTIONS:
     6 prizes of the Union of Romanian Composers (period 1977 – 2000), Special distinction of Madrigal foundation 1997, The National Order of Merit in the grade of Grand Officer (2000)
     
     CONCERTS WITH Romania, France, Germany, Spain, Italy, Moldova, Belgia, Austria, Canada OWN WORKS Sweden, Hungary, Japan, U.S.A. a.s.o. L.P., C.D. AND STM EXE 01234 (Electrecord) ST-EXE 01822 (El.), RECORDINGS ST-EXE 1767 (El.), ST-EXE 01768 (El.), IN CARDEX-RADIO ST ECE-03867 (El.), 046-UCMR-ADA 1523011, ROMANIA (SELECTIVE) B 2414581 (Casa Radio)

     WORKS: (SELECTIVE)
     
     SYMPHONIC
     Romanian Suite, Divertimento, "Stones", Christmas Suite, "Scenes pour orchestre et piano", "Antinomies", "Nostalgic Suite".
     
     VOCAL SYMPHONIC:
     Cantata "Earth's Grass", Cantata "Pax Mundi".
     
     CHAMBER MUSIC:
     "Inquietudes" for two flutes."Rustic suite" for flute and pan-pipe, "Mozaic II" and "Piccolo suita" for solo flute, "Croquis" for instrumental quintet Sonata piano solo, "Lyrica Mundi" - songs for voice and instruments, "Miniatura" for solo violine, "Skatches for a self-portrait" for instrumental septet.
     
     CHORAL MUSIC:
     "Remember Hiroshima" choir, tape music, soloists; "Sonet" (Rielke) for flute, orgue and mixed choir (in German); "Rondeau" (Ch. d'Orleans) for flute and mixed choir (in French); Byzantine diptic for mixed choir; "Little valse" for female (children) choir and piano; "Games for the peace of the Planet" for children choirs.

UCMR