Ovidiu GIULVEZAN
- muzicolog şi critic muzical -
(n. 21.01.1940 Herneacova - Timiş)

     Studii muzicale la Cons. Iaşi (1962 – 1967), cu Constantin Constantinescu (teorie-solfegiu), Achim Stoia şi Anton Zeman (armonie), Vasile Spătărelu (contrapunct), George Pascu (istoria muzicii), Gheorghe Ciobanu (folclor), Ion Pavalache (dirijat cor), Vasile Câmpeanu (pian).
     
     Profesor de muzică la Lic. nr. 3 din Arad (1967 – 1968), redactor muzical la Radio-Timişoara (1968 – 1970), asistent (1971 – 1977), lector (1990 – 1994), conferenţiar (din 1994) şi şef de catedră (1995) la Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara.
     
     A dirijat coruri de amatori, coruri bisericeşti şi CORUL FILARMONICII BANATUL DIN TIMIŞOARA (1985), iar în 1999 cu CORUL FACULTĂŢII DE MUZICĂ DIN TIMIŞOARA a înregistrat pe CD şi casetă, LITURGHIA ÎN MI MINOR pentru cor de bărbaţi de S. V. Drăgoi. Ca solist vocal (bas) a interpretat roluri ]n spectacole de operă, printre care şi în ORESTIA III de Aurel Stroe, primă audiţie absolută, Timişoara (1985), Paris şi Roma (1990), Elveţia (1997).
     
     A scris articole, medalioane, recenzii, cronici, interviuri în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, ORIZONT (Timişoara), DRAPELUL ROŞU (Timişoara), DREPTUL LA TIMP, ARTES ş.a. A susţinut emisiuni radiofonice, conferinţe, concerte-lecţii, referate, comunicări ştiinţifice. A compus muzică corală şi muzică pentru copii.

     MUZICOLOGIE: MUZICALITATEA VERSULUI EMINESCIAN, O DIMENSIUNE ÎNCHISĂ?, în: ARTES, Iaşi, 1995; REPERE MODALE ÎN „LITURGHIA ÎN MI MINOR PENTRU COR BĂRBĂTESC” DE SABIN DRĂGOI, în: REVISTA FACULTĂŢII DE MUZICĂ, Timişoara, 1995; DINAMICA CONSERVATOARELOR DE MUZICĂ CARE ACTIVAU LA TIMIŞOARA ÎN PERIOADA 1940 – 1945, în: REVISTA FACULTĂŢII DE MUZICĂ, Timişoara, 1996; SAVA ILIN, VIAŢA ŞI SCRIERILE MUZICALE, Edit. Brumar, Timişoara, 1997; PAVEL ROŞU, O VIAŢĂ CA UN CÂNTEC, Edit. Brumar, Timişoara, 2001; CORURI BĂNĂŢENE, Antologie II, Viziune interpretativă ION ROMÂNU – EDIŢIE ÎNGRIJITĂ ŞI COMPLETATĂ DE OVIDIU GIULVEZAN, Editura Marineasa, Timişoara, 2001; MUZICA DIN CÂND ÎN CÂND, Editura Marineasa, Timişoara, 2006.
     
     
     MUZICOLOGIE DIDACTICĂ: MEZZA VOCE, CURS PRACTIC DE SOLFEGII MODALE, TONALE ŞI ATONALE, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara, ed. I 1992, ed. II 1997; 123 TRASEE LOGICE ÎN TEORIA MUZICII ed. I 1993, ed. II 1999, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara; CITIREA ÎN CHEI ŞI TRANSPOZIŢIA VIZUALĂ PE SOLFEGII DE EMILLE RATEZ, ed. I 1993, ed. II 1998, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara; MODUS NOVUS - CURS DE SOLFEGIERE ATONALĂ DE LARS EDLUND, traducere şi adaptare de OVIDIU GIULVEZAN şi ARTHUR FUNK, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara 1994; TEORIA MUZICII – SISTEMUL SONOR MODAL, curs vol. I, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara, 1998.
     
     
     CRITICĂ MUZICALĂ: ECOURI MUZICALE TIMIŞORENE. 1969 – 1996. Timişoara, Edit. Brumar, 1996.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Vulpe, Damian, Lungu, Doru şi Brânduş, Nicolae – FESTIVALUL „TIMIŞOARA MUZICALĂ”, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 9 (384), 1984; Giurgiu, Rodica – S-A RIDICAT CORTINA. MONOGRAFIA OPEREI ROMÂNE DIN TIMIŞOARA. 50 DE STAGIUNI MUZICALE. Timişoara, Edit. Brumar, 1999; Tomi, Ioan – DICŢIONAR. 123 COMPOZITORI, DIRIJORI, MUZICOLOGI, PERSONALITĂŢI ALE CULTURII MUZICALE DIN BANATUL ISTORIC. Timişoara, Filarmonica „Banatul”, 2009.

UCMR