Rodica GIURGIU
- muzicolog, muzeografă şi compozitoare -
(n. 06.01.1948 Satu Mare)

     Studiile muzicale le-a început la Şc. Muzică din Timişoara (1961 – 1966), continuându-le la Cons. Bucureşti (1966 – 1971), cu Victor Ceaicovschi (teorie-solfegiu), Nicolae Coman (armonie). Myriam Marbe (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Viorel Cosma, Adriana Sachelarie, Ovidiu Varga, Petre Brâncuşi (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Dragoş Tănăsescu (pian).
     
     Profesor de muzică la Lic. Pedagogic din Caransebeş (1971 – 1975), profesor de dirijat la Şc. Populară de Artă din Reşiţa, secţia Caransebeş (1972 – 1974), dirijor la Corul Casei de Cultură din Caransebeş (1974 – 1975), muzeograf muzical la Muzeul Banatului din Timişoara (din 1977). A organizat expoziţii itinerante şi permanente (Timişoara, Sânnicolau Mare etc.) privind personalităţi muzicale (Béla Bartók, Johannes Brahms, Tiberiu Brediceanu, Filaret Barbu, Timotei Popovici, Nicolae Ursu, Hermann Klee, Eugen Cuteanu, George Enescu) şi instituţii artistice (Filarmonica BANATUL din Timişoara ş.a.). A susţinut emisiuni de radio şi televiziune, concerte-lecţii, conferinţe, referate, comunicări ştiinţifice, medalioane de muzicieni etc. A scris articole în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, ACTUALITATEA MUZICALĂ, CONTEMPORANUL, NEUER WEG, ORIZONT (Timişoara), NEUE BANATER ZEITUNG (Timişoara), DRAPELUL ROŞU (Timişoara) etc.

     MUZICĂ DE TEATRU: POVESTEA MICULUI ARPAGIC (1982), piesă de păpuşi de Cornelia Pop, versuri de Iulia Kakucs; NOUA POVESTE A SCUFIŢEI ROŞII (1983), musical pentru copii, libretul de Elena Mihăilescu-Păun, versuri de Iulia Kakucs; LECŢIE DE ZBOR ŞI COR PENTRU PUIUL DE COCOR (1986), piesă de păpuşi de Cristian Pepino; VRĂJITOAREA ROZ (1987), piesă de păpuşi de Cornelia Pop; PIP – COPILUL STELELOR (1988), operetă pentru copii, libret de Iulia Kakucs şi Rodica Giurgiu. Orchestraţia partiturii de Mihai Şerban Ungureanu.
     
     MUZICĂ PENTRU PIAN: DORANA (1986), CÂNTEC PENTRU LELIA (1986).
     
     MUZICĂ VOCALĂ: CTITORII (1983), voce şi pian, versuri de Ion Pillat.
     
     MUZICĂ UŞOARĂ: TREI MINIATURI PENTRU TINE (1987), voce şi pian, versuri de Rodica Giurgiu (Cuprinde: GÂNDUL MEU; AŞ VREA SĂ-ŢI SCRIU UN CÂNTEC; PRIMĂVARA VA VENI); VIS ŞI SPERANŢĂ (1989), voce şi pian, versuri de Mara Rednic; PLAI ROMÂNESC (1989), voce şi pian, versuri de Mara Rednic; NOSTALGII DE TOAMNĂ, voce şi pian, versuri de Mara Rednic.
     
     MUZICOLOGIE: CÂNTECE POPORALE ADUNATE DE ROMUL POPA (1909 – 1911). O CULEGERE INEDITĂ DE FOLCLOR MUZICAL BĂNĂŢEAN, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 16, 1981; S-A RIDICAT CORTINA. MONOGRAFIA OPEREI ROMÂNE DIN TIMIŞOARA. 50 DE STAGIUNI. Timişoara, Edit. Brumar, 1999.
     
     MUZEOGRAFIE: EXPOZIŢIA MEMORIALĂ „BÉLA BARTÓK” DE LA SÂNNICOLAU-MARE, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 5-6, 1981.
     
     EDIŢII CRITICE: NICOLAE URSU: FOLCLOR MUZICAL DIN BANAT ŞI TRANSILVANIA. Ediţie îngrijită, prefaţă şi studiu introductiv de R. Giurgiu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Milivoi, Monica. 100 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI TIBERIU BREDICEANU, în: FORUM STUDENŢESC, Timişoara, nr. 11, 1977; Turcuş, Aurel. EXPOZIŢIA ANIVERSARĂ „FILARET BARBU”, în: ORIZONT, Timişoara, 15 VI 1978; Erdély, Izolda. PHILIP ELLA EMLÉKET, în: SZABAD SZÓ, Timişoara, 28 I 1979; Lungu, Doru. EXPOZIŢIA „N. URSU”, în: ORIZONT, Timişoara, 15 XI 1979; Călian, Ilie. EXPOZIŢIA „NICOLAE URSU”, în: FĂCLIA, Cluj-Napoca, 10 X 1980; COMPONIST HERMANN KLEE GEWÜRDIGT, în: BANATER ZEITUNG, Timişoara, 25 IX 1980; LIED VORTRAG HERMANN KLEE, în: NEUER WEG, 3 X 1980; Schneider, Eduard. TONKUNST IN DER AUSTELLUNG, [interviu cu Rodica Giurgiu], în: NEUE BANATER ZEITUNG, Timişoara, 13 XI 1980; Schrodt, Robert. A ZENEI ALKOTÁS LEGMAGASABB ORMAIN, în: SZABAD SZÓ, Timişoara, 25 III 1981; CENTENARUL BARTÓK, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 22 III 1981; BARTÓK – FEIER IN DER ARANKA-STADT, în: NEUE BANATER ZEITUNG, Timişoara, 20 III 1981; Vajdo, Sandor. FÉNYKÉPEK, DOKUMENTUMOK VÁLLOMASA, în: SZABAD SZÓ, Timişoara, 22 III 1981; Schrodt, Robert. O SEARĂ MUZICALĂ DEOSEBITĂ. AL DOILEA CONCERT DIN CADRUL „ZILELOR MUZICALE GEORGE ENESCU” DE LA TIMIŞOARA, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 19 IX 1981; Murgu, Doru. MOMENT SĂRBĂTORESC OMAGIAL, în: FILARMONICA TIMIŞOREANĂ – 110 ANI DE LA ÎNFIINŢARE; Kakucs, Lajos. EGY TÁRLAT TÜKREBEN, în: SZABAD SZÓ, Timişoara, 25 X 1981; I. B. COLOCVIUL „MUZICIENII ROMÂNI ŞI PACEA” în: ORIZONT, Timişoara, 28 V 1982; MUZICIENII ROMÂNI ŞI PACEA, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 28 V 1982; Poenaru, Mihaela. FOLCLOR MUZICAL DIN BANAT ŞI TRANSILVANIA DE NICOLAE URSU (recenzia volumului), în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 17 III 1983; Bârleanu, Victor şi Bucescu, Florin. O COLECŢIE DE FOLCLOR MUZICAL, în: CRONICA, Iaşi, 18, nr. 21 (904), 27 V 1983; Turcuş, Aurel. MELOS POPULAR – ANECDOTE SOCIO-CULTURALE, în: ORIZONT, Timişoara, 24 VI 1983; Cosma, Viorel. NICOLAE URSU – BANATER FOLKLORE, în: NEUE BANATER ZEITUNG, Timişoara, nr. 6467, 24 IX 1983; Vulpe, Damian. CONCERT ANIVERSAR HERMANN KLEE, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 10 XII 1983; Achimescu, Ildiko. LA LUGOJ - O CASĂ A MUZICII, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 29 IX 1985; Bakó, Lajos. IRIGLÉSRE MÉLTO „KEDVTELÉS”, în: SZABAD SZÓ, Timişoara, 17 XII 1985; Bureriu, Lucian. ACTUALITĂŢI MUZICALE, în: ORIZONT, Timişoara, 15 I 1988; Hrelea, Rodica Teana. PRIMA ÎNTÂLNIRE CU SALA DE CONCERT, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 5 III 1988.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.3, 2000

UCMR